A gyakornoki programra 18. életévét betöltött aktív tanuló jogviszonnyal (elsősorban felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok) rendelkező, korábban a meghatázott területeken munkatapasztalatokat még nem szerzők jelentkezését várjuk!

A gyakornokok hat hónapos időtartamú, részmunkaidős gyakornoki (heti 10 óra) jogviszonyuk során a tanulmányaiknak megfelelő szakterületek munkájába csatlakozhatnak be. A heti 10 órás munkavégzés hétvégén, a NIT rendezvényein tömbösített formában is beszámíthatóak.

A szakmai gyakornoki program célja:

A program célja az elméleti tudás gyakorlati tevékenységek általi elmélyítése és tapasztalatszerzés biztosítása az ifjúsági civil szektor keretein belül. A konkrét feladatok szakterületenként eltérőek, de jellemzően a NIT Elnökségének és Titkárságának támogatását jelenti.

Az elérhető gyakornoki pozíciók:


Ifjúságszakmai gyakornok (mentora a NIT Elnöke)

 • a NIT Elnökét és Alelnökeit támogató szakterületi elemzések és kimutatások készítése, prezentációk összeállítása, szakmai kutatómunkában, témaelemzésekben történő részvétel
 • az ifjúsági és civil területet jogszabályváltozások követése, nemzetközi szabályozási környezet vizsgálata, összefoglalók készítése
 • szakmai háttéranyagok és felkészítők elkészítésében és előkészítésében való segítség

Rendezvényszervező és adminisztrációs gyakornok (mentora a NIT Titkárságvezetője)

 • a NIT Titkárságvezetőjének és a Projektmenedzser(ei)nek alaptevékenységét támogató adminisztratív és gyakorlatot nem igénylő szakmai feladatok
 • a NIT rendezvényeit megelőző adminisztrációs és előkészítő tevékenységek segítése, a rendezvények sikeres lebonyolításának támogatása, valamint utólagos adminisztrációs feladatok ellátása.
 • a programok utókövetése, kiértékelése, zárással kapcsolatos feladatok segítése

Kommunikációs gyakornok (mentora a NIT Kommunikációs vezetője)

 • a NIT Kommunikációs vezetőjének alaptevékenységét támogató adminisztratív, kommunikációs és marketing feladatainak támogatása
 • aktív részvétel a NIT rendezvényein, kommunikációs tevékenység támogatása, social media felületekre tartalom előállítása
 • hírek, cikkek, social media posztok, sajtófigyelés elkészítésének támogatása – segítése

A pályázás feltételei:

 • egy élő idegen nyelv legalább középfokú ismerete
 • képesség a szoros határidők melletti önálló és csapatban történő precíz munkavégzésre;
 • elemző készség, konceptuális gondolkodásmód;
 • képesség a kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációra;
 • általános irodai programok (Microsoft Office, Excel, Word) magabiztos használata
 • social media platformok kezelésének (Facebook, Instagram, Tiktok) ismerete

Előnyt jelen:

 • Tudományos munkában (pl. TDK), külföldi képzési programban vagy korábbi szakmai gyakorlaton való részvétel.
 • Önkéntes tevékenység ifjúságszakmai civil szervezet vagy a nonprofit szektor valamely helyi vagy országos szereplőjénél
 • Diákérdekképviseleti tevékenység a közoktatás vagy a felsőoktatás területén

Pályázathoz szükséges:

 • Motivációs levél és fényképes szakmai önéletrajz. A motivációs levélben – konkrét érdeklődés esetén – kérjük tüntesd fel, melyik szakterület iránt érdeklődik és miért.
 • Igazolások a korábbi tapasztalatok meglétéről

A jelentkezés határideje:

A jelentkezők 2020. november 22.-ig adhatják be jelentkezésüket online formában megküldve a szükséges dokumentumokat csatolmányként a titkar@ifjusagitanacs.hu címekre. A felvételi meghallgatásokra 2020. november 23-27. között kerül sor.

A gyakornoki program kezdete: 2021. január 1. A gyakornoki program vége: 2021. július 1.

Szóbeli felvételi meghallgatás:

A felvételi meghallgatásokra a járványügyi helyzet függvényében személyesen Budapesten vagy online formában, a Google Meets felületén kerül sor. A pályázókat a NIT elnöke, alelnöke, titkárságvezetője és kommunikációs vezetője hallgatja meg. A döntést ezen csapat közös döntéssel – a gyakornok leendő mentorának javaslatára, a NIT Elnökének vétójoga mellett – hozza meg.

A gyakornok juttatásai:

A Nemzeti Ifjúsági Tanács havi nettó 30 ezer forintos ösztöndíj jellegű juttatást biztosít a gyakornoki program résztvevőinek. Az ösztöndíj odaítéléséről minden hónapban a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke dönt, miután a gyakornok mentorával és a gyakornokkal is konzultált az elvégzett tevékenységekről. A gyakornokok emellett havonta írásos beszámolót is készítenek a NIT Elnöksége számára az elvégzett tevékenységekről.

A gyakornok joga továbbá a program során, hogy

 • a munkakörének szakmai követelményrendszerét részére elmagyarázzák,
 • a mentortól és a szakmai vezetőjétől kérdezhessen,
 • a munkavégzéséhez a megfelelő eszközöket megkapja,
 • a gyakorlati készségek fejlesztése és ahhoz a támogatás megkérése,
 • teljesítésének értékelése, segítő szándékkal, indokolással alátámasztva,
 • az értékelésre észrevételt tehessen.

Igazolás:

A gyakornoki program befejeztével a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke igazolást állít ki a gyakornoki időszakról és az elvégzett tevékenységekről.

Ez is érdekelhet