Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

A szervezetről

Mi a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) feladata a tagszervezeteinek képviselete, az ifjúsági szervezetek közötti párbeszéd megteremtése, a fiatalokat érintő ügyek és kérdések artikulálása, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtése, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítése és támogatása. A tagszervezetek segítségével a fiatalok elérése, problémáinak feltárása, és a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.

A NIT a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely elsősorban hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani, amellett, hogy együttműködik a külhoni ifjúsági szervezetekkel is, valamint európai és világszinten is ellátja a magyar fiatalok legmagasabb szintű képviseletét (többek között az Európai Ifjúsági Fórum ülésein).

A demokratikus alapon szerveződő, független, nyitottan és transzparensen működő NIT tevékenysége és projektjei révén egyaránt kíván hozzájárulni a fiatalok, és az ifjúsági – civil szektor fejlesztéséhez, a velük foglalkozó szakemberek és szervezeti vezetők következő generációinak felkészítéséhez.

Mikor és hogyan jött létre a NIT?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alakulására 2012. december 1-jén került sor, melyet maratoni előkészítő tanácskozás előzött meg november 30-án. A szervezet létrehozásának gondolata végig kísérte a rendszerváltást követő éveket és számos próbálkozás volt hazánkban egy ifjúságot képviselő ernyőszervezet létrehozására, azonban tartósan működő, átfogó képviselet nem tudott létrejönni.

Civil szervezetek képviselői lelkesedése révén hosszú és alapos előkészület előzte meg a NIT megalakulását, melyet egy úgy nevezett Előkészítő Bizottság fejezett be egy országos konzultációt követően 2012 őszén. Az Előkészítő Bizottság feladata volt az eredmények összegzése, szakértői vélemények és tapasztalatok gyűjtése és az Alapszabály előterjesztése.

Az alakuló ülésen 105 szervezet írta alá a csatlakozási nyilatkozatot, valamint fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályát.

Mi a NIT célja?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács azzal a céllal jött létre, hogy ellássa a magyarországi fiatalok (18-35 év) és az ifjúsági szervezetek legmagasabb szintű képviseletét, egységes álláspontot alakítson ki az ifjúságot érintő kérdésekben, melyet a döntéshozatali folyamatok során érvényesíteni tud. A NIT a hazai döntéshozók egyeztető partnere kíván lenni az ifjúságot érintő valamennyi ügyben. Egy olyan erős hálózat létrehozására törekszünk, mely hatékonyan működő és együttműködő civil szférát teremthet hazánkban különösen a fiatalokkal foglalkozó szerveztek között.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat. Szervezetünk létrejötte megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.

Ki csatlakozhat?

A NIT rendes tagja lehet az a Magyarországon legalább egy éve nyilvántartásba vett nem kormányzati és nonprofit ifjúsági szervezet, amely jogi személyiséggel rendelkezik, vagy olyan nem kormányzati és nonprofit ifjúsági közösség, amely jogi személy integráns részeként működik. 

A rendes tagokkal azonos jogokkal bírnak a bejegyzett politikai pártok ifjúsági szervezetei, azzal az eltéréssel, hogy a NIT szerveiben tisztséget nem viselhetnek, és szavazati joggal sem rendelkeznek. Az NIT Küldöttgyűlése dönt egy-egy szervezet rendes taggá válásáról. Pártolói taggá válhatnak fiatalok, diákszervezetek, szakértők, valamint egyéb formális és informális szervezete.

A tagdíj mértéke:

Az éves tagdíj mértéke helyi szinten működő rendes tagok esetében 20 000 Ft, az országos hatókörű szervezetek esetében pedig 100 000 Ft. A pártolói tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

Hogyan épül fel a NIT?

Az Szövetség legfontosabb szervei a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a területi alapon szerveződő Közgyűlések, valamint a Felügyelő Bizottság.

Közgyűlések:

A Közgyűlések a NIT területi alapon szerveződő döntéshozó szervei, amelynek szavazati jogú tagjai az adott területi egységben (megyék és a főváros) működő tagszervezetek. A Közgyűlések évente legalább két alkalommal üléseznek, ahol döntéseket hoznak a Küldöttgyűlés napirendjeiről, meghatározzák a közös programok és együttműködések irányvonalait, valamint megválasztják az őket képviselő delegáltat és pótdelegáltat, akik mandátuma minden esetben egy – egy évre szól.

Küldöttgyűlés:

A NIT legfőbb döntéshozó szerve, amely évente legalább két alkalommal ül össze, dönt az szervezet legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. A Küldöttgyűlés ülései főszabály szerint nyilvánosak, a tagság – indokolt esetben, 2/3-os szavazati többséggel – azonban zárt ülésről dönthet. A Küldöttgyűlés szavazati jogú tagja a területi alapon szerveződő megyei közgyűlések, illetve a fővárosi közgyűlés által a közgyűlés tagjai közül megválasztott egy-egy delegált, valamint az alapszabály az országosan működő tagok által delegált egy – egy küldött, valamint a szövetség elnöke.

Elnökség:

A Szövetség hétfős (7 fős) Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Küldöttgyűléstől nyerik el két évre. Az Elnökség az operatív működésért és munkáért felelős, havonta legalább egyszer ülésezik.

Felügyelő Bizottság:

A NIT Küldöttgyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ, amely testület a feladata, hogy a Szövetség ülésein (Közgyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól.

Hogyan vehetek részt a NIT munkájában?

Részt vennél a NIT munkájában? Szívesen segítenél kommunikációs, szervezési és egyéb feladatokban? A Nemzeti Ifjúsági Tanács rendszeresen hirdet meg lehetőségeket munkacsoportjaiban, futó programjai megszervezésében való részvételre. Szervezetünk minden aktív, hozzáértő és érdeklődő fiatalt vár és hív a NIT munkájába való bekapcsolódásra. Az egyes felhívásokat a NIT hivatalos honlapján, illetve Facebook oldalán tesszük közzé.