Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

A szervezetről

MI AZ A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS (NIT)?

Az ifjúság számára létrehozott olyan fórum, amely a fiatalok és ifjúsági szervezetek között, valamint a hazai és nemzetközi szereplőkkel döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és alakítása, valamint a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes  hangjaként.

A NIT a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely elsősorban hazánk ifjúságpolitikáját kívánja előmozdítani úgy, hogy szorosan együtt kíván működni a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel.

A NIT demokratikus alapokon szerveződő, független, nyitott, transzparensen működő, a fiatalok érdekképviseletét és a leendő csatlakozók képviseletét ellátó szervezet.

HOGYAN ÉS MIKOR JÖTT LÉTRE A NIT?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alakulására 2012. december 1-jén került sor, melyet maratoni előkészítő tanácskozás előzött meg november 30-án. A szervezet létrehozásának gondolata végig kísérte a rendszerváltást követő éveket és számos próbálkozás volt hazánkban egy ifjúságot képviselő ernyőszervezet létrehozására, azonban tartósan működő, átfogó képviselet nem tudott létrejönni.

Civil szervezetek képviselői lelkesedése révén hosszú és alapos előkészület előzte meg a NIT megalakulását, melyet egy úgy nevezett Előkészítő Bizottság fejezett be egy országos konzultációt követően 2012 őszén. Az Előkészítő Bizottság feladata volt az eredmények összegzése, szakértői vélemények és tapasztalatok gyűjtése és az Alapszabály előterjesztése.

Az Alakuló ülésen 105 szervezet írta alá a csatlakozási nyilatkozatot, valamint fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Tanács Alapszabályát.

MAGYARORSZÁGON KORÁBBAN IS VOLTAK MÁR TÖREKVÉSEK EGY ILYEN SZERVEZET LÉTREHOZÁSÁRA?

Hazánkban az alábbi, Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz hasonló szervezetekről tudunk, mint korábbi kísérletekről:

  • 1988-1993, MISZOT, Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa
  • 1993: MAGYIT, Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács
  • 1994: OGYIP, Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament
  • 2002: NEGYISZ, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Szövetség
  • 2003: GYIK, Gyermek és Ifjúsági Konferencia

(Kérjük amennyiben tud hasonló korábbi kezdeményezésekről, jelezze nekünk a titkar@ifjusagitanacs.hu email címen.)

MI A NIT CÉLJA? MIÉRT VAN SZÜKSÉG RÁ?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács azzal a céllal jött létre, hogy ellássa a magyarországi fiatalok (18-35 év) és ifjúsági szervezetek képviseletét, egységes álláspontot alakítson ki az ifjúságot érintő kérdésekben, melyet a döntéshozatali folyamatok során érvényesíteni tud, A NIT a mindenkori magyar döntéshozók egyeztető partnere kíván lenni az ifjúságot érintő valamennyi ügyben.A Nemzeti Ifjúsági Tanács olyan erős hálózat létrehozására törekszik, mely hatékonyan működő és együttműködő civil szférát teremthet hazánkban.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar ifjúságot, illetve annak álláspontját. A NIT megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok határon túli képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK A NIT MÁS ERNYŐSZERVEZETEKTŐL?

Bár több ernyőszervezet is található Magyarországon, amely ifjúsággal foglalkozó szervezeteket tömörít, ezek mindegyike valamely meghatározott csoport, korosztály vagy földrajzi terület képviseletére jött létre, s egyikük sem vállalkozott a teljes ifjúsági szféra felölelésére. A Nemzeti Ifjúsági Tanács minden ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezet számára nyitott, célja, hogy egységes hangon szólalhasson meg itthon, ellássa a magyar ifjúsági szervezetek teljes képviseletét, valamint nemzetközi szinten is megjelenjen.

MI A MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA ÉS A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS VISZONYA?

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztető fóruma, melynek 1999-es fennállása óta legfőbb célja az összmagyarság érdekképviselete. A Nemzeti Ifjúsági Tanács elsősorban magyarországi érdekképviseleti feladatokat kíván ellátni úgy, hogy mindenkor nyitott kíván maradni a határon túli fiatalokra, azokkal kapcsolatot kíván tartani. A két szervezet egymással partneri viszonyt ápol, dolgozik az együttműködési pontok kialakításán.

KI CSATLAKOZHAT A NIT-HEZ?

A NIT rendes tagja lehet az a Magyarországon legalább egy éve nyilvántartásba vett nem kormányzati és nonprofit ifjúsági szervezet, amely jogi személyiséggel rendelkezik, vagy olyan nem kormányzati és nonprofit ifjúsági közösség, amely jogi személy integráns részeként működik. A rendes tagokkal azonos jogokkal bírnak a bejegyzett politikai pártok ifjúsági szervezetei, azzal az eltéréssel, hogy a NIT szerveiben tisztséget nem viselhetnek. Az NIT Közgyűlése dönt egy-egy szervezet rendes taggá válásáról. Tiszteletbeli taggá válhatnak fiatalok, diákszervezetek, szakértők, valamint formális és informális szervezetek.

A TAGSÁGI DÍJ MÉRTÉKE

Az éves tagdíj rendes tagok számára 20.000 Ft. A pártolói tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

HOGYAN ÉPÜL FEL A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS?

Az Egyesület három legfontosabb szerve a Közgyűlés, az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság.

Közgyűlés: A Közgyűlést a NIT rendes tagjainak összessége alkot. A testület évente legalább 2 alkalommal ül össze, s dönt az Egyesület legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. Fontos, hogy a Közgyűlés ülései főszabály szerint nyilvánosak, a tagság – indokolt esetben, 2/3-os szavazati többséggel – azonban zárt ülésről dönthet.

Elnökség: Az Egyesület hétfős Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Közgyűléstől nyerik el két évre, azonban ez alól kivételt jelent a mostani, Alakuló Közgyűlésen felállt Elnökség, mely megbízatását 1 évig gyakorolja. Az Elnökség az operatív működésért és munkáért felelős, havonta legalább egyszer ülésezik.

Felügyelő Bizottság: A NIT Közgyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ a rendes tagok közül. Ennek a testületnek a feladata, hogy az Egyesület ülésein (Közgyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól, kivéve a mostani, Alakuló Közgyűlésen megválasztott FB-t, mely mandátumát egy évre nyerte el.

KIVEL MŰKÖDIK EGYÜTT A NIT?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács civil szerveződés, az ifjúság felelős képviseletéhez ugyanakkor elengedhetetlen a mindenkori döntéshozókkal való partnerség kialakítása. A NIT ezért együttműködik az Emberi Erőforrások Minisztériumával, illetve ezen szervezetek háttérintézményeivel. Partnerei között tartja számon többek között az Európai Ifjúsági Fórumot és a Magyar Ifjúsági Konferenciát.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács együttműködésre hív továbbá minden szereplőt, amely a magyarország ifjúságáért felelősséget érez.

HOGYAN VEHETEK RÉSZT A NIT MUNKÁJÁBAN?

Részt vennél a NIT munkájában? Szívesen segítenél kommunikációs, szervezési és egyéb feladatokban? A Nemzeti Ifjúsági Tanács rendszeresen hirdet meg lehetőségeket munkacsoportjaiban, futó programjai megszervezésében való részvételre. Most alakuló szervezetként minden aktív, hozzáértő és érdeklődő fiatalt vár és hív a NIT munkájába való bekapcsolódásra. Az egyes felhívásokat a NIT hivatalos honlapján illetve Facebook oldalán tesszük közzé.

ÉRDEKLŐDÖM, DE FELMERÜLT NÉHÁNY KÉRDÉSEM. HOL KAPHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓT?

Amennyiben a weblapon található információk elolvasása után még maradt megválaszolatlan kérdésed, úgy keress minket bizalommal e-mailben a titkar@ifjusagitancs.hu címen, telefonon a 06 (1) 411-3077-es számon, illetve személyesen a NIT irodában az 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3. cím alatt.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS:

MÁS ORSZÁGOKNAK IS VAN IFJÚSÁGI TANÁCSUK?

Igen. Európa valamennyi országában működik ifjúsági tanács, így hazánk régi hiányosságát pótolta, mikor – Európában utolsóként – felállította saját érdekképviseleti szervét.

MI AZ AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI FÓRUM?

Az Európai Ifjúsági Fórum egy nemzetközi szervezet, amelynek tagságát 40 ország ifjúsági tanácsa és további 57 fiatalokkal foglalkozó egyesület adja. Legfontosabb célja a fiatalok jogaiért való küzdelem, az aktív állampolgárság elősegítése, a fiatalok érdekeinek képviselete nemzetközi színtéren – így például az Európai Unió, az Európa Tanács vagy az ENSZ döntéshozatali folyamatai során.

Az Európai Ifjúsági Fórum a Nemzeti Ifjúsági Tanács felállításában kezdeményezőként, valamint támogatóként vett részt. Segítségével valósulhattak meg a Hálózatépítő Napok 2012-ben, mely nagy lépést jelentett a Tanács megalakulása irányában. Az Alakuló Közgyűlés óta szoros az együttműködés a Fórummal, melyhez a tagsági követelmények teljesítését követően a NIT is csatlakozni fog.

További információ: http://www.youthforum.org