Miért érdemes csatlakozni?

  • A szolgáltatási portfóliónk miatt, amelyet a tagjaink ingyenesen vehetnek igénybe.
  • Ingyenes tréningeket, képzési lehetőségeket és szakmai programokat biztosítunk a tagszervezeteink és fiataljaik számára.
  • Egy, az egész országot lefedő civil hálózat tagja lehetsz.
  • A legfontosabb, a szervezeteket érintő hírek, információk, jogszabályváltozások és pályázati lehetőségek összegyűjtjük Számodra.
  • Folyamatos nemzetközi képzési és érdekképviseleti lehetőségeket biztosítunk.

Ki csatlakozhat?

A NIT teljes jogú tagja lehet az a Magyarországon legalább egy éve nyilvántartásba vett nem kormányzati és nonprofit ifjúsági szervezet, amely jogi személyiséggel rendelkezik, vagy olyan nem kormányzati és nonprofit ifjúsági közösség, amely jogi személy integráns részeként működik.

A teljes jogú tagokkal azonos jogokkal bírnak a bejegyzett politikai pártok ifjúsági szervezetei, azzal az eltéréssel, hogy a NIT szerveiben tisztséget nem viselhetnek és szavazati joggal sem rendelkeznek. A NIT Küldöttgyűlése dönt egy-egy szervezet teljesértékű taggá válásáról. Pártolói taggá válhatnak fiatalok, diákszervezetek, szakértők, valamint egyéb formális és informális szervezetek.

Belépési szándéknyilatkozatok a csatlakozáshoz

 

Milyen dokumentumokat kell elküldeni a csatlakozáshoz?

●     2 db eredeti példányban és elektronikusan is a belépési szándéknyilatkozatot,

●     1 db példányban a szervezet hatályos alapszabályát,

●     1 db bírósági kivonatot,

●     1 db aláírási címpéldányt vagy banki aláírási címpéldányt.

Hova kell küldeni a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat?

Levelezési cím: 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.

E-mail cím: titkar@ifjusagitanacs.hu

Legkésőbb meddig kell elküldeni a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat?

A teljes jogú tag belépéséről a Küldöttgyűlés dönt, ezért célszerű a Küldöttgyűlés időpontját figyelembe venni. A Küldöttgyűlés előtt legkésőbb 35 nappal beérkezett szándéknyilatkozatokról dönt a Küldöttgyűlés.

Hogy történik a jelentkezés elbírálása?

A teljesértkű tag felvételéről a NIT Küldöttgyűlése egyszerű többséggel dönt, az Elnökség előterjesztése alapján. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Küldöttgyűlés elfogadó határozatával jön létre.

Szervezet, informális csoport, valamint természetes személy pártolói tagsági jogviszonya a szándéknyilatkozat befogadásával keletkezik. Amennyiben a csoport vagy szervezet megfelel a feltételeknek a pártolói tag tagsági nyilvántartásba felvételéről az Elnökség gondoskodik.

Kérdés esetén érdeklődni az titkar@ifjusagitanacs.hu címen lehet.