Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

KÉPZÉSEK

A HELYI IFJÚSÁGI ÖSSZEFOGÁST TÁMOGATÓ PROGRAM KERETÉBEN

A kiválasztott településeken az alulról jövő kezdeményezéseket felkarolva a Nemzeti Ifjúsági Tanács segíti a települési szinteken működő diák- és ifjúsági önkormányzatok, városi diáktanácsok Létrehozását, működtetését, azok szabályozási és működési kereteinek kialakítását, mintadokumentumaik és ügyrendjük elkészítését, kommunikációs csatornáik kialakítását, tagjaik képzését. Fontos célkitűzés a fiatalok folyamatos képzése, önkéntességre, társadalmi felelősségvállalásra nevelése, valamint a helyi közösségek megerősítése.

A képzések és előadások céljai és témakörei

A bal és jobb oszlopban felsorolt képzések és előadások egyaránt megvalósulnak egy-egy képzési nap folyamán. A bal oldali oszlopban a gyermek-, ifjúsági, és diákönkormányzatok hatékony működését elősegítő képzések kapnak helyet, míg a jobb oldali oszlopban szereplő előadások során a fiatalok mindennapos problémáira válaszokat nyújtó témakörök is megjelennek. 

A képzések minden esetben a nem formális módszerek eszköztárát alkalmazva, a szervezet sajátosságait figyelembe véve játékos úton adják át a kívánt tudásanyagot.

A képzések célja és témakörei

1. bevonás elősegítése

a képzés célja

A települési ifjúsági önkormányzatok tagokat találjanak, utánpótlást neveljenek, ezáltal hosszú távon fenntarthatóvá tegyék szervezetüket.

a képzés témaköre

Ennek a célnak megfelelően fontos a tagok képzése, ösztönzése arra vonatkozóan, hogyan tudnak új fiatalokat megszólítani és elkötelezetté tenni a szervezetbe való belépésre, és a szervezet életében való aktív részvételére. Ehhez a fiatalok olyan eszközrendszert kapnak, mely segít társaik bevonásában, ezáltal elősegítve a folyamatos utánpótlás nevelést, mely a szervezet hosszú távú működését teszi lehetővé.

2. a kortársmentorálás támogatása

a képzés célja

A fiatalok saját korosztályuk számára segítséget tudjanak adni, ha az szükséges.

a képzés témaköre

Kutatások támasztják alá, hogy a fiatalok nagyobb bizalommal vannak saját kortársaik iránt, jobban megnyílnak feléjük, szívesebben kérnek segítséget barátaiktól, mint szüleiktől, tanáraiktól esetleg orvostól. Emiatt nagyon fontos, hogy a fiatalok megfelelő segítséget tudjanak biztosítani társaiknak, felismerjék az egyes esetek komolyságát, a társaik segélykérését. A képzés során a fiatalokat felkészítjük arra, hogy meghallgassák, megértsék társaikat, s megfelelő segítséget tudjanak adni.

3. a kommunikáció fejlesztése, az értő figyelem alkalmazása

a képzés célja

A fiatalok elsajátítsák azon kommunikációs technikákat, mely alkalmazásával képes a szervezet a valós érdekképviseleti tevékenység megvalósítására.

a képzés témaköre

Felgyorsult világunkban fontos, hogy azok az emberek, akik másokat képviselnek meghallgassák egyrészt azokat, akiket képviselnek, valamint képesek legyen a velük szemben álló vitapartnerek meghallgatására, s a képviselt csoport érdekeit a lehető legmagasabb szinten képviselni erőszak, és meghunyászkodás nélkül. Fontos, hogy a fiatalok elsajátítsák az asszertivitást, és az értő figyelem technikáját, mely segíteni fogja őket az érdekképviseleti folyamatokban.

4. a tárgyalástechnikai módszerek elsajátítása

a képzés célja

A helyi döntéshozókkal folytatott beszélgetés irányításának elsajátítása, a kapcsolatfelvételtől a sikeres zárásig

a képzés témaköre

Hogy érhető el a számunkra pozitív döntés? Mi a sikeres tárgyalás zárásának titka? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre ad választ az egy napos képzés, mely segíti a fiatalokat abban, hogy céljaikat, vágyaikat elérjék.

5. a kritikusan gondolkodó aktív állampolgár ismérvei

a képzés célja

A fiatalok elsajátítsák az előremutató vita, vitatkozás tudományát.

a képzés témaköre

A vita kapcsán először az jut eszünkbe, hogy ezt a tevékenységet el kell kerülni. De miért is? A megfelelő vitakultúra elsajátítása elengedhetetlen az érdekképviseleti szektorban, hiszen Wrigley szavaival élve „Ha két ember mindig egyet ért, egyikük felesleges”. A megfelelő keretek között tartott vita, és a vitakultúra elsajátítása a demokratikus élet elengedhetetlen része. Ezért is fontos, hogy a fiatalok megtanulják, s aktívan gyakorolják ezt a tevékenységet, ahogy az is, hogy képesek legyenek ők maguk is megfelelő keretek között tartani a vitát, ha az kezdene kisiklani a mederből.

6. az időmenedzsment, vagyis az időgazdálkodás és beosztás elsajátítása

a képzés célja

A fiatalok megtalálják az egyensúlyt a „munka” és a szabadidő között.

a képzés témaköre

Felnőttkorban is gyakran tapasztaljuk azt, hogy a sok teendő, a munka maga alá temet bennünket, pedig nem kellene, hogy ez így legyen. Megfelelő prioririzálással, az időnk beosztásával egyensúlyt tudunk teremteni magunk körül, s azt fogjuk észrevenni, hogy mindenre, ami fontos számunkra megtaláljuk az időt.

7. az ifjúsági szervezeti kultúrák és struktúrák

a képzés célja

A fiatalok megismerjék az egyes szervezeti kultúrákat és struktúrákat annak érdekében, hogy a kialakuló szervezetek megtalálják működésüknek legoptimálisabb felépítését.

a képzés témaköre

A szervezeti kultúra alakítja a szervezet, a szervezetben tevékenykedői identitás és környezettudatát, pozitív hatásként elősegítheti a célokkal való azonosulást, valamint stabilitást és egyszerűséget eredményez. A képzés segít a fiataloknak kialakítani azt a kultúrát, amelyben mindenki tud és szeret tevékenykedni, segít kialakítani a megfelelő struktúrát, hogy minden személy a hozzá legközelebb álló szerepben léphessen fel.

8. az ifjúsági szervezetek jogi feladatai

a képzés célja

A fiatalok megfelelő mentorálás mellett megismerjék, mi a teendő a formális szervezetté válás útjára lépése érdekében.

a képzés témaköre

Informális, vagy formális? Miért és mire jó a jogi forma? Alapítvány, egyesület, szövetség? Melyiket válasszuk? Alapító okirat, SZMSZ, egyéb szabályzatok? Komoly kérdések, melyekkel komolyan kell foglalkozni, ha informális szervezetből formális szervezetté kívánjuk alakítani a szerveződésünket. A képzés során segítünk eligazodni a jogi útvesztőkben, hogy az ne legyen útvesztő, sokkal inkább egy izgalmas út, mely a cél felé vezet!

9. projektmenedzsment a mindennapokban

a képzés célja

A fiatalok legalább alapvető szinteken megismerkedjenek a projekttervezés lépéseivel.

a képzés témaköre

A képzés során a résztvevő fiatalok elsajátíthatják a professzionális szervezeti működés alapjait. Bemutatásra kerülnek a projektmenedzsment alapfogalmai, a folyamat egyes elemei, a legfontosabb részfeladatok, a csoportmunka és a szervezés alapjai. Az elméleti megközelítések és gyakorlati tudnivalók ismertetésén túl a résztvevők együtt tervezhetnek meg egy projektet annak minden lépésével együtt egy szakember segítségével.

1. CYberbullying

a képzés témaköre

Az online világ térhódításával a fiatalok egyre jobban ki vannak téve az ebben a térben zajló zaklatásnak, megfélemlítésnek, kiközösítésnek és bántalmazásnak. Fontos, hogy a fiatalok ismerjék fel, ha társaik közül valakit ilyen zaklatás ér az online térben és a bántalmazott segítségére tudjanak lenni. Fontos az is, hogy a fiatalok elhatárolják magukat az online bántalmazástól, tudatosan ne menjenek bele ilyen tevékenységbe, de tudják mi a teendő abban az esetben, ha ilyennel találkoznak.

2. Digitális Immunerősítés

a képzés témaköre

Adathalászat, adatkezelési szabályzat, GDPR, jelszó, hogy csak pár olyan szót említsünk, amely érintett ebben a témában. A tudatos internethasználat egyre nagyobb hangsúlyt kap világunkban, hiszen fontos, hogy a felnövekvő generációk okosan használják okostelefonjaikat.

3. párkapcsolati egyensúly

a képzés témaköre

A nőnek a konyhában a helye! A férfi dolga, hogy gondoskodjon a családról! Hangzatos mondatok voltak ezek sok évvel ezelőtt. De vajon hogy is van ez a mai világban? Ki viseli a nadrágot, és jó-e ha a kapcsolatban egy ember hordja? Megalkuvás, beletörődés, vagy kompromisszumkészség vezet az egyensúlyhoz? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszegetünk majd a képzésen.

4. mentális egészség

a képzés témaköre

Mikor télen megfázunk, tudjuk, hogy orvoshoz kell mennünk. Ha eltörik a kezünk, akkor is elmegyünk a kórházba, hogy előbb megröntgenezzék, majd gipszbe tegyék, hogy meggyógyulhasson. De mi a helyzet azzal, ha nem köhögünk, hanem huzamosabb ideig vagyunk lehangoltak, kedvetlenek, erőtlenek? Miért ciki orvoshoz fordulni akkor, ha mentálisan vagyunk betegek, és milyen következményei lehetnek annak, ha elmulasztjuk a segítségkérést? Hova forduljunk, ha depresszióval küzdünk és ki tud nekünk segíteni? Fontos kérdések, melyek megválaszolásra kerülnek a képzés során.

5. a családi értékek fontossága

a képzés témaköre

Mi a család, ki tekinthető a családunknak? Milyen értékeket kapunk és kaptunk otthonról, hogyan hatnak ezek későbbi életünkre? Gondoskodás, tisztelet, őszinteség, munkamorál, felelősségvállalás, hagyományok, megbocsátás, hogy csak egy-kettőt említsünk. A családnak fontos szerepe van személyiségünk kialakulásában, hiszen láthatatlanul formál bennünket. Az, hogy milyen értékeket kapunk otthon, meghatározhatja későbbi életünket és döntéseinket.

 

6. Társas normák

a képzés témaköre

A társas norma olyan általánosan elfogadott gondolkodás-, érzés- vagy cselekvésmód, amelyben az adott csoport tagjai megegyeznek, azt helyesnek és követendőnek találják. Az, hogy én hogy viselkedem társaimmal kihat arra, hogy velem hogyan fognak viselkedni. Egy csoport – legyen az kisebb vagy nagyobb – működését és dinamikáját nagyban befolyásolja, hogy milyen általános viselkedési normákat használunk. A képzés során megnézzük, hogy a gyermek-, diák és ifjúsági önkormányzatok milyen normák szerint működnek, melyek azok, amelyek előre visznek, és melyek hátráltatnak bennünket.

7. Gyermek- és ifjúságvédelem

a képzés témaköre

Az általános gyermek- és ifjúságvédelem a gyermek- és ifjúkori szocializáció épségén őrködik, kiszűri, közömbösíti az ártó hatásokat. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk védeni a gyermekeket és a fiatalokat, ismernünk kell azokat a jogokat, amelyek megilletik ezeket a csoportokat. A képzés során átvesszük az alapvető jogokat, amelyek megilletik a gyermekeket és az ifjúságot, valamint azt, hogy melyek azok a fórumok és intézmények, akik segíthetnek, ha ezek sérülnek.

8. Érdekvédelem, érdekképviselet - érdekképviseleti fórumok

a képzés témaköre

Ha már ismerjük jogainkat ismerjük meg saját és társaink érdekeinket is, hogy azokat megfelelően tudjuk képviselni. De hogyan? A képzés során erre fogjuk keresni a választ!

9. Önismeret

a képzés témaköre

Ki vagyok én? Merre menjek tovább? Mi legyek, ha „nagy” leszek? Tényleg ez az én utam? Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat fontos, hogy tudjuk kik vagyunk és merre tartunk. A képzés segít megismerni önmagunkat, személyiségünket, tisztábban fogjuk látni életünket.

JELENTKEZÉS A KÉPZÉSEKRE

Az alábbi űrlap kitöltésével tudsz jelentkezni képzésünkre!

A képzésre történő regisztrációtokat követően felvesszük veletek a kapcsolatot a megadott kapcsolattartón keresztül.