Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

FELHÍVÁS: Elnöki pozíció betöltésére

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (továbbiakban: Szövetség) Felügyelőbizottsága pályázatot ír ki a Szövetség elnöki tisztségének beöltésére. A beérkezett pályázat(ok)ról a Szövetség Küldöttgyűlése 2019. december 7-ei ülésén dönt, amelyre a jelölt(ek) érvényes jelentkezésükkel automatikusan meghívást kap(nak).

a Szövetség elnöke az lehet:

  • aki nagykorú személy és akinek a cselekvőképességét ezen tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták, valamint nem töltötte be a 35. életévét;
  • akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott kizáró ok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn és erről nyilatkozik;
  • közvetlen politikai tevékenységet nem végez, nem tisztségviselője politikai pártnak és/vagy annak ifjúsági tagozatának, társszervezetének és erről nyilatkozik.

A jelentkezéshez a fenti nyilatkozatokon kívül csatolni kell:

  • a jelölt személy önéletrajzát,
  • a jelölt programtervét,
  • a jelölő tagszervezet legfőbb döntéshozó szervének határozatát a jelölt személyéről (jegyzőkönyv-kivonat, vagy törvényes képviselő igazolása, amely tartalmazza a határozat dátumát és számát) LETÖLTÉS
  • Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozat LETÖLTÉS
  • Tagok legalább 5 %-nak ajánlását tartalmazó nyilatkozatok (minimum 5 ajánlás)
  • Politikai szerepvállalásra vonatkozó nemleges nyilatkozatot

A megválasztásra kerülő elnök mandátuma 2020. január 1.-től 2021. december 31-ig tart.

A jelentkezéseket elektronikus úton és postai úton is szükséges megküldeni 2019. október 31. 23:59-ig. Elektronikus úton a titkar@ifjusagitanacs.hu e-mail címre, míg postai úton a 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.  címre szükséges a jelentkezést tartalmazó dokumentumokat megküldeni. A Borítékon szükséges feltüntetni címzettként a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetséget.

A fentiekben megjelölt határidőt követően beérkezett jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A jelentkezést határidőben beérkezettnek kell tekinteni, amennyiben az elektronikus példány a jelentkezési határidő utolsó napján éjfélig a fentiekben megadott levelezési címre megérkezik és a postai úton megküldött jelentkezést legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Az éjféli beérkezési határidőt a beérkezés helye szerinti helyi idő alapján kell meghatározni.

A beérkezett jelentkezéseket a Felügyelőbizottság a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül áttekinti és szükség szerint dönt az elutasításról, illetve a hiánypótlási felhívás kiküldéséről. Hiánypótlási felhívás kiküldésére egy alkalommal kerület sor. A hiánypótlás címzettje a jelentkezést benyújtó jelölő szervezet.

Amennyiben az elnök tisztségre nem érkezik jelölés, a jelölési időszakot az Felügyelőbizottság meghosszabbítja.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szövetség Alapszabálya, valamint a Választási szabályzat rendelkezései az irányadóak.