Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

FELHÍVÁS: Felügyelő bizottsági tag pozíció betöltésére

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége pályázatot ír ki a Szövetség felügyelőbizottságának tagi tisztségének (3 fő) beöltésére. A beérkezett pályázat(ok)ról a Szövetség Küldöttgyűlése 2019. december 7-ei ülésén dönt, amelyre a jelölt(ek) érvényes jelentkezésükkel automatikusan meghívást kap(nak).

Felügyelőbizottsági tag az lehet:

 • aki nagykorú személy és akinek a cselekvőképességét ezen tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
 • akivel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott kizáró ok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn és erről nyilatkozik;
 • közvetlen politikai tevékenységet nem végez, nem tisztségviselője politikai pártnak és/vagy annak ifjúsági tagozatának, társszervezetének és erről nyilatkozik

A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell:

 • az önéletrajzát
 • a bemutatkozását
 • legalább egy tagszervezet ajánlását
 • összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozatot LETÖLTÉS
 • politikai szerepvállalásról szóló nemleges nyilatkozatát

A felügyelőbizottsági tag feladatai:

 • részvétel a Szövetség ülésein;
 • a Küldöttgyűlés szabályszerű lebonyolításának felügyelete;
 • jogszabályok és belső szabályzatok betartásának felügyelete;
 • a szervezet gazdasági működésének felügyelete;
 • a szervezet működésének folyamatos ellenőrzése;
 • beérkező jelentések felülvizsgálata, valamint a panaszok, fellebbezések kezelése.

A megválasztásre kerülő Felügyelőbizottsági tagok mandátuma egységesen: 2020. január 1.-től 2022. december 31-ig tart.

A jelentkezéseket elektronikus úton és postai úton is szükséges megküldeni 2019. október 31. 23:59-ig. Elektronikus úton a titkar@ifjusagitanacs.hu e-mail címre, míg postai úton a 1024 Budapest, Zivatar utca 1-3. címre szükséges a jelentkezést tartalmazó dokumentumokat megküldeni. A Borítékon szükséges feltüntetni címzettként a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetséget.

A fentiekben megjelölt határidőt követően beérkezett jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A jelentkezést határidőben beérkezettnek kell tekinteni, amennyiben az elektronikus példány a jelentkezési határidő utolsó napján éjfélig a fentiekben megadott levelezési címre megérkezik és a postai úton megküldött jelentkezést legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Az éjféli beérkezési határidőt a beérkezés helye szerinti helyi idő alapján kell meghatározni.

A beérkezett jelentkezéseket az Elnökség a benyújtási határidőt követő 3 munkanapon belül áttekinti és szükség szerint dönt az elutasításról, illetve a hiánypótlási felhívás kiküldéséről. Hiánypótlási felhívás kiküldésére egy alkalommal kerület sor. A hiánypótlás címzettje a jelentkezést benyújtó természetes személy.

Amennyiben a pozícióra nem érkezik elegendő számú jelölés, a jelölési időszakot az Elnökség meghosszabbítja.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Szövetség Alapszabálya, valamint a Választási szabályzat rendelkezései az irányadóak.