Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

FEB 2017. évi határozatok

Határozat sorszáma és tárgya Határozat Határozat dátuma
FEB/1/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás az elnökségi határozathozatal módjáról A Nemzeti ifjúsági Tanács Alapszabálya X./19. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: "Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Négy elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat." Ez alapján minimum 4 fő támogatása szükséges egy határozati javaslat elfogadásához. 2017.02.22.
FEB/2/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás a NIT elnök képviseleti jogáról A Nemzeti ifjúsági Tanács Alapszabálya X./16. pontja szerint elnök a képviseleti joga önálló és általános. Ugyanakkor ez nem zárja ki azt, hogy amennyiben nem tudja ellátni feladatait az elnökség egyetértésével hatalmazzon fel egy másik elnökségi tagot egy testületben történő részvételre. Ez a képviseleti jog nem terjed ki azokra a testületekre, ahova a tag személyére csupán javaslatot tehet és más szervezet nevezi ki a tagot, például GYIA Tanács. Ebben az esetben a javaslatot a képviselő képviseli. 2017.02.22.
FEB/3/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: ajánlás a NIT elnökség ügyrendjének elkészítésére Az elnökség működése szempontjából a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja egy ügyrend elfogadását, amely e kérdést is tisztázza. 2017.02.22.
FEB/4/2017 (III. 3.) Felügyelő Bizottság határozat: a 2017. március 3-i elnökségi ülés összehívása kapcsán Az elnökség ülésének összehívása nem szorosan az Alapszabályban rögzítettek zajlott, bár ha az ülés időpontjának napját (2017. március 3 9:30.), valamint a kiküldés időpontjának napját (2017. február 27. 23:44), akkor az 5 nap rendelkezésre áll, ugyanakkor órában  81,75 órát kapunk, amely csupán 3,4 napnyi időintervallumot jelöl, amely egész napra kerekítve sem éri el az 5 napot.Tekintettel arra, az ülés előkészítése kapcsn az elnökségi tagok, már február 26-án tudomást szereztek az ülésről, valamint a visszajelzések alapján midnannyian jelen lesz, valamint az Alapszabály nem pontosítja az 5 napot (így a kiküldés és az ülés napja is beleszámíthat) a Felügyelő Bizottság javasolja az ülés megtartását. Ugyanakkor felhívja a NIT elnökének figyelmét, hogy a későbbiekben a kiküldési időpontok esetében a fentiekben leírtakra legyen tekintettel, az elnökség figyelmét pedig az elnökségi ügyrend elfogadására, amelyben a vitás helyzetek elkerülése érdekében az 5 napnyi időt órában rögzítse, valamint a NIT következő közgyűlésének napirendjét illetően javaslatot tesz az alapszabály módosítására az alábbiak tekintetében: 1. az összehívás menetének pontosítása, 2. a rendkívüli elnökségi ülés összehívásának és határozathozatalának módja 2017.03.03.
FEB/5/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás a 2017 március 21-i közgyűléssel kapcsolatban A NIT Alapszabálya nem kötelezi a szervezet elnökét/törvényes képviselőjét a közgyűlésen való részvételre 2017.03.21.
FEB/6/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat:  állásfoglalás a 2017 március 24-i közgyűléssel kapcsolatban A NIT Alapszabálya nem kötelezi a szervezet elnökét/törvényes képviselőjét a közgyűlésen való részvételre 2017.03.21.
FEB/7/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat: tájékoztató a 2017 március 21-re összehívott közgyűléssel kapcsolatban A Felügyelő Bizottság március 16-án Kaszás András NIT vezetőségi listára küldött levéléből értesült először a közgyűlés pontos időpontjáról. A döntésről határozatot nem találtunk. A PTK 3:76. § szerint március 24-re megismételt közgyűlést március 21-én vagy azelőtt tartott határozatképtelen közgyűlés alapján lehet csak összehívni. 2017.03.21.
FEB/8/2017 (V.5) Felügyelő Bizottság határozat: a NIT elnökségébe kiírt egy főnyi vezető tisztségviselő pályázatra beérkezett jelentkezésekről 1. Baranyai Marcell pályázata a hiánypótlást követően teljes, mind a beadás, mind a hiánypótlás időben történt2. Dóka Ágnes pályázata a hiánypótlást követően tartalmi hibával rendelkezik a papíron beküldött jelölő nyilatkozatának határozati száma 2016-os évkörbe tartozik3. Nyári Kitti pályázata mind az elektronikus, mind papír alapú a benyújtáskor teljes volt, hiánypótlásra nem szorult. A papír alapon benyújtott pályázati anyagot az április 29 23:59-es határidő után küldték be4. A Felügyelő Bizottság ezen megjegyzésekkel terjeszti a három jelöltet a NIT Közgyűlése elé, amely dönthet arról, hogy a fentebb jelzett hiányosságok figyelembevételével hány jelöltről kíván szavazni. Az Alapszabály kizáró és pontosító rendelkezéseinek hiányában a jelöltállítás a korábbiakhoz hasonlóan akár a Közgyűlés keretében is történhet, amennyiben a jelölt helyben, írásban prezentálja a szükséges és hiteles nyilatkozatokat/dokumentumokat. 2017.05.05.
FEB/9/2017 (VII.25) Felügyelő Bizottság határozat: a  NIT elnökség 2017.07.05-i ülésének összehívásáról Az Alapszabály X/18 pontjában megfogalmazottak szerint: "Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 12 alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon." Annak ellenére, hogy az elnökség jelen lévő tagjai a találkozót elnökségi ülésnek fogadták el, nem tekinthető elnökségi ülésnek, mivel a meghívót július 4-én írta és küldte ki az Egyesület elnöke. A Felügyelő Bizottság felhívja  figyelmet arra, hogy megbeszélésen született döntések akkor lesznek érvényes határozatok, ha azokat elektronikus szavazással, vagy a következő szabályszerű elnökségi ülésen az elnökség elfogadja. Emellett a Felügyelő Bizottság a következő ASZ módosításra javasolja a rendkívüli elnökségi ülés fogalmának bevezetését. 2017.07.25.
FEB/10/2017 (IX.9) Felügyelő Bizottság határozat: ajánlás a  NIT elnökség ülésén készült hangfelvétel hozzáférhetőségéről Az elnökségi ülés és jegyzőkönyve a tagszervezetek felé nyilvános. Amennyiben szükséges a hangfelvételt is meghallgathatják a tagok. Az elnökségi tagok számára pedig praktikus ezt a hangfelvételt az elnökség drive-jában elhelyezni, így meggyorsítható a jegyzőkönyvek hiteles zárása. Ennek okán a Felügyelő Bizottság támogatja a hangfelvétel feltöltését az elnökségi drive-ba. 2017.09.09.
FEB/11/2017 (X.2) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás az elnökségi tag lemondásával kapcsolatban A benyújtott lemondás a formai kritériumoknak megfelelő. Az alapszabály nem zárja ki a lemondás következő Közgyűléshez kötését, az az Egyesület működését nem veszélyezteti 2017.10.02.
FEB/12/2017 (X.2) Felügyelő Bizottság határozat:állásfoglalás a 2017.10.06-ra tervezett elnökségi ülés kapcsán A NIT Alapszabályának X. 19. pontja értelmében "Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal (legalább 120 órával) az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon." Az Egyesület elnöke október 1-jén (kb. 112 órával az ülés tervezett kezdése előtt) az elnökségi levelező listán jelezte és egy szerkeszthető dokumentumban meg is osztotta napirend tervezetét véleményezésre, a meghívó azonban csak október 2-án (kb. 96 órával az ülés tervezett kezdése előtt) lett kiküldve. Így a 2017.10.06-ra összehívott ülés nem tekinthető szabályosan összehívott elnökségi ülésnek. 2017.10.02.
FEB/13/2017 (XI.03) Felügyelő Bizottság határozat: a Gyere Haza Alapítvány névváltoztatása kapcsán beküldendő dokumentumokról A következő közgyűlés kezdetéig a szervezet új nevét és adatait tartalmazó kivonat valamint aláírási címpéldány beküldése, bemutatása szükséges 2017.11.03.
FEB/14/2017 (XI.16) Felügyelő Bizottság határozat: a 2017.11.10-i keltezésű bizalmatlansági indítvány kapcsán A Felügyelő Bizottság 2017. november 16-án átvett bizalmatlansági indítvány kapcsán megállapítja, hogy azt a tagszervezetek legalább 25 %-a aláírta, valamint az abban megfogalmazott állítások igazolása megtörtént. A beadványt a közgyűlés elé kell terjeszteni. 2017.11.16.
FEB/15/2017 (XII.01) Felügyelő Bizottság határozat: Kiss György Levente pályázata kapcsán A Felügyelő Bizottság a 2017. november 17-én e-mailen és postán beküldött jelentkezést, annak postai megérkezése után megvizsgálta és  megállapította, hogy a választási felhívásnak megfelelt. Ugyanakkor maga a kiírás nem követi a Választási Szabályzat előírásait,. 2017.12.01.
FEB/16/2017 (XII.08) Felügyelő Bizottság határozat:  állásfoglalás az elnökségi tag lemondásával kapcsolatban Az Alapszabály X/14-15. pontja alapján a vezetőtisztségviselő mandátuma megszűnik annak lemondásával, mivel itt egyszerre van megválasztva az egyesület tagja (jogi személy) és az ő delegáltja (magánszemély), így ha bármelyik lemond, megszűnik a mandátum. 2017.12.08.
FEB/17/2017 (XII.09) Felügyelő Bizottság határozat: jelentkező szervezetek által beküldendő dokumentumok A tagszervezeti jelentkezésekhez elektronikusan beküldött anyagokat (közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány, bírósági kivonat, vagy annak ügyvéd, közjegyző által hitelesített másolata) a jelentkező szervezetek legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig leadják. A NIT iktatásába a Felügyelő Bizottság e leadott dokumentumot, vagy annak másolatát az iktatásba helyezi. 2017.12.09.
FEB/18/2017 (XII.12) Felügyelő Bizottság határozat:a DOSZ képviseletében bekövetkezett változásokhoz A DOSZ képviselője felveheti a mandátumot a 2017.12.16-i NIT Közgyűlésen, amennyiben aláírási címpéldányt, a DOSZ küldöttgyűlésének kivonatát átadja, amennyiben, nem a törvényes képviselő venné fel a mandátumot, akkor az új törvényes képviselő által aláírt mandátum igazolást is szükséges leadni 2017.12.12.
Határozat sorszáma és tárgya Határozat Határozat dátuma
FEB/1/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás az elnökségi határozathozatal módjáról A Nemzeti ifjúsági Tanács Alapszabálya X./19. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: "Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Négy elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat." Ez alapján minimum 4 fő támogatása szükséges egy határozati javaslat elfogadásához. 2017.02.22.
FEB/2/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás a NIT elnök képviseleti jogáról A Nemzeti ifjúsági Tanács Alapszabálya X./16. pontja szerint elnök a képviseleti joga önálló és általános. Ugyanakkor ez nem zárja ki azt, hogy amennyiben nem tudja ellátni feladatait az elnökség egyetértésével hatalmazzon fel egy másik elnökségi tagot egy testületben történő részvételre. Ez a képviseleti jog nem terjed ki azokra a testületekre, ahova a tag személyére csupán javaslatot tehet és más szervezet nevezi ki a tagot, például GYIA Tanács. Ebben az esetben a javaslatot a képviselő képviseli. 2017.02.22.
FEB/3/2017 (II. 22.) Felügyelő Bizottság határozat: ajánlás a NIT elnökség ügyrendjének elkészítésére Az elnökség működése szempontjából a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja egy ügyrend elfogadását, amely e kérdést is tisztázza. 2017.02.22.
FEB/4/2017 (III. 3.) Felügyelő Bizottság határozat: a 2017. március 3-i elnökségi ülés összehívása kapcsán Az elnökség ülésének összehívása nem szorosan az Alapszabályban rögzítettek zajlott, bár ha az ülés időpontjának napját (2017. március 3 9:30.), valamint a kiküldés időpontjának napját (2017. február 27. 23:44), akkor az 5 nap rendelkezésre áll, ugyanakkor órában 81,75 órát kapunk, amely csupán 3,4 napnyi időintervallumot jelöl, amely egész napra kerekítve sem éri el az 5 napot. Tekintettel arra, az ülés előkészítése kapcsn az elnökségi tagok, már február 26-án tudomást szereztek az ülésről, valamint a visszajelzések alapján midnannyian jelen lesz, valamint az Alapszabály nem pontosítja az 5 napot (így a kiküldés és az ülés napja is beleszámíthat) a Felügyelő Bizottság javasolja az ülés megtartását. Ugyanakkor felhívja a NIT elnökének figyelmét, hogy a későbbiekben a kiküldési időpontok esetében a fentiekben leírtakra legyen tekintettel, az elnökség figyelmét pedig az elnökségi ügyrend elfogadására, amelyben a vitás helyzetek elkerülése érdekében az 5 napnyi időt órában rögzítse, valamint a NIT következő közgyűlésének napirendjét illetően javaslatot tesz az alapszabály módosítására az alábbiak tekintetében: 1. az összehívás menetének pontosítása, 2. a rendkívüli elnökségi ülés összehívásának és határozathozatalának módja 2017.03.03.
FEB/5/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás a 2017 március 21-i közgyűléssel kapcsolatban A NIT Alapszabálya nem kötelezi a szervezet elnökét/törvényes képviselőjét a közgyűlésen való részvételre 2017.03.21.
FEB/6/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás a 2017 március 24-i közgyűléssel kapcsolatban A NIT Alapszabálya nem kötelezi a szervezet elnökét/törvényes képviselőjét a közgyűlésen való részvételre 2017.03.21.
FEB/7/2017 (III. 21.) Felügyelő Bizottság határozat: tájékoztató a 2017 március 21-re összehívott közgyűléssel kapcsolatban A Felügyelő Bizottság március 16-án Kaszás András NIT vezetőségi listára küldött levéléből értesült először a közgyűlés pontos időpontjáról. A döntésről határozatot nem találtunk. A PTK 3:76. § szerint március 24-re megismételt közgyűlést március 21-én vagy azelőtt tartott határozatképtelen közgyűlés alapján lehet csak összehívni. 2017.03.21.
FEB/8/2017 (V.5) Felügyelő Bizottság határozat: a NIT elnökségébe kiírt egy főnyi vezető tisztségviselő pályázatra beérkezett jelentkezésekről 1. Baranyai Marcell pályázata a hiánypótlást követően teljes, mind a beadás, mind a hiánypótlás időben történt 2. Dóka Ágnes pályázata a hiánypótlást követően tartalmi hibával rendelkezik a papíron beküldött jelölő nyilatkozatának határozati száma 2016-os évkörbe tartozik 3. Nyári Kitti pályázata mind az elektronikus, mind papír alapú a benyújtáskor teljes volt, hiánypótlásra nem szorult. A papír alapon benyújtott pályázati anyagot az április 29 23:59-es határidő után küldték be 4. A Felügyelő Bizottság ezen megjegyzésekkel terjeszti a három jelöltet a NIT Közgyűlése elé, amely dönthet arról, hogy a fentebb jelzett hiányosságok figyelembevételével hány jelöltről kíván szavazni. Az Alapszabály kizáró és pontosító rendelkezéseinek hiányában a jelöltállítás a korábbiakhoz hasonlóan akár a Közgyűlés keretében is történhet, amennyiben a jelölt helyben, írásban prezentálja a szükséges és hiteles nyilatkozatokat/dokumentumokat. 2017.05.05.
FEB/9/2017 (VII.25) Felügyelő Bizottság határozat: a NIT elnökség 2017.07.05-i ülésének összehívásáról Az Alapszabály X/18 pontjában megfogalmazottak szerint: "Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 12 alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon." Annak ellenére, hogy az elnökség jelen lévő tagjai a találkozót elnökségi ülésnek fogadták el, nem tekinthető elnökségi ülésnek, mivel a meghívót július 4-én írta és küldte ki az Egyesület elnöke. A Felügyelő Bizottság felhívja figyelmet arra, hogy megbeszélésen született döntések akkor lesznek érvényes határozatok, ha azokat elektronikus szavazással, vagy a következő szabályszerű elnökségi ülésen az elnökség elfogadja. Emellett a Felügyelő Bizottság a következő ASZ módosításra javasolja a rendkívüli elnökségi ülés fogalmának bevezetését. 2017.07.25.
FEB/10/2017 (IX.9) Felügyelő Bizottság határozat: ajánlás a NIT elnökség ülésén készült hangfelvétel hozzáférhetőségéről Az elnökségi ülés és jegyzőkönyve a tagszervezetek felé nyilvános. Amennyiben szükséges a hangfelvételt is meghallgathatják a tagok. Az elnökségi tagok számára pedig praktikus ezt a hangfelvételt az elnökség drive-jában elhelyezni, így meggyorsítható a jegyzőkönyvek hiteles zárása. Ennek okán a Felügyelő Bizottság támogatja a hangfelvétel feltöltését az elnökségi drive-ba. 2017.09.09.
FEB/11/2017 (X.2) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás az elnökségi tag lemondásával kapcsolatban A benyújtott lemondás a formai kritériumoknak megfelelő. Az alapszabály nem zárja ki a lemondás következő Közgyűléshez kötését, az az Egyesület működését nem veszélyezteti 2017.10.02.
FEB/12/2017 (X.2) Felügyelő Bizottság határozat:állásfoglalás a 2017.10.06-ra tervezett elnökségi ülés kapcsán A NIT Alapszabályának X. 19. pontja értelmében "Az elnökségi ülést az elnök legalább 5 nappal (legalább 120 órával) az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon." Az Egyesület elnöke október 1-jén (kb. 112 órával az ülés tervezett kezdése előtt) az elnökségi levelező listán jelezte és egy szerkeszthető dokumentumban meg is osztotta napirend tervezetét véleményezésre, a meghívó azonban csak október 2-án (kb. 96 órával az ülés tervezett kezdése előtt) lett kiküldve. Így a 2017.10.06-ra összehívott ülés nem tekinthető szabályosan összehívott elnökségi ülésnek. 2017.10.02.
FEB/13/2017 (XI.03) Felügyelő Bizottság határozat: a Gyere Haza Alapítvány névváltoztatása kapcsán beküldendő dokumentumokról A következő közgyűlés kezdetéig a szervezet új nevét és adatait tartalmazó kivonat valamint aláírási címpéldány beküldése, bemutatása szükséges 2017.11.03.
FEB/14/2017 (XI.16) Felügyelő Bizottság határozat: a 2017.11.10-i keltezésű bizalmatlansági indítvány kapcsán A Felügyelő Bizottság 2017. november 16-án átvett bizalmatlansági indítvány kapcsán megállapítja, hogy azt a tagszervezetek legalább 25 %-a aláírta, valamint az abban megfogalmazott állítások igazolása megtörtént. A beadványt a közgyűlés elé kell terjeszteni. 2017.11.16.
FEB/15/2017 (XII.01) Felügyelő Bizottság határozat: Kiss György Levente pályázata kapcsán A Felügyelő Bizottság a 2017. november 17-én e-mailen és postán beküldött jelentkezést, annak postai megérkezése után megvizsgálta és megállapította, hogy a választási felhívásnak megfelelt. Ugyanakkor maga a kiírás nem követi a Választási Szabályzat előírásait,. 2017.12.01.
FEB/16/2017 (XII.08) Felügyelő Bizottság határozat: állásfoglalás az elnökségi tag lemondásával kapcsolatban Az Alapszabály X/14-15. pontja alapján a vezetőtisztségviselő mandátuma megszűnik annak lemondásával, mivel itt egyszerre van megválasztva az egyesület tagja (jogi személy) és az ő delegáltja (magánszemély), így ha bármelyik lemond, megszűnik a mandátum. 2017.12.08.
FEB/17/2017 (XII.09) Felügyelő Bizottság határozat: jelentkező szervezetek által beküldendő dokumentumok A tagszervezeti jelentkezésekhez elektronikusan beküldött anyagokat (közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány, bírósági kivonat, vagy annak ügyvéd, közjegyző által hitelesített másolata) a jelentkező szervezetek legkésőbb a Közgyűlés kezdetéig leadják. A NIT iktatásába a Felügyelő Bizottság e leadott dokumentumot, vagy annak másolatát az iktatásba helyezi. 2017.12.09.
FEB/18/2017 (XII.12) Felügyelő Bizottság határozat:a DOSZ képviseletében bekövetkezett változásokhoz A DOSZ képviselője felveheti a mandátumot a 2017.12.16-i NIT Közgyűlésen, amennyiben aláírási címpéldányt, a DOSZ küldöttgyűlésének kivonatát átadja, amennyiben, nem a törvényes képviselő venné fel a mandátumot, akkor az új törvényes képviselő által aláírt mandátum igazolást is szükséges leadni 2017.12.12.