PROGRAM

BUDAPESTI EURÓPAI IFJÚSÁGI KÖZPONT
2019. SZEPTEMBER 6.

09:30 - 10:00

ÉRKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők részvételi szándékukat a konferencia honlapján kialakított regisztrációs fülön keresztül tudják jelezni.  Érvényes regisztráció nélkül nem tudjuk fogadni az érdeklődőket. 

A konferencia maximális létszámát 80 főben határoztuk meg.

10:00 - 10:30

megnyitó és köszöntőbeszédek

10:30 - 12:00

előadó:

Molnár bálint

Igazgatóhelyettes,
Budapesti Európai Ifjúsági Központ,
Európa Tanács

Az ifjúsági munka szerepe a fiatalok aktív társadalmi részvételének erősítésében

Az Európa Tanács ajánlásainak bemutatása

A fiatalok strukturált támogatása olyan kulcsfontosságú befektetés, amelyet Európa nem mulaszthat el. Az európai identitás fenntarthatósága és a kontinensnek az Európa Tanács által is képviselt alapvető értékei – az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia – a fiatalok kreativitására, kompetenciáira, társadalmi elkötelezettségére és részvételére, valamint jövőbe vetett bizalmára támaszkodnak.

A gyermekkorból a felnőttkorba és az autonómiába való átmenet kihívásai, az ifjúsági munkanélküliség, a szegénység, a megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés következtében a fiatalok lehetőségeinek csökkenése az európai fiatalokat komoly kihívások elé állítják. Az ifjúsági munka fontos eszköz lehet ezen kihívások leküzdéséhez, elsősorban a fiatalok személyes fejlődésének, társadalmi integrációjának és aktív állampolgári részvételének elősegítésén és támogatásán keresztül. Ehhez azonban elengedhetetlen az, hogy az ifjúsági munka és az azt végzők megfelelő társadalmi elismertséget és intézményi támogatást élvezzenek.

Ezek az Európa Tanácsnak az ifjúsági munkával kapcsolatos új ajánlásának alapvetési, amelyet a Miniszteri Bizottság 2017. május 31-én fogadott el. Az ifjúsági munka előmozdítására vonatkozó és a tagországoknak szóló ajánlások között szerepelnek: az szükséges erőforrások biztosítása, különösen helyi szinten; valamint a bevált gyakorlatok cseréjének támogatása és az ifjúsági munkához való egyenlő hozzáférés elősegítése.

12:00 - 13:00

RÉSZTVEVŐK:

AMENT BALÁZS

ifjúsági szakember,
ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT

vajda árpád

ifjúsági szakember,
új nemzedék központ

Kósa andrás csaba

Elnök,
Ifjúsági Szolgáltatók
Országos Szövetsége

földi lászló

szakpolitikai tanácsadó és tréner,
emberi jogok és demokratikus állampolgárság területen

Az ifjúsági munka jövője...

... a Közösségi terek vagy az ifjúsági szolgáltatások virtualizációja?

A kerekasztal – beszélgetés célja annak a témának a körüljárása, hogy a kései Z, és az Alfa generáció megjelenésével, az online térhódítással, a fiatalok szabadidő eltöltési szokásainak megváltozásával mennyire van szükség a hagyományos közösségi terek fenntartására. Lehet-e, kell-e ezeket a szolgáltatásokat virtualizálni? Működhetnek-e egymás mellet virtuális és hagyományos ifjúsági irodák (akár egymást erősítve, kiegészítve)?

13:00 - 13:45

EBÉDSZÜNET

13:45 - 15:00

facilitátorok:

#1 Dr. Reisz Terézia

egyetemi docens,
PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

#2 bauer béla

szociológus, ifjúság kutató

#3 Dr. gaskóné Nagy Erika

digitális gyermekvédelmi stratégia
divízióvezető

#4 varga ildikó

ifjúsági szakember,
új nemzedék központ

#5 Mohay Gergely

osztályvezető
ifjúságügyi főosztály,
ifjúság szakmai osztály,
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A jövő IFJÚSÁGI MUNKÁJA

PÁRHUZAMOS SZEKCIÓK KÉPZÉSEKRŐL, KUTATÁSOKRÓL ÉS LEHETŐSÉGEKRŐL

A délutáni első blokkban a résztvevők öt olyan témában beszélgethetnek az azokhoz tartozó szakemberekkel, kutatókkal, döntéshozókkal, amelyek alapjaiban fogják meghatározni az elkövetkezendő évek ifjúsági munkáját.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2012-es megalakulása óta felmerülő igény, hogy elinduljon egy szakmai diskurzus az ifjúsági szakemberek felsőoktatási képzéséről, amely az elmúlt években komoly változásokon ment keresztül. 2019 tavaszán a NIT  egy országos fórumsorozatot szervezett a 2017-ben elindult Közösségszervező alapszakos hallgatók körében. A fórumokon elhangozott véleményeket a szak oktatói és ifjúsági szakemberek támogatásával egészítettük ki és fogalmaztunk meg fejlesztési javaslatokat a szak jövőjével kapcsolatban.

Hazánkban 2000 óta zajlanak le négyévente úgynevezett nagymintás ifjúságkutatások, amelyek között jövőre sorban a hatodik következik. A kutatások, trendek, felmérések alapján a következő generációk szokásai miben fognak eltérni a korábbiaktól. Milyenek lesznek a jövő fiataljai? Milyen tendenciák olvashatók ki az elmúlt évtizedek kutatási eredményeiből? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Bauer Béla, ifjúságkutatóval.

A digitalizáció a mindennapok része lett, az ifjúsági korosztályok számára pedig immár természetes közeggé vált.  Ez a folyamat jelentős átalakítja ez a kulturális tereket, a közösségeket, az informálódási szokásokat is. Ennek kapcsán könyvtárosokkal, valamint a digitális térben ifjúsági munkát végző szakemberekkel beszélgetünk, és arra keressük a választ, hogy a digitalizáció milyen hosszútávú hatásokkal járhat az ifjúsági munka területén. 

A fiataloknak, ifjúsági közösségeknek gyakran vannak jó kezdeményezéseik és jobbnál jobb ötleteik, de nem mindig áll a rendelkezésükre minden feltétel gondolataik megvalósításához. Van, hogy csak egy helyre lenne szükségük, van, hogy csak egy kis szakmai iránymutatásra várnak, az is lehet, hogy egyéb akadályokba ütköznek. A szekció során szó lesz arról, milyen lehetőségei vannak egy közösségnek, a résztvevők megismerhetnek ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokat és hasznosítható információkat kaphatnak ezen kezdeményezések inkubálásáról.

A jelenleg is futó Európai Uniós finanszírozási ciklus, amelyben számos a fiatalokat érintő projekt és pályázati kiírás megjelent a végéhez közeledik. A panel során a 2020 utáni uniós források és konstrukciók tervezéséről, a körvonalózódó lehetőségekről, és az ifjúsági szektor prioritásairól fogunk beszélgetni.

15:00 - 15:15

kávéSZÜNET

15:15 - 17:00

módszertani börze

Jó gyakorlatok cseréje az ifjúsági munka területén

A záró programelem célja szervezetek, szakemberek jó gyakorlatainak, módszereinek bemutatása az ifjúsági munka különböző területein, mint például nemzetközi és hazai önkéntesség, felkereső ifjúsági munka, közösségépítés, tehetséggondozás, kortárssegítés, ifjúsági közösségi terek, ifjúsági házak, mintaprojektek ismertetése. 

Előadásonként maximum 10 percben.

17:00 - 17:15

a konferencia zárása

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség © 2019 | Minden jog fenntartva.