SZERVEZŐK

BUDAPESTI EURÓPAI IFJÚSÁGI KÖZPONT
2019. SZEPTEMBER 6.

NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS (NIT)

logo_hu_horizontal (1)

Nemzeti Ifjúsági Tanács az ifjúság számára létrehozott olyan fórum, amely elősegíti a fiatalok és az ifjúsági szervezetek kapcsolatteremtését. A NIT a hazai és nemzetközi szereplőkkel, döntéshozókkal és szervezetekkel való hatékony párbeszéd megteremtését tűzte ki céljául. Egyik legfontosabb feladata az ifjúság és az ifjúsági szervezetek érdekképviseletének legmagasabb szintű ellátása, az ifjúságpolitika formálása és a mindenkori kormány megszólítása az ifjúság erős és egységes hangjaként.

BUDAPESTI EURÓPAI IFJÚSÁGI KÖZPONT (BEIK)

#eycb_with_text

Az Európa Tanács 47 tagországot összefogó nemzetközi szervezet, amelynek 1949-es alapítása óta elsődleges célkitűzése a földrész egységének és békéjének megszilárdítása, a tagállamok közötti együttműködés elmélyítése, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesítése révén. Szoros együttműködésben kormányzati és nem-kormányzati partnereivel az Európa Tanács kiemelt célja az európai identitástudat megerősítése, egyúttal pedig a különböző kultúrák közötti békés párbeszéd elősegítése.

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) 1995 decemberében nyitotta meg kapuit az Európa Tanács első olyan intézményeként, amely egy a korábbi vasfüggönytől keletre fekvő országban létesült, egyben első olyan intézményként, amelyet egy nemzetközi szervezet Magyarországra telepített. A BEIK az Európa Tanács Demokrácia Főigazgatóságának részeként az Ifjúsági Főosztály létesítményeként működik.

A Központ évente mintegy százötven rendezvénynek ad otthont, amely közel ötezer résztvevőt és közel kilencezer vendégéjszakát jelent. A rendezvények mintegy kétharmadát az Európa Tanács ifjúsági programja adja: nemzetközi képzések, szemináriumok, tanácskozások, valamint az ifjúsági munka fejlesztésével és az európai ifjúságpolitikával foglalkozó szimpóziumok formájában. Működésének több mint két évtizede alatt a BEIK az ifjúsági képzés egyik európai központjává vált, széleskörű kapcsolatokkal és hálózattal Európa szerte. A Budapesti Európai Ifjúsági Központ már több mint két évtizede valódi pán-európai szellemben járul hozzá a szabad  és egységes Európa felépítéséhez. Célunk, hogy forrásainkat maximálisan kihasználva minél jobb kommunikáció és egyre gyümölcsözőbb együttműködés alakuljon ki a Központ valamennyi használója és azok partnerei, valamint az Európa Tanács között. Magyarország támogatása elengedhetetlen összetevője a BEIK sikerének és annak a kiemelten fontos szerepnek, amelyet az Európa Tanács munkájában játszik.

Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség © 2019 | Minden jog fenntartva.