Weboldalunk cookie-kat használ, hogy a biztonságos böngészés biztosítása mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. Az Adatvédelmi nyilatkozatban találsz további tudnivalókat a sütikről.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács vezetősége

ELNÖKSÉG

Hegedüs Zoltán

Hegedüs Zoltán

elnök
BEMUTATKOZÁS
Több, mint egy évtizede foglalkozom ifjúsági érdekképviselettel, annak különböző szintjein és színterein. Ezt a tevékenységemet a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatában kezdtem, majd a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájánál folytattam, ahol elsődlegesen tehetséggondozással és ifjúságpolitikával foglalkoztam egészen 2018-ig.

Szűkebb értelemben az ifjúsági – civil szektorral és a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2015-ben kerültem kapcsolatba, amikor is a szervezet budapesti koordinátora, majd pedig alelnöke lettem. Szintén ebben az évben hoztunk létre egy ifjúsági egyesületet szülővárosomban, Kisvárdán, amely két évvel később megnyitotta saját közösségi terét. Ebben az időszakban volt alkalmam bekapcsolódni az Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum (ISZEF), valamint a Köznevelési Kerekasztal működésébe, a fiatalokat érintő érdekképviseleti folyamatokba, a szervezet stratégiai anyagainak kidolgozásába, valamint az Új Nemzedék Központ által elindított EFOP-1.2.3. projekt megvalósításába is.

Az itt szerzett tapasztalatok – helyi és országos hálózatokban – a civil szféra alapos megismerése, valamint az ifjúsági szektor és a NIT iránti elkötelezettségem együttesen odáig vezettek, hogy 2018 szeptemberében a szervezet elnöke lettem, amely titulust azóta is betöltöm, jelenleg második ciklusomban. Az első időszak legfontosabb eredményeinek tartom az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött stratégiai partnerségi megállapodást, a szervezet struktúrájának átalakítását, a működési környezetet érintő összes szabályzat kidolgozását, a képzési rendszerünk kialakítását (Vezetőképzők rendszere), a Közéleti Mentorprogram elindítását, valamint olyan sikeres projektek megvalósítását, mint a “Lépj fel!” címet viselő programsorozatunk.

A NIT elnökeként – civil szervezeti részről – tagja vagyok a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, delegáltként a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, valamint elnökként koordinálom az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport működését. Az ifjúságpolitikai szerepvállalás mellett igyekszem a tudományos életben is jelen lenni, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának negyedéves doktorandusz hallgatója vagyok.

KAPCSOLAT
elnok@ifjusagitanacs.hu
Kovács Péter

Kovács Péter

alelnök
BEMUTATKOZÁS
Kovács Péter vagyok, Pécsett születtem 1994-ben. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem tanárszakon folytatom tanulmányaimat. Egyetemi tanulmányaim korábbi szakaszában szakmai tudományos tevékenységet folytattam. Ifjúsági érdekvédelemmel, érdekképviselettel először középiskolámban kerültem kapcsolatba, ahol diáktársaim bizalmából egy évig a Diákönkormányzat elnöki posztját tölthettem be.

Később, immáron egyetemi polgárként saját tanulmányaim során ébredtem rá arra, hogy a szakom, képzésem, karom és egyetemem olyan lesz, amilyenné mi, egyetemi polgárok formáljuk. 2015 tavaszán kapcsolódtam be a BTK hallgatói önkormányzatának munkájába, tanulmányi érdekképviselőként, 2016 januárjától a szervezet alelnöke, 2017 májusától 2018 decemberéig annak elnöke voltam. Az eltelt időszak alatt aktívan részt vettem az összegyetemi érdekképviselet fórumain, valamint évek óta részese vagyok a tanárképzéssel kapcsolatos helyi és országos bizottságok munkájának. 2018 májusa óta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ifjúságügyekért felelős elnökségi tagja voltam, 2019. január 1-jétől pedig a HÖOK elnökhelyettesi feladatait látom el.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját a 2012-es indulásától kezdve figyelemmel kísérem, 2018 óta tagja vagyok az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának. 2018 decemberében a HÖOK delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagnak, 2020. január 1-jétől pedig alelnök vagyok. Pécsett eltöltött 25 évem alatt átéltem azt, hogy a városban és körülötte a régióban is, egyre nehezebb helyzetbe kerültek az ifjúsági szervezetek. Célom az, hogy a következő időszakban tenni tudjak a pécsi és ezen túlmutatóan a dél-dunántúli ifjúsági szerveződések fejlődéséért. Elhivatott vagyok abban, hogy erősítsük a társadalmi felelősségvállalást generációnkban és tudom, hogy képesek vagyunk tenni azért, hogy a fiatalság érdekérvényesítő képessége javuljon a Nemzeti Ifjúsági Tanács tevékenységén keresztül.

KAPCSOLAT
peter.kovacs@ifjusagitanacs.hu
Djogni Joel Ségnon

Djogni Joel Ségnon

alelnök
BEMUTATKOZÁS

Djogni Joel Ségnon vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács társadalmi ügyekért és kapcsolatokért felelős alelnöke, a Társadalmi ügyek munkacsoport vezetője.

Több mint egy évtizede foglalkozom dedikáltan civil szektorral, ifjúságüggyel és -politikával, valamint mindezekkel szervesen összefüggő ifjúsági- és demokratikus érdekképviseleti tevékenységekkel. Az elhivatottságomat és a proaktivitásomat mutatja a civil/nonprofit szektor, a non-formális tanulás, és az önkéntesség irányában, hogy az eddigi életútam során közel tizenöt helyi, régiós, és országos hatáskörű ifjúsággal foglalkozó szervezet és intézmény munkáját segítettem különböző tisztségekben és munkakörökben (bizottsági tag, demonstrátor, munkacsoport vezető, csapatkoordinátor/projektcsapat-tag, irodavezető, megyei koordinátor, régiós nagykövet, elnökségi tag, igazgatósági tag, alelnök, elnök).

Mindezek mellett kutatásszervezői, kutatás-instruktori és kérdezőbiztosi tapasztalatokkal is rendelkezem. Ugyanakkor számtalan képzésen, tréningen, workshopon vettem részt, illetve tartottam is nem formális neveléssel, ifjúsági munkával szervesen kapcsolódó témakörökben.

A hazai tapasztalatok mellett nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezem. Több Európai Unió támogatásával megvalósuló, főként Erasmus+ (ifjúsági) projektekben vettem részt résztvevőként, facilitátorként, moderátorként, segítőként és/vagy szervezőként, lebonyolítóként, szakmai megvalósítóként.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába 2016. márciusában kapcsolódtam be, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátor. A tagszervezetek bizalmát elnyerve 2018. január 21-től a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület delegálásában elnökségi tagként, 2020. január 1-jétől pedig alelnökként veszek részt a szervezet operatív és szakmai tevékenységeiben.

Kezdetben a koordinátor hálózatért felelős elnökségi tagként a Megyei Koordinátori Hálózat fejlesztésével, a megyei koordinátorok erőforrásainak, szükségleteinek a felmérésével foglalkoztam, azon túl, hogy tagja voltam az Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportnak.

Jelenleg főként abban vállalok szerepet, hogy meghatározott prioritások, érdekképviseleti ügyek mentén (önkéntesség, fenntartható fejlődés, társadalmi felzárkózás, digitális gyermekvédelem) a fiatalok társadalmi felelősségvállalásával és a közéleti aktivitásával összefüggő kezdeményezések, projektek valósuljanak meg, szakpolitikai javaslatok szülessenek szakemberek és nonprofit/forprofit szervezetek minél szélesebb körű bevonásával.

Hiszem, hogy a Nemzeti Ifjúsági Tanács tevékenységein keresztül olyan kétoldalú kommunikációs csatornát tudunk építeni, amely értékeket, érdekeket közvetít és tudástranszfert biztosít mindazon szereplők számára, akik közvetve-közvetlenül szereplői az ifjúsági-civil szektornak.

KAPCSOLAT
joel.djogni@ifjusagitanacs.hu
Turi Ádám

Turi Ádám

elnökségi tag
BEMUTATKOZÁS
Turi Ádám vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács köznevelésért, közoktatásért, illetve a diák- és ifjúsági önkormányzatokkal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tagja.

2019-ben érettségiztem a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaim során pedig iskolai és tankerületi DÖK elnökként, a komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz) alapító elnökeként és az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei tagjaként is igyekeztem képviselni a fiatalok érdekeit. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába már korábban bekapcsolódtam a „Szólj bele!” program nagyköveteként, valamint részt vettem a „Lépj fel!” projekt szervezésében is.

Munkám során az a legnagyobb motivációm, hogy tudom mekkora erő rejlik azokban a közösségekben, akik a saját településükön dolgoznak fiatalként a helyi diákélet fellendítéséért, saját és társaik érdekeinek a képviseletéért. Meggyőződésem, hogy a fiatalokat ebben az életszakaszban lehet a leghatékonyabban elérni, a közös élmények és tapasztalatok útján hosszú távon is aktív résztvevőként megtartani a közösségi életben. Hiszek benne, hogy ha jó munkát végzünk, akkor ezekből a közösségekből épülhetnek fel a jövő civil résztvevői, önkéntesei, a társadalom és a közösségi élet aktív résztvevői és formálói.

Ezt a meggyőzédesemet képviseltem a küldöttgyűlésen is, ahol a Diákközéletért Alapítvány delegáltjaként szavaztak bizalmat nekem a küldöttek, és ezért szeretnék dolgozni elnökségi tagként is.

KAPCSOLAT
adam.turi@ifjusagitanacs.hu
Nagy Franciska

Nagy Franciska

elnökségi tag
BEMUTATKOZÁS

Nagy Franciska vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács nemzetközi kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős elnökségi tagja.

2016-ban az érettségit követően a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem meg alapszakos tanulmányaimat Nemzetközi Tanulmányok szakon, majd 2019. szeptemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgatójává avanzsáltam. A Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumában fél éven keresztül nyílt események szervezéséért feleltem, jelenleg a Nemzetközi és Európai Szakkollégium munkáját is hasonló területen segítem. 2018. decemberében kapcsolódtam be a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába, az akkor induló Nemzetközi Kapcsolatok Munkacsoport „alapító” tagja lettem. 2019 szeptemberében lehetőséget kaptam, hogy az uniós ifjúsági stratégia hazai megvalósulásáért felelős Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport NIT-es képviselőjeként támogathassam a csoport munkáját.

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesületnek köszönhetően a Good Governance in Sport Erasmus+ projektbe és a No hate kampányba is becsatlakozhattam. Az Egyesület delegáltjaként 2019 decemberében a Küldöttgyűlés bizalmat szavazott nekem, elnökségi tag lettem.

A NIT egy motiváló, változásra sarkalló belső teret és egyben támogató hátteret jelent számomra, ahol a csapatösszetartásnak, gyakori egyeztetéseknek, gördülékeny kommunikációnak köszönhetően nagy változások véghezvitelére, elérésére vagyunk hivatottak. Hiszem, hogy bennünk rejlik a változtatás lehetősége, amit az ifjúságpolitikában kívánunk elérni.

KAPCSOLAT
franciska.nagy@ifjusagitanacs.hu
Szabó Bálint

Szabó Bálint

elnökségi tag
BEMUTATKOZÁS

Szabó Bálint vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács digitalizációért, innovációért és kommunikációért felelős elnökségi tagja.

Hiszem, hogy a közösségnek ereje van. Főleg, ha már fiatalon részesei lehetünk egynek, amely elfogad, tanít és gondoskodik rólunk. Ezt még a középiskolai tanulmányaim alatt szerzett tapasztalataimra alapozom, amit az egri Városi Diáktanács tagjaként szereztem. Ezért a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban folytatott tevékenységeim során kiemelten fontosnak tartom, hogy támogassuk az ifjúsági közösségeket, a civil szervezeteket, amelyek segítik őket és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket.

A hatékony párbeszéd és munka megvalósulásához úgy gondolom a napjaink kihívásaihoz alkalmazkodó, megfelelő környezetet kell teremteni. Ehhez e közösségeknek látniuk kell, hogy az innováció egy olyan gondolkodásmód és folyamat, amit meg lehet tanítani, tanulni és gyakorlat révén megerősíteni. A digitalizáció pedig egyszerre az ok, ami miatt a civil szervezeteknek változniuk kell, ugyanakkor a legalkalmasabb eszköz is, amit az átalakuláshoz használhatnak.

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakán folytatott tanulmányaim mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába először 2018 tavaszán kapcsolódtam be, mint a szervezet kommunikációs munkatársa.

Szervezeti munkámat az Eszterházy Károly Hallgatói Egyesület támogatásának köszönhetően folytathatom.

KAPCSOLAT
balint.szabo@ifjusagitanacsi.hu
Czagány Éva

Czagány Éva

elnökségi tag
BEMUTATKOZÁS

Czagány Éva vagyok, 1991-ben születtem Miskolcon. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán képalkotó diagnosztika diplomát szereztem. Egyetemi éveim alatt aktívan részt vettem szakirányunk hallgatói életének fejlesztésében, karunk rendezvényeinek szervezésében, valamint önkéntesként tevékenykedtem több világ- és Európa bajnoki sportrendezvényen.

A szakma iránt érzett szeretet ellenére úgy döntöttem, hogy a mindennapjaimat újabb kihívásokkal szeretném színesíteni, ezért a hazai ifjúsági érdekképviselet, az ifjúságügy felé orientálódtam.

2018-tól az országosan működő Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. ifjúságügyi szakmai munkatársaként dolgoztam. Ez idő alatt bekapcsolódtam a hazai ifjúságüggyel és önkéntességgel kapcsolatos módszertani anyagok, szakmai koncepciók kidolgozásába, konferenciák, workshopok, szakmai találkozók, előítélet-lebontó és társadalmi szemléletformáló kampányok tervezésébe és lebonyolításába, valamint nagymintás ifjúság és önkéntesség témájú kutatások tervezésének koordinációjába.

Az elmúlt években folyamatosan nyertem betekintést a hazai ifjúságszakmába, ifjúságpolitikába, amely megerősített abban, hogy ez egy olyan terület, amelyet valóban képesek formálni a fiatalok. Ennek egyik legfontosabb képviselője jelenleg a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely egy olyan együttműködésen alapuló érdekképviseleti szervvé vált, amely valóban hatékonyan tudja közvetíteni a fiatalok elképzeléseit, elérni jövőbeli céljaikat.

2019-ben a Fiatalok az Összefogásért Egyesület delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagjává, ahol a fiatalok testi és mentális egészségének megőrzése a fő tevékenységi területem.

KAPCSOLAT
eva.czagany@ifjusagitanacs.hu

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Nemes László

Nemes László

Felügyelőbizottság elnöke
BEMUTATKOZÁS
A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület Felügyelő Bizottságának elnökeként kiemelten fontosnak tartom, hogy a FEB aktívan támogassa az Egyesület működését. Ennek szellemében koordinálom a Bizottság munkáját. Nemcsak a hozzánk intézet kérdésekben foglalunk állást, hanem a működést folyamatosan nyomon követve teszünk javaslatokat szervezeti és szakmai téren egyaránt. E feladatok ellátásban hasznosítom az elmúlt években szerezett szervezői, illetve vezetői munkatapasztalataimat, valamint doktori képzésem során folytatott kutatásaim eredményeit. A FEB tagjának a Doktoranduszok Országos Szövetségének ajánlásával az egyik NIT alapító szervezet, a Magyar Információtudományi Alapítvány törvényes képviselőjeként lettem megválasztva.
Forduljatok hozzánk bizalommal! 
KAPCSOLAT
laszlo.nemes@ifjusagitanacs.hu
Jósa Bálint

Jósa Bálint

Felügyelőbizottsági tag
BEMUTATKOZÁS

A bemutatkozó hamarosan elérhető lesz. 

KAPCSOLAT
balint.josa@ifjusagitanacs.hu
Hegedűs Imre

Hegedűs Imre

Felügyelőbizottsági tag
BEMUTATKOZÁS

A Debreceni Egyetemen 2011-ben végeztem kémia és környezettan tanárként. Tanulmányaim ideje alatt – a hallgatói önkormányzatban betöltött tisztségeim miatt – aktív szerepet vállaltam kortársaim segítésében és érdekképviseletében.

A felsőfokú tanulmányaim befejezését követően a Debreceni Egyetem kollégiumainak lettem a kollégiumi tanára, így lehetőségem nyílt napi szinten megismerni és foglalkozni a 18 – 25 éves korosztály problémáival, gondolataival. Célom, hogy az itt lakó fiatalok ne csak szállásként, hanem második otthonként tekintsenek a kollégiumra, ezért számos program megszervezésében tevékenykedem, valamint az ajtóm mindig nyitva áll a fiatalok előtt.

2013-tól a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének elnöke lettem, ahol a szervezet vezetése alatt az érdekképviseleti tevékenység mellett az utánpótlás-, a környezeti- és a sportos életre való nevelést tűztem ki célul.

2015 decemberében választottak meg a NIT elnökségi tagjává, majd egy év elteltével a NIT Felügyelőbizottságának a tagja lettem.

Az életem egy másik meghatározó területe a sport, azon belül is a futás és a természetjárás szerepel a központi helyen a mindennapjaimban, de korábban több éven keresztül kosárlabdáztam is NB II-ben. A futásnak köszönhetően jutottam el például – egy-egy félmaraton erejéig – Barcelonába és a Garda-tóhoz is.

A sport nem csak az egészségünk megőrzése végett elengedhetetlen az életünkben, de kitartásra és önfegyelemre is tanít minket. Önállóan is, illetve a FEKOSZ-szal közösen is több programot dolgoztam ki, melyek célja a mozgás megszerettetése az érdeklődőkkel, illetve a közösségépítő erejük mellett sem mehetünk el említés nélkül. Számomra a sport hidat jelent a különböző társadalmi rétegek, osztályok közötti ellentétek feloldásához.

KAPCSOLAT
imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu