Együttműködő partnerek:

 

 • Tempus Közalapítvány
  • “Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyelete alatt működő, közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le Magyarországon.” – Tempus Közalapítvány
 • Mathias Corvinus Collegium (MCC) Ifjúságkutató Intézet
  • “A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Nézőpont Intézettel együttműködésben 2021-ben hozta létre az Ifjúságkutató Intézetet. Az MCC számára mindig is fontos volt a közösségépítés missziója, amelynek része a nemzedékek, kiemelten a fiatalok megismerése.” – MCC Ifjúságkutató Intézet oldala
  • Facebook: MCC.Budapest
 • Magyar Nemzeti Múzeum
  • “A Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország első országos múzeuma, a magyar múlt tárgyi emlékeinek őrzőhelye.”
  • Facebook – nemzetimuzeum
 • Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
  • A szombathelyi központú múzeum az egész megyének a múzeumi életét vezeti. Több állandó és időszakos tárlattal rendelkezik.
  • Facebook – savariamuzeum
 • Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány
  • “A Századvég Alapítvány 1993-ban, közel harminc éve jött létre a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállaló, fiatal generáció szellemi arculataként. A kezdetben lap- és könyvkiadásra, valamint politikai szakértők oktatására vállalkozó alapítvány elsősorban a magyar nemzetstratégiai prioritások és az európai fejlődés mintáinak bemutatására törekedett. Az alapító nemzedék fontos szerepet játszott a demokratikus magyar jogállam és piacgazdaság alapjainak létrehozásában.”
  • Facebook: Szazadveg
 • Nemzeti Művelődési Intézet
  • “Az országban és a Kárpát-medencében lévő magyar kulturális intézmények számára nyújtunk módszertani segítséget. Mondhatjuk úgy is, hogy a közösségi és civil művelődésnek az országos fejlesztő intézménye vagyunk.”
  • Facebook: nemzetimuvelodesiintezet
 • Erzsébet Ifjúsági Alap
  • A 2015-ben indított Kft. a “Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” nevű projektet lebonyolító Nonprofit Kft.

 • Területfejlesztési Minisztérium
  • A 2022. évi országgyűlési választások után létrejött FIDESZ-KDNP kormány egyik tárcája. Navracsics Tibor tárca nélküli miniszterként vezeti a hivatalt. 2022.11.29-én stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a miniszterrel a NIT is.
  • A miniszter hivatalos Facebook oldala
 • Magyar Ifjúsági Konferencia
  • Hazánkban és a történelmi területeken nagy érdekképviseleti háttérrel rendelkező ifjúsági civil szervezeteket képviselő ernyőszervezet és egyeztető fórum, mely a magyar kormány által lett összehívva 1999. november 27-én. Alapvető céljuknak tekintik, hogy magas szintűen képezzenek egy egyeztető fórumot, s a létrejött fórum a Magyar Állandó Értekezlet ifjúsági pillérét képezze.
  • Facebook: magyarifjusagikonferencia
 • Országos Diáktanács
  • A Megyei és Fővárosi Diákparlamenteken megválasztott delegáltak és pótdelegáltakból álló testület, melynek feladata 2017 óta, hogy az Országos Diákparlamenteken megfogalmazott pontokat tárgyalja a köznevelésért felelős miniszter által kijelölt döntéshozóval. Lényegében tanácsadó testületként működik. A Nemzeti Ifjúsági Tanács számára is fontos platform és a diákönkormányzati érdekképviselet legfőbb platformja.

 • Kulturális és Innovációs Minisztérium
  • A 2022. évi országgyűlési választások után létrejött FIDESZ-KDNP kormány egyik tárcája. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hatásköréhez tartozik többek között az ifjúságpolitika. A KIM helyettes államtitkára, Nagy-Vargha Zsófia az új ciklustól a szakterület felügyelője és fő stakeholdere.
  • A miniszter hivatalos Facebook oldala
  • A helyettes államtitkár hivatalos Facebook oldala
 • HÖOK
  • “A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapon szerveződő és működő országos érdekképviseleti szervezete. Tagjai az ország állami és az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézményekben működő hallgatói önkormányzatok.”
  • Facebook: hallgatok
 • Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (RO)
  • A MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) egy non-profit, apolitikus szervezet, amely a romániai magyar középiskolások érdekképviseleti szervezete. 1990 tavaszán alakult meg diákok és tanárok közös kezdeményezésére.
  • Facebook: makoszoffice
 • Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzat (SK)
  • A hallgatói önkormányzatiság fogalma Szlovákiában kevésbé ismert, azonban Európában széleskörben elfogadott. A SJE HÖK egy hatékonyan működő érdekképviseleti és -védelmi szervezet, amely az egyetem hallgatóiból áll és a hallgatók érdekeit képviseli, valamint részt vesz a hallgatók tudományos, szakmai, kulturális és közösségi életének szervezésében.
  • Facebook: sjehok
 • Pécsi Tudományegyetem
  • “Magyarországon először Pécsett kezdeményezte az egyetem létrehozását Nagy Lajos király 1367-ben. Mára a Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb intézménye, ahol tíz karon zajlik magas színvonalú, a felsőoktatás teljes spektrumát átfogó képzés. Az oktatás és a kutatás mellett meghatározó jelentőségű tevékenységünk a gyógyítás is, Klinikai Központunk nemcsak a régió lakosságának járó- és fekvőbeteg ellátását végzi, hanem számos területen országos szintű feladatokat is ellát.” – PTE rektori köszöntő
  • Facebook: PTE1367
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (RO)
  • A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.
  • Facebook: SapientiaEMTE
 • Selye János Egyetem (SK)
  • A komáromi Selye János Egyetemet 2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozta létre. A törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. A Selye János Egyetem az egyetlen önálló jogalanyisággal rendelkező, a nemzeti kisebbség nyelvén – magyarul – oktató felsőoktatási közintézmény Szlovákiában és egyben az óvodától az egyetemig tartó oktatási-nevelési intézményrendszer legmagasabb szintű egysége. Az egyetem megalapítása nemcsak Szlovákia felsőoktatásának egyedülálló és történelmi pillanata, hanem az Európai Unió történetének is.
  • Facebook: ujs.sk
 • Oktatási Jogok Biztosának Hivatala
  • “Elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.) illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését.” – oktbiztos.hu
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Város
  • Hazánk történelmi fővárosa. Kiemelten foglalkozik az ifjúságpolitikával. Közel 20.000 diák tanul itt.
  • A város polgármesterének hivatalos Facebook oldala
 • Kovászna Megye Tanácsa (RO)
  • Megyei közigazgatási hatóság, feladata: a 45 községi és városi tanács összehangolása. Központja: Sepsiszentgyörgy
  • Facebook: cjcovasna

Tagságok:

 • Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport

 • Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
  • A köznevelési tárca által létrehozott kerekasztal, ahol az oktatásban résztvevők szereplők képviseltetik magukat. A NIT a fiatalok hangját hivatott ezen a fórumon képviselni.
 • Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiuma

 • Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
  • Az Országgyűlés egyik szerveként a fenntarthatósági célokat hivatott megvitatni. Jelenleg Kovács Domokos Péter a NIT delegáltjaként vesz részt a Tanács munkájában. A mandátuma 4 évre szól.
 • Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
  • “A Nemzeti Tehetség Program végrehajtását és a megvalósítást finanszírozó Nemzeti Tehetség Alap működését a Nemzeti Tehetségügyi Koordináció Fórum felügyeli. A Koordinációs Fórum titkárságát az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) adja.”
 • Országos Diáktanács
  • A Megyei és Fővárosi Diákparlamenteken megválasztott delegáltak és pótdelegáltakból álló testület, melynek feladata 2017 óta, hogy az Országos Diákparlamenteken megfogalmazott pontokat tárgyalja a köznevelésért felelős miniszter által kijelölt döntéshozóval. Lényegében tanácsadó testületként működik. A Nemzeti Ifjúsági Tanács számára is fontos platform és a diákönkormányzati érdekképviselet legfőbb platformja.
 • Szakképzési Tanács
  • A Szakképzési Tanács a szakképzési szakterület által létrehozott fórum, a szakképzésben résztvevő stakeholderek közti párbeszéd létrehozására.
Ez is érdekelhet
Olvass el

NIT Sajtómegjelenések – NIT10 Roll-up kiállítás

Megjelenés időpontja Sajtóorgánum Cím Link 2011.06.06. os.mti.hu Nemzeti Ifjúsági Tanács helyzetjelentés http://os.mti.hu/hirek/68803/nemzeti_ifjusagi_tanacs_helyzetjelentes 2012.06.21. os.mti.hu A Jobbik IT elkötelezett…