Kik vagyunk?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Missziónknak tekintjük az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. 

Hazánk ifjúságának szócsöve vagyunk nem csak itthon, de Európában is. Számos érdek- képviseleti fórum és tanács tagjaként képviseljük a fiatalok érdekeit az adott szervezet asztalánál ülve, így többek között jelen vagyunk a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs  Fórumban és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsban is. Ifjúsági szervezetként kiemelt stratégiai partnerségi kapcsolatot ápolunk a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, a Területfejlesztési Minisztériummal és a Tempus Közalapítvánnyal biztosítva ezáltal a szilárd és hatékony érdekképviseletet.

Miért vagyunk?

• hogy edukáljunk!

Tréningek segítségével a fiatalok problémamegoldó és kommunikációs készségeit, az érvelési technikájukat. Növeljük közéleti aktivitásukat.

• hogy támogassunk!

A fiatalokat mentorprogramok és vezetői készségeket fejlesztő programok által. Tagszervezeteinket a szolgáltatási portfóliónk segítségével közel 15 területen.

• hogy képviseljünk!

A mindennapi problémákat, az azokra adott megoldási javaslatokat, az ifjúság és a velük foglalkozó civil szervezetek érveit és érdekeit a dön- téshozók előtt.

• hogy összehozzunk!

Rendezvényeink, önkéntes- és mentorprogramjaink által közösségeket kovácsolunk össze.

• hogy ösztönözzünk!

Ösztönözzük az ifjúság és a civil szektor vállalkozási kedvét, támogassuk az innovatív ötleteiket.

Feladatunk

A 2012-es megalakulás óta feladatunknak tekintjük a fiatalok és a tagszervezeteink képviseletét, az ifjúsági szektor képviselői közötti párbeszéd megteremtését, a fiatalsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tételét, az ifjúsági szektor fejlesztését, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtését, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítését, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérését, problémáinak feltárását és közvetítését a döntéshozók felé.

Szervezeti felépítés

A Szövetség legfontosabb szervei a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a területi alapon szerveződő Közgyűlések, valamint a Felügyelő Bizottság. A Közgyűlések a NIT területi alapon szerveződő döntéshozó szervei, amelynek szavazati jogú tagjai az adott területi egységben (megyék és a főváros) működő tagszervezetek. Küldöttgyűlés: a NIT legfőbb döntéshozó szerve, amely évente legalább két alkalommal ül össze, dönt a szervezet legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. A Szövetség hétfős Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Küldöttgyűléstől nyerik el két évre. A NIT Küldöttgyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ, amely testület a feladata, hogy a Szövetség ülésein (Közgyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól.

Előzmények és mérföldkövek

 • 1970-es, 1980-as évek – A hallgatói mozgalom kiindulópontja, az alternatív civil mozgalmak az egyes felsőoktatási intézmények hallgatói aktív szereplésével útnak indultak
 • 1988. november 27-én – megalakult a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT)
 • 1992. november 2-án – létrejött az első Nemzeti Ifjúsági Tanács
 • 1993 – felbomlott a MISZOT és jogutódjaként a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Tanács (MAGYIT) alakult meg
 • 1994 – a Nemzeti Ifjúsági Tanács tagjaiból az Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament (OGYIP) jött létre 
 • 1995 január – megalakult a Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács
 • 1999 – az ifjúságügyek az Ifjúsági- és Sportminisztériumhoz kerültek
 • 2009 október 26-án – az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló határozatot
 • 2012. december 1-jén – megalakult a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
 • 2013 – jogi megfontolásból egyesületből szövetséggé alakult a szervezet
 • 2014 – a Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK) épületébe költözött a szervezet
 • 2015 – megjelent a jelentés az ifjúságügyről 2014–2015 című kiadvány
 • 2015 szeptember – a szervezet jogi bejegyzése
 • 2016 szeptember – első Szabadegyetem megszervezése
 • 2017 április – a NIT a Youth Forum megfigyelő jogú tagja lett
 • 2019 december – elindul a Közéleti Mentorprogram 
 • 2020 január – Küldöttgyűlési rendszer létrejötte
 • 2022 október – NIT, MIK, HÖOK együttműködési szándéknyilatkozat aláírása

NIT Tisztségviselők (2012-2024)

2012. december – 2013. december 

Elnökség tagjai: 

Popper Eliza, elnök 

Ament Balázs, alelnök 

Gulyás Tibor, alelnök 

Czérna Beatrix, elnökségi tag 

Janzsó Ádám, elnökségi tag 

Kaszás András, elnökségi tag 

Kovács Dávid, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai: 

Csóka Sarolta 

Jásper András 

Kósa András Csaba

2014. január – 2015. december 

Elnökség tagjai: 

Janzsó Ádám, elnök 

Gulyás Tibor, alelnök 

Kaszás András, alelnök 

Ament Balázs, elnökségi tag 

Antal Ágnes Jozefa, elnökségi tag 

Fedor Péter Mózes, elnökségi tag 

Popper Eliza, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai: 

Jásper András 

Kósa András Csaba 

Nemes László

2016. január – 2016. december 

Elnökség tagjai: 

Janzsó Ádám, elnök 

Hegedüs Zoltán, alelnök 

Kaszás András, alelnök 

Hegedűs Imre, elnökségi tag 

Kölkedi Krisztián, elnökségi tag 

Papp Zoltán, elnökségi tag 

Simon Eszter, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai: 

Jásper András 

Kósa András Csaba 

Nemes László

2017. január – 2017. december 

Elnökség tagjai: 

Kaszás András, elnök (2017. december 16.-2018. január 15. ügyvivő elnökség tagjaként) 

Hegedüs Zoltán, alelnök 2017. december 16.-2018. január 15. ügyvivő elnökség tagjaként) 

Papp Kristóf, alelnök (2017. december 7-ig) 

Baranyai Marcell, elnökségi tag (2017. december 16.-2018. január 15. ügyvivő elnökség tagjaként) 

Kölkedi Krisztián, elnökségi tag (2017. december 16.-2018. január 15. ügyvivő elnökség tagjaként) 

Nedeczky Lilla, elnökségi tag (2017. december 15-ig) 

Papp Zoltán, elnökségi tag (2017. augusztus 31-ig) 

Felügyelőbizottság tagjai (2019. decemberig) 

Nemes László, elnök 

Hegedűs Imre, tag 

Kósa András Csaba, tag

2018. január – 2018. szeptember 

Elnökség tagjai: 

Ament Balázs, elnök 

Nedeczky Lilla, alelnök 

Dóka Ágnes, alelnök 

Bodrogi Richárd, elnökségi tag 

Djongi Joel Ségnon, elnökségi tag 

Hegedüs Zoltán, elnökségi tag 

Puskely Gergely, elnökségi tag

2018. szeptember – 2019. december 

Elnökségi tagjai: 

Hegedüs Zoltán, elnök 

Dóka Ágnes, alelnök 

Djongi Joel Ségnon, alelnök 

Bodrogi Richárd, elnökségi tag 

Nedeczky Lilla, elnökségi tag 

Puskely Gergely, elnökségi tag (2018. decemberig) 

Kovács Péter, elnökségi tag (2018. december – 2019. december) 

Nagy Máté, elnökségi tag (2018. december – 2019. december)

2020. január – 2021. december 

Elnökség tagjai: 

Hegedüs Zoltán, elnök

Djongi Joel Ségnon, alelnök 

Kovács Péter, alelnök 

Czagány Éva, elnökségi tag 

Nagy Franciska, elnökségi tag 

Szabó Bálint, elnökségi tag 

Turi Ádám, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai (2022. decemberig) 

Nemes László, elnök 

Hegedűs Imre, tag 

Jósa Bálint, tag

2022. január – 2023. december 

Elnökség tagjai: 

Kovács Péter, elnök 

Turi Ádám, alelnök 

Szabó Bálint, alelnök 

Antal Kinga Kincső, elnökségi tag 

Kocsis Petronella Alíz, elnökségi tag 

Molnár Janka Sára, elnökségi tag 

Simon Ádám, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai (2023. januártól) 

Nemes László 

Djongi Joel Ségnon 

Jósa Bálint

2024. január –

Elnökség tagjai: 

Kovács Péter, elnök 

Kovács Domokos Péter, alelnök

Simon Péter Dávid, alelnök 

Kovács Tamás Bence, elnökségi tag 

Sövegjártó Virág, elnökségi tag 

Tuba Adrián, elnökségi tag 

Kovács Dávid, elnökségi tag 

Felügyelőbizottság tagjai 

Nemes László 

Djongi Joel Ségnon 

Jósa Bálint