A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Kulturális és Innovációs Minisztérium Fiatalokért Felelős Főosztálya pályázatot hirdet ifjúsági szervezeteknek a magyarországi Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportban való részvételre. A következő másfél éves időszakra összesen hat ifjúsági szervezet képviselője válhat a nemzeti munkacsoport tagjává az alábbi felhívás szerint:

 • 2 fő a Nemzeti Ifjúsági Tanács belső pályázati felhívása nyomán, míg
 • 4 fő nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra, olyan szervezet képviseletében, mely nem tagja a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak.

Ez a felhívás Magyarországon működő nem kormányzati ifjúsági szervezetek számára nyitott, és szervezetenként csak egy pályázatot lehet figyelembe venni.

 1. Az Ifjúsági Párbeszédről

Az EU Ifjúsági Párbeszéd (EU Youth Dialouge) egy olyan részvételi folyamat, amely a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd révén biztosítja a fiatalok bevonását az európai ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatali folyamatba. Az EU Ifjúsági Párbeszéd (korábban Strukturált Párbeszéd) az EU 2019-2027-es ifjúsági stratégiájának végrehajtását támogatja.

Az Ifjúsági Párbeszédet 18 hónapos ciklusokban szervezik meg az ifjúságpolitika területén, az EU elnökségi triójának keretén belül. A jelenlegi 10. ciklus 2023. júliusával vette kezdetét és 2024. decemberéig tart, amely a spanyol, a belga és a magyar elnökséget foglalja magában. Az egyes ciklusok keretében végzett munkához a fiatalok által megfogalmazott 11 európai ifjúsági cél szolgál inspirációként.

Ebben a ciklusban a téma a 3. számú ifjúsági célra, a “Befogadó társadalmakra” összpontosít. Ezért a befogadás és a fiatalok aktív társadalmi részvétele területén tevékenykedő szervezetek részvétele kiemelt fontossággal bír ebben a ciklusban.

 1. Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport

A nemzeti munkacsoport elsődleges célja, hogy a stratégiai dokumentumokban megfogalmazottakkal összhangban koordinálja az uniós ifjúsági párbeszéd hazai szintű lebonyolítását. Ennek keretében feladata, hogy megtervezze és megvalósítsa a konzultációkat és szakpolitikai-párbeszéd tevékenységeket, elkészítse a szükséges jelentéseket, és azokat a megadott határidőre eljuttassa az európai szintű koordinációért felelős Európai Irányító Bizottsághoz.

A nemzeti munkacsoport összetétele a kiegyensúlyozottság és a horizontalítás elvét szem előtt tartva, az európai dokumentumokban meghatározott elvek alapján került kialakításra. 

A munkacsoport létszáma 17 fő:

 • 4 fő a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségének közvetlen delegálásában (ebből 2 fő belső pályázati felhívás nyomán);
 • 4 fő nyilvános pályázat útján kiválasztva, olyan szervezet képviseletében, mely nem tagja a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak;
 • 8 fő az ifjúságügyért felelős tárca szakterületének vezetője által írásban felkért minisztérium(ok) szakterületi képviselőiből (felsőoktatás, köznevelés, sport, társadalmi felzárkóztatás stb.);
 • 1 fő az Erasmus+ programért és az Európai Szolidaritási Testület kezeléséért felelős nemzeti iroda képviseletében (Tempus Közalapítvány).

A nemzeti munkacsoport összetételének felülvizsgálatára kerül sor a hivatalban lévő trió elnökségek mandátumának lejártával (18 havonta), valamint a delegáló intézményekben, szervezetekben bekövetkezett változások, átalakulások esetén.

 1. A kiválasztásról

 

Ahhoz, hogy pályázatukat figyelembe vegyük, a pályázó szervezetnek a következőknek kell megfelelnie:

 • Magyarországon működő nem kormányzati ifjúsági szervezet (fiatalok és / vagy a velük foglalkozó szakemberek által vezetett, nonprofit szervezetek).
 • Kötelezze el magát a teljes folyamat mellett a kiválasztás pillanatától 2024. december végéig.
 • Ismeretekkel és szakértelemmel rendelkezik a társadalmi befogadás és / vagy ifjúsági részvétel témakörében.
 • Motiváltan járuljon hozzá a fiatalok és az intézményi érdekeltek közötti közös szakpolitikai vitákhoz.
 • Képesnek kell lennie arra, hogy a teljes folyamat idejére kijelöljön és támogasson egy képviselőt, aki a szervezet nevében kulcsfontosságú kapcsolattartó lesz, és koordinálja a szervezet részvételét a nemzeti munkacsoportban.

 

A pályázó szervezet kapcsolattartójának a következőknek kell megfelelnie:

 • 18 és 35 év közötti életkor.
 • Kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik a társadalmi befogadással és / vagy ifjúsági részvétellel kapcsolatban.
 • Kötelezettséget vállal arra, hogy a szervezet hozzájárul a párbeszéd folyamathoz azáltal, hogy láthatóbbá teszi az EU Ifjúsági Párbeszédet Magyarországon, szakértelmet biztosít és nyitott a nemzeti munkacsoport által összegyűjtött vélemények képviseletére.
 • Nagyszabású országos és / vagy nemzetközi együttműködés irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik, hogy a szervezet nevében a Nemzeti Ifjúsági Tanácson keresztül zökkenőmentes kommunikációt és koordinációt biztosítson a nemzeti munkacsoport kormányzati képviselőivel és más kiválasztott ifjúsági szervezetekkel.
 • Legyen felkészült a rendezvényeken, munkacsoport üléseken és online találkozókon való részvételre.

 

 1. A pályázás menete

 

A pályázat benyújtásához a következő kérdéseket kell megválaszolni:

 • Kérjük, hogy ossza meg velünk szervezete kulcsfontosságú tevékenységeinek néhány részletét (legfeljebb 1.500 karakter)
 • Mi motiválja szervezetét, hogy aktív szerepet vállaljon az Európai Unió Ifjúsági Párbeszéd folyamatában? (legfeljebb 1.500 karakter)
 • Volt-e már alkalmuk a múltban olyan párbeszéd létrehozására, amelyben döntéshozók és fiatalok vettek részt? Ha igen, kérjük, meséljen róla. (legfeljebb 1.500 karakter)
 • Tervezi-e szervezetük, hogy azon ifjúsági szervezetek egyike legyen, amelyek irányítják a fiatalokkal és szakemberekkel való konzultációs, illetőleg a kormányzati intézményi szereplőkkel megvalósítandó szakpolitikai-párbeszéd események megszervezését és lebonyolítását?
 • Milyen szakértelmet és tapasztalatot tudhat magáénak szervezete az Európai Unió ifjúságpolitikájával kapcsolatban, különös tekintettel a 10. ciklusban tárgyalt témára; Befogadó társadalmak? (legfeljebb 2.000 karakter)
 • Szervezetük specifikusan foglalkozik-e kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok csoportjaival? Ha igen, melyek ezek a csoportok? Tervezik-e, hogy ezeket a csoportokat bevonják az EU Ifjúsági Párbeszéd eseményeibe? (legfeljebb 2.000 karakter)

 

A pályázati kérdések megválaszolására szolgáló űrlap az alábbi linken érhető el: https://forms.gle/a5iZcqx2pjVSSK636 

A pályázat beadásának határideje 2023. szeptember 20. délután 18:00 óra.

Ez is érdekelhet