A Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulása óta legfontosabb tevékenységének az érdekképviseleti munkát tekinti, melynek dimenzióiban kiemelt helyen szerepelnek a belső és a partnerek irányába történő artikulációs folyamatok.

Egyeztetünk!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács létének meghatározó szereplői a tagszervezetek. A NIT alakulásakor 105 ifjúsági- és civil szervezet szavazott bizalmat és vállalta, hogy közösen dolgoznak a magyar fiatalok jövője érdekében.

Belső tagszervezeti struktúrája – amelyet az EU ifjúsági tanácsainak leggyakoribb, bevett működési formája ihletett – lehetővé teszi, hogy a képviseleti demokrácia eszközeivel, küldötti rendszerben kifejezze a tagság véleményét a legégetőbb kérdésekben és meghatározza működésünket.

Belső felépítés

A 2024-es év folyamán a NIT Regionális Ifjúsági Tanácsi rendszert vezet be, melynek célja, hogy az egyes régiókban tevékenykedő szervezetek közvetlenül részt tudjanak venni a döntéshozatalban, valamint minél több szakember és ifjúsági érdekképviselettel, fiatalokkal foglalkozó szervezet véleményét lehet becsatornázni az ország minden részéről.

A Szövetség legfontosabb szervei a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a területi alapon szerveződő Közgyűlések, valamint a Felügyelő Bizottság

A NIT választott, hétfős elnöksége tevékenységét egyes, képviselni kívánt ügyek mentén határozza meg. Az elnökségi felelősségi területek között szerepel a nemzetpolitika, a tagszervezeti kommunikáció és szakszervezeti fiatalok becsatornázása, önkéntesség és ifjúsági munka, szociális terület, nemzetközi projektek, nemzetiségek és környezetvédelem, fenntarthatóság, diákönkormányzatiság, köznevelés, felsőoktatás és képzés.

Képviselünk!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Küldöttgyűlésének álláspontját a szakpolitika, az ifjúságpolitika és a társterületek felé egységesen képviseli. A mindenkori kormánnyal, a települési és vármegyei önkormányzatokkal, az érintett érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve, a fiatalokat érintő társadalmi folyamatokat befolyásoló tervezésben részt kérve végzi tevékenységét. 

A NIT partnereivel való stratégiai megállapodásai, együttműködései során minden esetben szem előtt tartja, hogy legfőbb döntéshozó szerv irányelveinek, határozatainak megfelelően történjen az érdekartikuláció a szervezet külső tevékenységében is. 

A szervezet közvetett ifjúsági érdekképviseleti tevékenysége továbbá, hogy az Országos Diákparlament munkáját trénereink segítik, valamint számos kormányzati egyeztető fórum állandó meghívottjaiként lehetősége van becsatornázni az ifjúsággal foglalkozó szervezetek érdekeit, szakmai meglátásait a döntéshozatali folyamatokba.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács stratégiai együttműködésben áll a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, a Területfejlesztési Minisztériummal, a Századvéggel, a Tempus Közalapítvánnyal és a Nemzeti Múzeummal.

A NIT továbbá olyan platformon is aktív érdekképviseleti munkát végez, mint a TOP+ és GINOP+ monitoring bizottságok, a Köznevelési Kerekasztal, a Szakképzési Innovációs Tanács, valamint a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács  és a Szakképzési Kerekasztal.

Védelmezünk!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a fentiek mellett egy harmadik dimenzióban is fontosnak látja, hogy megfelelően képviselje tagszervezeteit. Több mint 105 tagot tömörítő, a hazai ifjúsági vagy ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek ernyőszervezeteként érdekvédelmi tevékenységet is ellát. Ennek során, saját erőforrásból jogi tanácsadást biztosít tagsága számára, amennyiben erre igény mutatkozik.