A Nemzeti Ifjúsági Tanács elkötelezett abban, hogy támogassa az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokat, és előmozdítsa a fenntarthatóság üzenetének oktatását. 

Legnagyobb rendezvényünkön, a nyári NIT Szabadegyetem kiemelt figyelmet kap a téma. 

Szervezetünk a program indulása óta támogatja a magyarországi ENSZ Ifjúsági Küldött programot. Különösen a küldött országjárásában segítünk, de lehetőséget biztosítunk számukra nemzetközi konferenciákon való részvételre is. 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács részt vesz a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács munkájában. Réteg-és korosztályi civil szervezetek képviseletében veszünk részt a tanács ülésein. Ezzel lehetőségünk van megismerni a hazai jó gyakorlatokat és részt vehetünk a fenntarthatósági helyzetét és folyamatait értékelő Előrehaladási jelentések megalkotásában. 

A nemzetközi térben a NIT alelnöke tagja az European Sustainable Development Network-nek. Ez Európai országok fiataljainak (főként ENSZ ifjúsági küldöttek és más, a fenntartható fejlődésért felelős ifjúsági képviselők, valamint az ifjúság más aktív tagjai) közössége. Az ESDN Ifjúsági Hálózat egyik fő célja, hogy támogassa az ENSZ európai ifjúsági küldötteit és a fenntartható fejlődésért felelős európai képviselőket tevékenységükben az alábbiak révén: a hálózatépítés megkönnyítése, az ESDN tagországainak gyakorlati szakembereihez és döntéshozóihoz való hozzáférés biztosítása, meghívást biztosítson az ESDN rendezvényeire, valamint műhelyfoglalkozások és előadások szervezése releváns témákban.