fbpx

Kik vagyunk?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Missziónknak tekintjük az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat, illetve annak álláspontját. A szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.

white (2)
Pic_2

A 2012-es megalakulás óta feladatunknak tekintjük a fiatalok és a tagszervezeteink képviseletét, az ifjúsági szektor képviselői közötti párbeszéd megteremtését, a fiatalsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tételét, az ifjúsági szektor fejlesztését, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtését, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítését, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérését, problémáinak feltárását és közvetítését a döntéshozók felé.

A Szövetség legfontosabb szervei a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a területi alapon szerveződő Közgyűlések, valamint a Felügyelő Bizottság. A Közgyűlések a NIT területi alapon szerveződő döntéshozó szervei, amelynek szavazati jogú tagjai az adott területi egységben (megyék és a főváros) működő tagszervezetek. Küldöttgyűlés: a NIT legfőbb döntéshozó szerve, amely évente legalább két alkalommal ül össze, dönt a szervezet legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. A Szövetség hétfős Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Küldöttgyűléstől nyerik el két évre. A NIT Küldöttgyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ, amely testület a feladata, hogy a Szövetség ülésein (Közgyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól.

white

a nemzeti ifjúsági tanács vezetősége

elnökség

Kovács Péter

elnök

ELÉRHETŐSÉG:

elnok@ifjusagitanacs.hu

Pécsett születtem 1994-ben. A több mint háromszáz esztendős hagyománnyal rendelkező Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségiztem, ahol már igen korán közösségszervező szerepet vállaltam a diákönkormányzat elnökeként. Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán kezdtem meg magyar-történelem tanár szakon, melyet később politikatudományok képzéssel egészítettem ki. Szakmai tevékenységemet 2019 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa “Pro Universitate Juventutis” díjjal ismerte el, a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott dolgozatommal első helyezést értem el. Tanulmányaim mellett az ifjúságpolitika és a hallgatói érdekképviselet aktív tagja voltam. Az egyetem kari hallgatói önkormányzatának vezetését két évig láttam el, majd 2019 januárja és 2021 októbere között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyetteseként tevékenykedtem. Több szakmai, oktatáspolitikai javaslatcsomag társszerzője és társszerkesztője voltam, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Plénumának hallgatói delegáltja is lehettem. 2019 elejétől a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnökségének munkájába is bekapcsolódtam mint az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport tagja valamint a Közéleti Mentorprogram szakmai vezetője. 2022. január 1-jétől a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke vagyok. 2021-től Prof. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes szakmai támogatásával és vezetésével a Pécsi Tudományegyetem megújuló Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjáért (KITEP) felelek, 2022 eleje óta a PTE Tehetséggondozó Iroda munkáját koordinálom. PhD tanulmányaimat 2022 szeptemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdtem meg, témavezetőm Prof. Dr. Bagi Dániel.
Elérhetőség: elnok@ifjusagitanacs.hu

Kovács Péter

elnök

ELÉRHETŐSÉG:

elnok@ifjusagitanacs.hu

Pécsett születtem 1994-ben. A több mint háromszáz esztendős hagyománnyal rendelkező Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségiztem, ahol már igen korán közösségszervező szerepet vállaltam a diákönkormányzat elnökeként. Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán kezdtem meg magyar-történelem tanár szakon, melyet később politikatudományok képzéssel egészítettem ki. Szakmai tevékenységemet 2019 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa “Pro Universitate Juventutis” díjjal ismerte el, a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára benyújtott dolgozatommal első helyezést értem el. Tanulmányaim mellett az ifjúságpolitika és a hallgatói érdekképviselet aktív tagja voltam. Az egyetem kari hallgatói önkormányzatának vezetését két évig láttam el, majd 2019 januárja és 2021 októbere között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökhelyetteseként tevékenykedtem. Több szakmai, oktatáspolitikai javaslatcsomag társszerzője és társszerkesztője voltam, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Plénumának hallgatói delegáltja is lehettem. 2019 elejétől a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnökségének munkájába is bekapcsolódtam mint az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport tagja valamint a Közéleti Mentorprogram szakmai vezetője. 2022. január 1-jétől a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke vagyok. 2021-től Prof. Dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes szakmai támogatásával és vezetésével a Pécsi Tudományegyetem megújuló Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjáért (KITEP) felelek, 2022 eleje óta a PTE Tehetséggondozó Iroda munkáját koordinálom. PhD tanulmányaimat 2022 szeptemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdtem meg, témavezetőm Prof. Dr. Bagi Dániel.
Elérhetőség: elnok@ifjusagitanacs.hu

elnök

Szabó Bálint

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

Elérhetőség: balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

Szabó Bálint

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

Elérhetőség: balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

alelnök

Turi Ádám

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

adam.turi@ifjusagitanacs.hu

2019-ben érettségiztem a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaim során pedig iskolai és tankerületi DÖK elnökként, a komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz) alapító elnökeként és az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei tagjaként is igyekeztem képviselni a fiatalok érdekeit. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász és politológia szakos hallgatója és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke vagyok.

Munkám során az a legnagyobb motivációm, hogy tudom mekkora erő rejlik azokban a
közösségekben, akik a saját településükön dolgoznak fiatalként a helyi diákélet fellendítéséért, saját és társaik érdekeinek a képviseletéért. Meggyőződésem, hogy a
fiatalokat ebben az életszakaszban lehet a leghatékonyabban elérni és a közös élmények és
tapasztalatok útján hosszú távon is aktív résztvevőként megtartani a közösségi életben.
Hiszek benne, hogy ha jó munkát végzünk akkor ezekből a közösségekből épülhetnek fel a
jövő civil résztvevői, önkéntesei, a társadalom és a közösségi élet aktív résztvevői és
formálói.

Ezt a meggyőzédesemet képviseltem a küldöttgyűlésen is, ahol a Diákközéletért Alapítvány
delegáltjaként szavaztak bizalmat nekem a küldöttek, és ezért szeretnék dolgozni a szervezet alelnökeként is.

 

Elérhetőség: adam.turi@ifjusagitanacs.hu

Turi Ádám

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

adam.turi@ifjusagitanacs.hu

2019-ben érettségiztem a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaim során pedig iskolai és tankerületi DÖK elnökként, a komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz) alapító elnökeként és az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei tagjaként is igyekeztem képviselni a fiatalok érdekeit. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász és politológia szakos hallgatója és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Elnöke vagyok.

Munkám során az a legnagyobb motivációm, hogy tudom mekkora erő rejlik azokban a
közösségekben, akik a saját településükön dolgoznak fiatalként a helyi diákélet fellendítéséért, saját és társaik érdekeinek a képviseletéért. Meggyőződésem, hogy a
fiatalokat ebben az életszakaszban lehet a leghatékonyabban elérni és a közös élmények és
tapasztalatok útján hosszú távon is aktív résztvevőként megtartani a közösségi életben.
Hiszek benne, hogy ha jó munkát végzünk akkor ezekből a közösségekből épülhetnek fel a
jövő civil résztvevői, önkéntesei, a társadalom és a közösségi élet aktív résztvevői és
formálói.

Ezt a meggyőzédesemet képviseltem a küldöttgyűlésen is, ahol a Diákközéletért Alapítvány
delegáltjaként szavaztak bizalmat nekem a küldöttek, és ezért szeretnék dolgozni a szervezet alelnökeként is.

 

Elérhetőség: adam.turi@ifjusagitanacs.hu

alelnök

Kocsis Petronella

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

petronella.kocsis@ifjusagitanacs.hu

Budapesten születtem 2002-ben. Egy Pest megyei településen Tápiószelén nőttem fel. A
középiskolai éveimet a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban
töltöttem, ahol közgazdasági szakon érettségiztem le.

A diákönkormányzatisággal komolyabban 10. osztályos koromban kezdtem el foglalkozni,
amikor iskolám diákönkormányzati elnökének választottak, majd 2018 januárjában a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzat (JNSZDÖK) programkoordinátori tisztségét
töltöttem be, majd márciusban a JNSZDÖK elnökeként folytattam az utamat egészen 2020
márciusáig. Ezen 2 év alatt ismerkedtem meg igazán az ifjúsági érdekképviselettel, a
programszervezéssel, és hogy mennyire is jó csapatban dolgozni egy közös cél érdekében.

A legnagyobb büszkeségemnek tartom, hogy az akkori csapatommal megszerveztük az I. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Diákbált, amelyet azóta hagyománnyá vált.
Az érettségi bizonyítványom megszerzése után egy éven keresztül dolgoztam a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesületnél, ahol szintén fiatalokkal foglalkozhattam. Ezen tartalmas évek alatt
hivatásommá vált ez a szakma ezért nem is volt kérdés milyen irányba megyek
továbbtanulni. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Karának Közösségszervező szakos hallgatója vagyok.

A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal még 2019-ben ismerkedtem meg DÖK elnökként. Sok NIT-es
program volt szerencsém részt venni, például a Közéleti Mentorprogram második évadának
is lelkes mentoráltja voltam, illetve egy éven keresztül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei delegálti
tisztséget töltöttem be. 2022. január 1-jétől pedig a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnökségi Tagja
vagyok. Fő területeim a diákönkormányzatokkal való kapcsolattartás, segítésük, találkozási,
kapcsolatépítési lehetőségek szervezése számukra, illetve korábbi tapasztalataim
segítségével a megyei delegálti rendszer fejlesztése.

Elérhetőségem: petronella.kocsis@ifjusagitanacs.hu 

Kocsis Petronella

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

petronella.kocsis@ifjusagitanacs.hu

Budapesten születtem 2002-ben. Egy Pest megyei településen Tápiószelén nőttem fel. A
középiskolai éveimet a Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikumban
töltöttem, ahol közgazdasági szakon érettségiztem le.

A diákönkormányzatisággal komolyabban 10. osztályos koromban kezdtem el foglalkozni,
amikor iskolám diákönkormányzati elnökének választottak, majd 2018 januárjában a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Diákönkormányzat (JNSZDÖK) programkoordinátori tisztségét
töltöttem be, majd márciusban a JNSZDÖK elnökeként folytattam az utamat egészen 2020
márciusáig. Ezen 2 év alatt ismerkedtem meg igazán az ifjúsági érdekképviselettel, a
programszervezéssel, és hogy mennyire is jó csapatban dolgozni egy közös cél érdekében.

A legnagyobb büszkeségemnek tartom, hogy az akkori csapatommal megszerveztük az I. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Diákbált, amelyet azóta hagyománnyá vált.
Az érettségi bizonyítványom megszerzése után egy éven keresztül dolgoztam a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesületnél, ahol szintén fiatalokkal foglalkozhattam. Ezen tartalmas évek alatt
hivatásommá vált ez a szakma ezért nem is volt kérdés milyen irányba megyek
továbbtanulni. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai
Karának Közösségszervező szakos hallgatója vagyok.

A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal még 2019-ben ismerkedtem meg DÖK elnökként. Sok NIT-es
program volt szerencsém részt venni, például a Közéleti Mentorprogram második évadának
is lelkes mentoráltja voltam, illetve egy éven keresztül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei delegálti
tisztséget töltöttem be. 2022. január 1-jétől pedig a Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnökségi Tagja
vagyok. Fő területeim a diákönkormányzatokkal való kapcsolattartás, segítésük, találkozási,
kapcsolatépítési lehetőségek szervezése számukra, illetve korábbi tapasztalataim
segítségével a megyei delegálti rendszer fejlesztése.

Elérhetőségem: petronella.kocsis@ifjusagitanacs.hu 

elnökségi tag

Molnár Janka Sára

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

janka.molnar@ifjusagitanacs.hu

Pápán születettem 1997-ben. Hálás vagyok a szüleimnek, gimis tanáraimnak, mentoraimnak, ugyanis már egészen korán, 8. osztályos koromban bekapcsolódhattam a(z) MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Lendület Innovatív Detektorfejlesztő kutatócsoportjába, ahol 4 éven keresztül Dr. Hamar Gergő és Dr. Varga Dezső témavezetése alatt sokszálas proporcionális kamrák építésével és fejlesztésével foglalkozhattam. Kutatásommal számos hazai és nemzetközi versenyen, konferencián vehettem részt.

Gimis korom óta szívem csücske az oktatás segítése, támogatása, mindig is az motivált, hogy a természettudományokat megszerettessem a fiatalokkal, illetve minél több olyan eszközt adjak a tanárok, diákok és szülők kezébe, amivel hatékonyabban, izgalmasabban tudnak a diákok tanulni, az életre felkészülni. Gimis éveim alatt 4 évig vezettem iskolám tudományos diákkökért, illetve harmadmagammal megalapítottam a TudÁShow tudománynépszerűsítő csoportot, akikkel több tucat hazai és határon túli előadást, kísérleti bemutatót tartottunk.

Érettségi után az ELTE fizika szakára mentem tovább tanulni, ahol elméleti fizikusként végeztem. Hálás vagyok, amiért 2019-ben elnyerhettem az ELTE Természettudományi Karának egyik legrangosabb díját, a Kar Kiváló Hallgatója Díjat.

A távoktatás beköszöntekor megalapítottam az OKTONDI social startupot (OKTatás ONline DIgitálisan), melynek azóta is elnöke vagyok, illetve pl. beálltam óraadóként fizikát tanítani 4 osztály számára.

Bő 1 éve, 2021.01.01-én elindítottam tudománykommunikációs TikTok csatornámat, ahol ma már közel 80.000 lehetünk.

Smartfluencerként előadásokat tarthatok vállalatok és diákok számára. Több innovációs projekten dolgoztam és dolgozok jelenleg is akár az MCC, akár a Nemzeti Ifjúsági Tanács keretein belül.
Hálás vagyok, amiért 2018-ban bekerültem a Forbes Next 30/30 alatti tehetséges fiatal a tudomány világából közé, 2020. szeptemberében a MOL a hónap emberének választott, illetve 2022-ben bekerülhettem a TALENTn Tehetségek és Sikertörténetek közé.
Elérhetőségem: janka.molnar@ifjusagitanacs.hu

Molnár Janka Sára

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

janka.molnar@ifjusagitanacs.hu

Pápán születettem 1997-ben. Hálás vagyok a szüleimnek, gimis tanáraimnak, mentoraimnak, ugyanis már egészen korán, 8. osztályos koromban bekapcsolódhattam a(z) MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Lendület Innovatív Detektorfejlesztő kutatócsoportjába, ahol 4 éven keresztül Dr. Hamar Gergő és Dr. Varga Dezső témavezetése alatt sokszálas proporcionális kamrák építésével és fejlesztésével foglalkozhattam. Kutatásommal számos hazai és nemzetközi versenyen, konferencián vehettem részt.

Gimis korom óta szívem csücske az oktatás segítése, támogatása, mindig is az motivált, hogy a természettudományokat megszerettessem a fiatalokkal, illetve minél több olyan eszközt adjak a tanárok, diákok és szülők kezébe, amivel hatékonyabban, izgalmasabban tudnak a diákok tanulni, az életre felkészülni. Gimis éveim alatt 4 évig vezettem iskolám tudományos diákkökért, illetve harmadmagammal megalapítottam a TudÁShow tudománynépszerűsítő csoportot, akikkel több tucat hazai és határon túli előadást, kísérleti bemutatót tartottunk.

Érettségi után az ELTE fizika szakára mentem tovább tanulni, ahol elméleti fizikusként végeztem. Hálás vagyok, amiért 2019-ben elnyerhettem az ELTE Természettudományi Karának egyik legrangosabb díját, a Kar Kiváló Hallgatója Díjat.

A távoktatás beköszöntekor megalapítottam az OKTONDI social startupot (OKTatás ONline DIgitálisan), melynek azóta is elnöke vagyok, illetve pl. beálltam óraadóként fizikát tanítani 4 osztály számára.

Bő 1 éve, 2021.01.01-én elindítottam tudománykommunikációs TikTok csatornámat, ahol ma már közel 80.000 lehetünk.

Smartfluencerként előadásokat tarthatok vállalatok és diákok számára. Több innovációs projekten dolgoztam és dolgozok jelenleg is akár az MCC, akár a Nemzeti Ifjúsági Tanács keretein belül.
Hálás vagyok, amiért 2018-ban bekerültem a Forbes Next 30/30 alatti tehetséges fiatal a tudomány világából közé, 2020. szeptemberében a MOL a hónap emberének választott, illetve 2022-ben bekerülhettem a TALENTn Tehetségek és Sikertörténetek közé.
Elérhetőségem: janka.molnar@ifjusagitanacs.hu

elnökségi tag

Simon Ádám

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

adam.simon@ifjusagitanacs.hu

Simon Ádám vagyok, Szombathelyen születtem 1996 márciusában. Középiskolai tanulmányaimat a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, az egyetemet az ELTE Savaria Egyetemi Központjában végeztem, informatikus-könyvtáros szakon. Már igen korán, 10 éves koromban megismerkedtem az önkéntességgel. Először a Smidt Múzeumban végeztem önkéntes tevékenységet, ahol eleinte teremőrként, majd tárlatvezetőként tevékenykedtem közel tíz évig. Az elmúlt tizenöt évben számtalan önkéntes programban vettem részt, önkéntesként és önkéntes koordinátorként egyaránt. Több intézményi önkéntes stratégia kialakításában részt vettem, ahogy a 2022-ben elfogadott szombathelyi városi önkéntes stratégia megalkotásában is.
Több civil szervezet tagja és vezetőségi tagja vagyok. 2016-os alapítása óta a H+ Média és Kulturális Egyesület elnöke, valamint az általa üzemeltetett médiacsoport főszerkesztője, több rádiós és televíziós műsor szerkesztője és műsorvezetője vagyok. Több éve dolgozom együtt a Nemzeti Művelődési Intézettel is, nemrég közművelődési szakember képesítést szereztem, és jelenleg is a Nemesbődi Közösségi Színtér szakmai irányításával kapcsolatos feladatait látom el. A Savaria Filmakadémia Egyesület titkáraként részt veszek a Dunántúl egyik legnagyobb filmszemléjének, a Savaria Filmszemle szervezésében.
A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2019 elején kerültem kapcsolatba. A megyei delegálti rendszer felállításával Vas megye delegálti feladatait láttam el három éven át, 2021 decemberéig, emellett a NIT Társadalmi ügyekért felelős munkacsoportjának korábbi tagja, jelenleg vezetője vagyok. 2022-től a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja vagyok, ahol a civil szervezetekkel, önkéntességgel, szociális területekkel, kulturális és közművelődési témákkal és a megyei delegálti rendszerrel kapcsolatos kérdésekért vagyok felelős.

Simon Ádám

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

adam.simon@ifjusagitanacs.hu

Simon Ádám vagyok, Szombathelyen születtem 1996 márciusában. Középiskolai tanulmányaimat a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, az egyetemet az ELTE Savaria Egyetemi Központjában végeztem, informatikus-könyvtáros szakon. Már igen korán, 10 éves koromban megismerkedtem az önkéntességgel. Először a Smidt Múzeumban végeztem önkéntes tevékenységet, ahol eleinte teremőrként, majd tárlatvezetőként tevékenykedtem közel tíz évig. Az elmúlt tizenöt évben számtalan önkéntes programban vettem részt, önkéntesként és önkéntes koordinátorként egyaránt. Több intézményi önkéntes stratégia kialakításában részt vettem, ahogy a 2022-ben elfogadott szombathelyi városi önkéntes stratégia megalkotásában is.
Több civil szervezet tagja és vezetőségi tagja vagyok. 2016-os alapítása óta a H+ Média és Kulturális Egyesület elnöke, valamint az általa üzemeltetett médiacsoport főszerkesztője, több rádiós és televíziós műsor szerkesztője és műsorvezetője vagyok. Több éve dolgozom együtt a Nemzeti Művelődési Intézettel is, nemrég közművelődési szakember képesítést szereztem, és jelenleg is a Nemesbődi Közösségi Színtér szakmai irányításával kapcsolatos feladatait látom el. A Savaria Filmakadémia Egyesület titkáraként részt veszek a Dunántúl egyik legnagyobb filmszemléjének, a Savaria Filmszemle szervezésében.
A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2019 elején kerültem kapcsolatba. A megyei delegálti rendszer felállításával Vas megye delegálti feladatait láttam el három éven át, 2021 decemberéig, emellett a NIT Társadalmi ügyekért felelős munkacsoportjának korábbi tagja, jelenleg vezetője vagyok. 2022-től a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja vagyok, ahol a civil szervezetekkel, önkéntességgel, szociális területekkel, kulturális és közművelődési témákkal és a megyei delegálti rendszerrel kapcsolatos kérdésekért vagyok felelős.

elnökségi tag

Antal Kinga Kincső

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

kincso.kinga.antal@ifjusagitanacs.hu

Antal Kinga Kincső vagyok, a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnáziumában érettségiztem, 2019 óta pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatója vagyok, emellett Szegeden pénzügyi-számviteli ügyintézőnek is tanulok. Mindig is tudtam, hogy amellett, hogy igyekszek megtenni mindent a szakmai fejlődésemért (s ezért is vagyok szakkollégista), szeretném a környezetemet, s egyben a fiatalokat is szolgálni. A Fúzió Hallgatói Közösség ELTE-s tagozatának elnökeként a közéleti vonal iránt érdeklődő egyetemistákkal munkálkodunk együtt érdekes programokon. A magyar Templeton Programba történő beválogatásomat követően lehetőségem volt egy éven át több száz tehetséges fiatallal megismerkedni, ami mind a mai napig meghatározza a gondolkodásomat, s ebből kifolyólag is tekintem szívügyemnek a tehetséggondozást. Tavaly júniusban az utolsó sportedzői vizsgámat is letettem, így az egészséges életmódot népszerűsítő programokkal is én foglalkozom majd. Megtisztelő, hogy 2022 januárjától a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagjaként is hozzátehetek hazánk ifjúságpolitikájához.

Elérhetőség: kincso.kinga.antal@ifjusagitanacs.hu

Antal Kinga Kincső

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

kincso.kinga.antal@ifjusagitanacs.hu

Antal Kinga Kincső vagyok, a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnáziumában érettségiztem, 2019 óta pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatója vagyok, emellett Szegeden pénzügyi-számviteli ügyintézőnek is tanulok. Mindig is tudtam, hogy amellett, hogy igyekszek megtenni mindent a szakmai fejlődésemért (s ezért is vagyok szakkollégista), szeretném a környezetemet, s egyben a fiatalokat is szolgálni. A Fúzió Hallgatói Közösség ELTE-s tagozatának elnökeként a közéleti vonal iránt érdeklődő egyetemistákkal munkálkodunk együtt érdekes programokon. A magyar Templeton Programba történő beválogatásomat követően lehetőségem volt egy éven át több száz tehetséges fiatallal megismerkedni, ami mind a mai napig meghatározza a gondolkodásomat, s ebből kifolyólag is tekintem szívügyemnek a tehetséggondozást. Tavaly júniusban az utolsó sportedzői vizsgámat is letettem, így az egészséges életmódot népszerűsítő programokkal is én foglalkozom majd. Megtisztelő, hogy 2022 januárjától a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagjaként is hozzátehetek hazánk ifjúságpolitikájához.

Elérhetőség: kincso.kinga.antal@ifjusagitanacs.hu

elnökségi tag

felügyelő bizottság

Nemes László

Felügyelőbizottság elnöke

ELÉRHETŐSÉG:

laszlo.nemes@ifjusagitanacs.hu

Nemes László

Felügyelőbizottság elnöke

ELÉRHETŐSÉG:

laszlo.nemes@ifjusagitanacs.hu

Felügyelőbizottság elnöke

Jósa Bálint

Felügyelőbizottsági tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.josa@ifjusagitanacs.hu

1980-ban születtem Budapesten, de Pécsen végeztem tanulmányaim a politológia tanszéken, ahol a civil szervezetek érdekérvényesítése és a kisebbségi önkormányzatok voltak érdeklődésem középpontjában. Az egyetem alatt társaimmal alapítottuk meg a Szubjektív Értékek Alapítványt, amelynek vezetője vagyok 2002 óta. Az alapítvány elsősorban a diszkrimináció ellen és a társadalmi béke és párbeszéd érdekében jött létre és művészeti, oktatási célú projekteket szervez magyar és nemzetközi partnereivel. Jelenleg is ezt a szervezetet képviselem a NIT-ben. A NIT-tel a korábban aktív gyűlöletbeszéd ellenes kampánybizottság révén ismerkedtem össze, amelynek később az alelnöke lettem és a NIT oktatással kapcsolatos szakmai munkájában találtam meg a helyem. Hazai civil tevékenységeim, és önkéntes munkáim mellett több felnőttoktatási és nem formális oktatási programban voltam képző, szervező és koordinátor. Korábban a társadalmi felzárkóztatási és a nemzetközi munkacsoportot erősítettem és segédkeztem a Jövőtervezés és munkavállalás fejezet megalkotásában is. Jelenleg egy német, aktív állampolgársággal foglalkozó civilszervezet és az Együtt az Interkulturális Akcióért Alapítvány alkalmazásában vagyok, de gyakran dolgozom az Eu Bizottság és az Európa Tanács oktatási, tájékoztatási és ifjúsági programjainak is.

 

Elérhetőség: balint.josa@ifjusagitanacs.hu

Jósa Bálint

Felügyelőbizottsági tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.josa@ifjusagitanacs.hu

1980-ban születtem Budapesten, de Pécsen végeztem tanulmányaim a politológia tanszéken, ahol a civil szervezetek érdekérvényesítése és a kisebbségi önkormányzatok voltak érdeklődésem középpontjában. Az egyetem alatt társaimmal alapítottuk meg a Szubjektív Értékek Alapítványt, amelynek vezetője vagyok 2002 óta. Az alapítvány elsősorban a diszkrimináció ellen és a társadalmi béke és párbeszéd érdekében jött létre és művészeti, oktatási célú projekteket szervez magyar és nemzetközi partnereivel. Jelenleg is ezt a szervezetet képviselem a NIT-ben. A NIT-tel a korábban aktív gyűlöletbeszéd ellenes kampánybizottság révén ismerkedtem össze, amelynek később az alelnöke lettem és a NIT oktatással kapcsolatos szakmai munkájában találtam meg a helyem. Hazai civil tevékenységeim, és önkéntes munkáim mellett több felnőttoktatási és nem formális oktatási programban voltam képző, szervező és koordinátor. Korábban a társadalmi felzárkóztatási és a nemzetközi munkacsoportot erősítettem és segédkeztem a Jövőtervezés és munkavállalás fejezet megalkotásában is. Jelenleg egy német, aktív állampolgársággal foglalkozó civilszervezet és az Együtt az Interkulturális Akcióért Alapítvány alkalmazásában vagyok, de gyakran dolgozom az Eu Bizottság és az Európa Tanács oktatási, tájékoztatási és ifjúsági programjainak is.

 

Elérhetőség: balint.josa@ifjusagitanacs.hu

Felügyelőbizottsági tag

Hegedűs Imre

Felügyelőbizottság tag

ELÉRHETŐSÉG:

imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu

1983-ban születtem Debrecenben, viszont az egyetemi tanulmányaim megkezdéséig Hajdúböszörményben éltem. Középiskolába a Bocskai István Gimnáziumba jártam, szintén a Hajdúk Fővárosában. Ezt követően a Debreceni Egyetemen tanultam tovább, ahol elsőként kémia – környezettan szakos tanári diplomát szereztem, majd a vegyészmérnöki alapszakot végeztem el. Jelenleg doktori tanulmányokat folytatok, a témám a külföldi hallgatók Debrecen városára gyakorolt gazdasági hatásaival foglalkozik.
Végzésemet követően a Debreceni Egyetemen helyezkedtem el, mint kollégiumi tanár. Jelenleg is itt dolgozom, ahol nap, mint nap az egyetemi ifjúság ügyes-bajos ügyeivel foglalkozom. Ha szükség van segítségre akkor segítek, ha mentorálást szeretnének mentorálom őket. A kollégiumban egyik fő célom, hogy a bentlakó egyetemi hallgatók részére olyan élményeket, tapasztalatokat, tudást biztosítsunk, amelyekre a későbbi életük során szívesen gondolnak vissza, vagy hasznosítják azokat.
2013 óta vagyok a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének az elnöke. A FEKOSZ-nak köszönhetően kerültem kapcsolatba a NIT-tel még 2013 végén. 2016-os évben a NIT elnökségi tagja voltam. 2017-től a Felügyelő Bizottság tagjaként végzem a munkám, a FEB társaimmal valljuk azt, hogy a jó FEB-es ott segít, ahol tud, így ha az elnökségnek, vagy a NIT munkatársainak szüksége van ránk, állunk rendelkezésre.

Ha valaki velem szeretné felvenni a kapcsolatot, akkor az imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu e-mail címen megteheti.

Hegedűs Imre

Felügyelőbizottság tag

ELÉRHETŐSÉG:

imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu

1983-ban születtem Debrecenben, viszont az egyetemi tanulmányaim megkezdéséig Hajdúböszörményben éltem. Középiskolába a Bocskai István Gimnáziumba jártam, szintén a Hajdúk Fővárosában. Ezt követően a Debreceni Egyetemen tanultam tovább, ahol elsőként kémia – környezettan szakos tanári diplomát szereztem, majd a vegyészmérnöki alapszakot végeztem el. Jelenleg doktori tanulmányokat folytatok, a témám a külföldi hallgatók Debrecen városára gyakorolt gazdasági hatásaival foglalkozik.
Végzésemet követően a Debreceni Egyetemen helyezkedtem el, mint kollégiumi tanár. Jelenleg is itt dolgozom, ahol nap, mint nap az egyetemi ifjúság ügyes-bajos ügyeivel foglalkozom. Ha szükség van segítségre akkor segítek, ha mentorálást szeretnének mentorálom őket. A kollégiumban egyik fő célom, hogy a bentlakó egyetemi hallgatók részére olyan élményeket, tapasztalatokat, tudást biztosítsunk, amelyekre a későbbi életük során szívesen gondolnak vissza, vagy hasznosítják azokat.
2013 óta vagyok a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének az elnöke. A FEKOSZ-nak köszönhetően kerültem kapcsolatba a NIT-tel még 2013 végén. 2016-os évben a NIT elnökségi tagja voltam. 2017-től a Felügyelő Bizottság tagjaként végzem a munkám, a FEB társaimmal valljuk azt, hogy a jó FEB-es ott segít, ahol tud, így ha az elnökségnek, vagy a NIT munkatársainak szüksége van ránk, állunk rendelkezésre.

Ha valaki velem szeretné felvenni a kapcsolatot, akkor az imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu e-mail címen megteheti.

Felügyelőbizottság tag

titkárság

Kaszper Blanka

Titkársági munkatárs

ELÉRHETŐSÉG:

titkar@ifjusagitanacs.hu

Pécsett születtem és Szegeden nőttem fel, egészen a közelmúltig ott is éltem. A fővárosi élet és munka nagy kaland a számomra, úgy érzem ideje volt egy kicsit szárnyat bontani.

2021-ben végeztem Közösségszervező szakon, az SZTE-n, a képzés első szegedi évfolyamában. Bár a közösségszervezés nem idegen számomra (több mint 20 éve cserkészkedem és a gimnáziumban is akív szerepet vállaltam a közösségi programok szervezésében) rengeteg új ismeretet, tudást és lehetőséget kaptam a tanáraimtól, az egyetemtől.

Szeretek a háttérben dolgozni, támogatni, rendszert építeni és nem ijedek meg az adminisztrációs feladatoktól sem. Munkatapasztalatomat az elmúlt hat esztendőben, civilszervezeteknél és a kulturális szférában szereztem: a pályázatoktól a program- és oktatásszervezésen át, a titkársági feladatokig mindenbe belekóstolhattam.

Úgy gondolom, ha személyesen csak egy kicsit is segíteni tudom a Nemezeti Ifjúsági Tanácsban a fiatalokat és az ifjúsági szervezetek munkáját, akkor a cserkészet alapítóját (Lord Baden-Powellt) idézve, már tettem azért a „jobb világért”.

 

Elérhetőségem: titkar@ifjusagitanacs.hu

Kaszper Blanka

Titkársági munkatárs

ELÉRHETŐSÉG:

titkar@ifjusagitanacs.hu

Pécsett születtem és Szegeden nőttem fel, egészen a közelmúltig ott is éltem. A fővárosi élet és munka nagy kaland a számomra, úgy érzem ideje volt egy kicsit szárnyat bontani.

2021-ben végeztem Közösségszervező szakon, az SZTE-n, a képzés első szegedi évfolyamában. Bár a közösségszervezés nem idegen számomra (több mint 20 éve cserkészkedem és a gimnáziumban is akív szerepet vállaltam a közösségi programok szervezésében) rengeteg új ismeretet, tudást és lehetőséget kaptam a tanáraimtól, az egyetemtől.

Szeretek a háttérben dolgozni, támogatni, rendszert építeni és nem ijedek meg az adminisztrációs feladatoktól sem. Munkatapasztalatomat az elmúlt hat esztendőben, civilszervezeteknél és a kulturális szférában szereztem: a pályázatoktól a program- és oktatásszervezésen át, a titkársági feladatokig mindenbe belekóstolhattam.

Úgy gondolom, ha személyesen csak egy kicsit is segíteni tudom a Nemezeti Ifjúsági Tanácsban a fiatalokat és az ifjúsági szervezetek munkáját, akkor a cserkészet alapítóját (Lord Baden-Powellt) idézve, már tettem azért a „jobb világért”.

 

Elérhetőségem: titkar@ifjusagitanacs.hu

Titkársági munkatárs

Stekler Bendegúz

Kommunikációs munkatárs

ELÉRHETŐSÉG:

bendeguz.stekler@ifjusagitanacs.hu

Középiskolában közgazdaságtant tanultam, és korán elhatároztam, hogy részt veszek ifjúsági szervezetek programjain és munkásságában diákvezetőként. Szeretek új dolgokat kipróbálni és lehetőleg mindenhez érteni. Nem vetem meg az utazást, a világ megismerését sem.

Tagja voltam a SZSZB megyei Gyermek- és Ifjúsági önkormányzatnak 4 éven keresztül, utolsó évemben pedig elnökévé választottak, továbbá a városi diákpolgármesteri irodában és az iskolám diákönkormányzatában is tevékenykedtem. A NIT programjain is előszeretettel veszek részt a mai napig.

Hobbim és szenvedélyem a fényképészet, emellett vonz a grafikus tervezés és minden ami médiához kapcsolódik.

Elérhetőségem: bendeguz.stekler@ifjusagitanacs.hu

Stekler Bendegúz

Kommunikációs munkatárs

ELÉRHETŐSÉG:

bendeguz.stekler@ifjusagitanacs.hu

Középiskolában közgazdaságtant tanultam, és korán elhatároztam, hogy részt veszek ifjúsági szervezetek programjain és munkásságában diákvezetőként. Szeretek új dolgokat kipróbálni és lehetőleg mindenhez érteni. Nem vetem meg az utazást, a világ megismerését sem.

Tagja voltam a SZSZB megyei Gyermek- és Ifjúsági önkormányzatnak 4 éven keresztül, utolsó évemben pedig elnökévé választottak, továbbá a városi diákpolgármesteri irodában és az iskolám diákönkormányzatában is tevékenykedtem. A NIT programjain is előszeretettel veszek részt a mai napig.

Hobbim és szenvedélyem a fényképészet, emellett vonz a grafikus tervezés és minden ami médiához kapcsolódik.

Elérhetőségem: bendeguz.stekler@ifjusagitanacs.hu

Kommunikációs munkatárs

Bauer Boglárka

Szólj Bele! Projektmenedzser

ELÉRHETŐSÉG:

boglarka.bauer@ifjusagitanacs.hu

 

Elérhetőségem: boglarka.bauer@ifjusagitanacs.hu

Bauer Boglárka

Szólj Bele! Projektmenedzser

ELÉRHETŐSÉG:

boglarka.bauer@ifjusagitanacs.hu

 

Elérhetőségem: boglarka.bauer@ifjusagitanacs.hu

Szólj Bele! Projektmenedzser

a nemzeti ifjúsági tanács

megyei delegáltjai

HU_counties_blank_edit.svg