fbpx

Kik vagyunk?

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók felé. Missziónknak tekintjük az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett európai és világszinten is képviseli a magyar fiatalokat, illetve annak álláspontját. A szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok nemzetközi képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.

white (2)
Pic_2

A 2012-es megalakulás óta feladatunknak tekintjük a fiatalok és a tagszervezeteink képviseletét, az ifjúsági szektor képviselői közötti párbeszéd megteremtését, a fiatalsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tételét, az ifjúsági szektor fejlesztését, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtését, a horizontális ifjúságpolitikai célok megvalósulásának elősegítését, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérését, problémáinak feltárását és közvetítését a döntéshozók felé.

A Szövetség legfontosabb szervei a Küldöttgyűlés, az Elnökség, a területi alapon szerveződő Közgyűlések, valamint a Felügyelő Bizottság. A Közgyűlések a NIT területi alapon szerveződő döntéshozó szervei, amelynek szavazati jogú tagjai az adott területi egységben (megyék és a főváros) működő tagszervezetek. Küldöttgyűlés: a NIT legfőbb döntéshozó szerve, amely évente legalább két alkalommal ül össze, dönt a szervezet legfontosabb kérdéseiről, így például a gazdálkodásról, személyi kérdésekről, cselekvési tervről, s új tagok felvételéről. A Szövetség hétfős Elnöksége az Elnökből, két Alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Mandátumukat a Küldöttgyűléstől nyerik el két évre. A NIT Küldöttgyűlése háromtagú Felügyelő Bizottságot választ, amely testület a feladata, hogy a Szövetség ülésein (Közgyűlés, Elnökségi ülés) részt vegyen és felügyelje a jogszabályok és belső szabályzatok betartását. A Felügyelő Bizottság megbízatása három évre szól.

white

a nemzeti ifjúsági tanács vezetősége

elnökség

Nagy Franciska

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

franciska.nagy@ifjusagitanacs.hu

Nagy Franciska vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács nemzetközi kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős elnökségi tagja.

2016-ban az érettségit követően a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem meg alapszakos tanulmányaimat Nemzetközi Tanulmányok szakon, majd 2019. szeptemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgatójává avanzsáltam. A Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumában fél éven keresztül nyílt események szervezéséért feleltem, jelenleg a Nemzetközi és Európai Szakkollégium munkáját is hasonló területen segítem. 2018. decemberében kapcsolódtam be a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába, az akkor induló Nemzetközi Kapcsolatok Munkacsoport „alapító” tagja lettem. 2019 szeptemberében lehetőséget kaptam, hogy az uniós ifjúsági stratégia hazai megvalósulásáért felelős Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport NIT-es képviselőjeként támogathassam a csoport munkáját.

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesületnek köszönhetően a Good Governance in Sport Erasmus+ projektbe és a No hate kampányba is becsatlakozhattam. Az Egyesület delegáltjaként 2019 decemberében a Küldöttgyűlés bizalmat szavazott nekem, elnökségi tag lettem.

A NIT egy motiváló, változásra sarkalló belső teret és egyben támogató hátteret jelent számomra, ahol a csapatösszetartásnak, gyakori egyeztetéseknek, gördülékeny kommunikációnak köszönhetően nagy változások véghezvitelére, elérésére vagyunk hivatottak. Hiszem, hogy bennünk rejlik a változtatás lehetősége, amit az ifjúságpolitikában kívánunk elérni.

Nagy Franciska

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

franciska.nagy@ifjusagitanacs.hu

Nagy Franciska vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács nemzetközi kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős elnökségi tagja.

2016-ban az érettségit követően a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdtem meg alapszakos tanulmányaimat Nemzetközi Tanulmányok szakon, majd 2019. szeptemberében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgatójává avanzsáltam. A Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiumában fél éven keresztül nyílt események szervezéséért feleltem, jelenleg a Nemzetközi és Európai Szakkollégium munkáját is hasonló területen segítem. 2018. decemberében kapcsolódtam be a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába, az akkor induló Nemzetközi Kapcsolatok Munkacsoport „alapító” tagja lettem. 2019 szeptemberében lehetőséget kaptam, hogy az uniós ifjúsági stratégia hazai megvalósulásáért felelős Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport NIT-es képviselőjeként támogathassam a csoport munkáját.

A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesületnek köszönhetően a Good Governance in Sport Erasmus+ projektbe és a No hate kampányba is becsatlakozhattam. Az Egyesület delegáltjaként 2019 decemberében a Küldöttgyűlés bizalmat szavazott nekem, elnökségi tag lettem.

A NIT egy motiváló, változásra sarkalló belső teret és egyben támogató hátteret jelent számomra, ahol a csapatösszetartásnak, gyakori egyeztetéseknek, gördülékeny kommunikációnak köszönhetően nagy változások véghezvitelére, elérésére vagyunk hivatottak. Hiszem, hogy bennünk rejlik a változtatás lehetősége, amit az ifjúságpolitikában kívánunk elérni.

elnökségi tag

Turi Ádám

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

adam.turi@ifjusagitanacs.hu

Turi Ádám vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács köznevelésért, közoktatásért, illetve a diák- és ifjúsági önkormányzatokkal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tagja.
2019-ben érettségiztem a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaim során pedig iskolai és tankerületi DÖK elnökként, a komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz) alapító elnökeként és az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei tagjaként is igyekeztem képviselni a fiatalok érdekeit. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába már korábban bekapcsolódtam a „Szólj bele!” program nagyköveteként, valamint részt vettem a „Lépj fel!” projekt szervezésében is.

Munkám során az a legnagyobb motivációm, hogy tudom mekkora erő rejlik azokban a közösségekben, akik a saját településükön dolgoznak fiatalként a helyi diákélet fellendítéséért, saját és társaik érdekeinek a képviseletéért. Meggyőződésem, hogy a fiatalokat ebben az életszakaszban lehet a leghatékonyabban elérni, a közös élmények és tapasztalatok útján hosszú távon is aktív résztvevőként megtartani a közösségi életben. Hiszek benne, hogy ha jó munkát végzünk, akkor ezekből a közösségekből épülhetnek fel a jövő civil résztvevői, önkéntesei, a társadalom és a közösségi élet aktív résztvevői és formálói.

Ezt a meggyőzédesemet képviseltem a küldöttgyűlésen is, ahol a Diákközéletért Alapítvány delegáltjaként szavaztak bizalmat nekem a küldöttek, és ezért szeretnék dolgozni elnökségi tagként is.

Turi Ádám

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

adam.turi@ifjusagitanacs.hu

Turi Ádám vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács köznevelésért, közoktatásért, illetve a diák- és ifjúsági önkormányzatokkal való kapcsolattartásért felelős elnökségi tagja.
2019-ben érettségiztem a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban. Középiskolai tanulmányaim során pedig iskolai és tankerületi DÖK elnökként, a komáromi Diákönkormányzatok Városi Szövetsége (DiViSz) alapító elnökeként és az Országos Diáktanács Komárom-Esztergom megyei tagjaként is igyekeztem képviselni a fiatalok érdekeit. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába már korábban bekapcsolódtam a „Szólj bele!” program nagyköveteként, valamint részt vettem a „Lépj fel!” projekt szervezésében is.

Munkám során az a legnagyobb motivációm, hogy tudom mekkora erő rejlik azokban a közösségekben, akik a saját településükön dolgoznak fiatalként a helyi diákélet fellendítéséért, saját és társaik érdekeinek a képviseletéért. Meggyőződésem, hogy a fiatalokat ebben az életszakaszban lehet a leghatékonyabban elérni, a közös élmények és tapasztalatok útján hosszú távon is aktív résztvevőként megtartani a közösségi életben. Hiszek benne, hogy ha jó munkát végzünk, akkor ezekből a közösségekből épülhetnek fel a jövő civil résztvevői, önkéntesei, a társadalom és a közösségi élet aktív résztvevői és formálói.

Ezt a meggyőzédesemet képviseltem a küldöttgyűlésen is, ahol a Diákközéletért Alapítvány delegáltjaként szavaztak bizalmat nekem a küldöttek, és ezért szeretnék dolgozni elnökségi tagként is.

elnökségi tag

Szabó Bálint

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

Szabó Bálint vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács digitalizációért, innovációért és kommunikációért felelős elnökségi tagja.

Hiszem, hogy a közösségnek ereje van. Főleg, ha már fiatalon részesei lehetünk egynek, amely elfogad, tanít és gondoskodik rólunk. Ezt még a középiskolai tanulmányaim alatt szerzett tapasztalataimra alapozom, amit az egri Városi Diáktanács tagjaként szereztem. Ezért a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban folytatott tevékenységeim során kiemelten fontosnak tartom, hogy támogassuk az ifjúsági közösségeket, a civil szervezeteket, amelyek segítik őket és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket.

A hatékony párbeszéd és munka megvalósulásához úgy gondolom a napjaink kihívásaihoz alkalmazkodó, megfelelő környezetet kell teremteni. Ehhez e közösségeknek látniuk kell, hogy az innováció egy olyan gondolkodásmód és folyamat, amit meg lehet tanítani, tanulni és gyakorlat révén megerősíteni. A digitalizáció pedig egyszerre az ok, ami miatt a civil szervezeteknek változniuk kell, ugyanakkor a legalkalmasabb eszköz is, amit az átalakuláshoz használhatnak.

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakán folytatott tanulmányaim mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába először 2018 tavaszán kapcsolódtam be, mint a szervezet kommunikációs munkatársa.

Szervezeti munkámat az Eszterházy Károly Hallgatói Egyesület támogatásának köszönhetően folytathatom.

Szabó Bálint

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.szabo@ifjusagitanacs.hu

Szabó Bálint vagyok, a Nemzeti Ifjúsági Tanács digitalizációért, innovációért és kommunikációért felelős elnökségi tagja.

Hiszem, hogy a közösségnek ereje van. Főleg, ha már fiatalon részesei lehetünk egynek, amely elfogad, tanít és gondoskodik rólunk. Ezt még a középiskolai tanulmányaim alatt szerzett tapasztalataimra alapozom, amit az egri Városi Diáktanács tagjaként szereztem. Ezért a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban folytatott tevékenységeim során kiemelten fontosnak tartom, hogy támogassuk az ifjúsági közösségeket, a civil szervezeteket, amelyek segítik őket és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket.

A hatékony párbeszéd és munka megvalósulásához úgy gondolom a napjaink kihívásaihoz alkalmazkodó, megfelelő környezetet kell teremteni. Ehhez e közösségeknek látniuk kell, hogy az innováció egy olyan gondolkodásmód és folyamat, amit meg lehet tanítani, tanulni és gyakorlat révén megerősíteni. A digitalizáció pedig egyszerre az ok, ami miatt a civil szervezeteknek változniuk kell, ugyanakkor a legalkalmasabb eszköz is, amit az átalakuláshoz használhatnak.

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakán folytatott tanulmányaim mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász hallgatója vagyok. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába először 2018 tavaszán kapcsolódtam be, mint a szervezet kommunikációs munkatársa.

Szervezeti munkámat az Eszterházy Károly Hallgatói Egyesület támogatásának köszönhetően folytathatom.

elnökségi tag

Czagány Éva

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

eva.czagany@ifjusagitanacs.hu

Czagány Éva vagyok, 1991-ben születtem Miskolcon. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán képalkotó diagnosztika diplomát szereztem. Egyetemi éveim alatt aktívan részt vettem szakirányunk hallgatói életének fejlesztésében, karunk rendezvényeinek szervezésében, valamint önkéntesként tevékenykedtem több világ- és Európa bajnoki sportrendezvényen.

A szakma iránt érzett szeretet ellenére úgy döntöttem, hogy a mindennapjaimat újabb kihívásokkal szeretném színesíteni, ezért a hazai ifjúsági érdekképviselet, az ifjúságügy felé orientálódtam.

2018-tól az országosan működő Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. ifjúságügyi szakmai munkatársaként dolgoztam. Ez idő alatt bekapcsolódtam a hazai ifjúságüggyel és önkéntességgel kapcsolatos módszertani anyagok, szakmai koncepciók kidolgozásába, konferenciák, workshopok, szakmai találkozók, előítélet-lebontó és társadalmi szemléletformáló kampányok tervezésébe és lebonyolításába, valamint nagymintás ifjúság és önkéntesség témájú kutatások tervezésének koordinációjába.

Az elmúlt években folyamatosan nyertem betekintést a hazai ifjúságszakmába, ifjúságpolitikába, amely megerősített abban, hogy ez egy olyan terület, amelyet valóban képesek formálni a fiatalok. Ennek egyik legfontosabb képviselője jelenleg a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely egy olyan együttműködésen alapuló érdekképviseleti szervvé vált, amely valóban hatékonyan tudja közvetíteni a fiatalok elképzeléseit, elérni jövőbeli céljaikat.

2019-ben a Fiatalok az Összefogásért Egyesület delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagjává, ahol a fiatalok testi és mentális egészségének megőrzése a fő tevékenységi területem.

Czagány Éva

elnökségi tag

ELÉRHETŐSÉG:

eva.czagany@ifjusagitanacs.hu

Czagány Éva vagyok, 1991-ben születtem Miskolcon. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán képalkotó diagnosztika diplomát szereztem. Egyetemi éveim alatt aktívan részt vettem szakirányunk hallgatói életének fejlesztésében, karunk rendezvényeinek szervezésében, valamint önkéntesként tevékenykedtem több világ- és Európa bajnoki sportrendezvényen.

A szakma iránt érzett szeretet ellenére úgy döntöttem, hogy a mindennapjaimat újabb kihívásokkal szeretném színesíteni, ezért a hazai ifjúsági érdekképviselet, az ifjúságügy felé orientálódtam.

2018-tól az országosan működő Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. ifjúságügyi szakmai munkatársaként dolgoztam. Ez idő alatt bekapcsolódtam a hazai ifjúságüggyel és önkéntességgel kapcsolatos módszertani anyagok, szakmai koncepciók kidolgozásába, konferenciák, workshopok, szakmai találkozók, előítélet-lebontó és társadalmi szemléletformáló kampányok tervezésébe és lebonyolításába, valamint nagymintás ifjúság és önkéntesség témájú kutatások tervezésének koordinációjába.

Az elmúlt években folyamatosan nyertem betekintést a hazai ifjúságszakmába, ifjúságpolitikába, amely megerősített abban, hogy ez egy olyan terület, amelyet valóban képesek formálni a fiatalok. Ennek egyik legfontosabb képviselője jelenleg a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely egy olyan együttműködésen alapuló érdekképviseleti szervvé vált, amely valóban hatékonyan tudja közvetíteni a fiatalok elképzeléseit, elérni jövőbeli céljaikat.

2019-ben a Fiatalok az Összefogásért Egyesület delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagjává, ahol a fiatalok testi és mentális egészségének megőrzése a fő tevékenységi területem.

elnökségi tag

Hegedüs Zoltán

elnök

ELÉRHETŐSÉG:

elnok@ifjusagitanacs.hu

Több, mint egy évtizede foglalkozom ifjúsági érdekképviselettel, annak különböző szintjein és színterein. Ezt a tevékenységemet a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatában kezdtem, majd a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájánál folytattam, ahol elsődlegesen tehetséggondozással és ifjúságpolitikával foglalkoztam egészen 2018-ig.

Szűkebb értelemben az ifjúsági – civil szektorral és a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2015-ben kerültem kapcsolatba, amikor is a szervezet budapesti koordinátora, majd pedig alelnöke lettem. Szintén ebben az évben hoztunk létre egy ifjúsági egyesületet szülővárosomban, Kisvárdán, amely két évvel később megnyitotta saját közösségi terét. Ebben az időszakban volt alkalmam bekapcsolódni az Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum (ISZEF), valamint a Köznevelési Kerekasztal működésébe, a fiatalokat érintő érdekképviseleti folyamatokba, a szervezet stratégiai anyagainak kidolgozásába, valamint az Új Nemzedék Központ által elindított EFOP-1.2.3. projekt megvalósításába is.

Az itt szerzett tapasztalatok – helyi és országos hálózatokban – a civil szféra alapos megismerése, valamint az ifjúsági szektor és a NIT iránti elkötelezettségem együttesen odáig vezettek, hogy 2018 szeptemberében a szervezet elnöke lettem, amely titulust azóta is betöltöm, jelenleg második ciklusomban. Az első időszak legfontosabb eredményeinek tartom az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött stratégiai partnerségi megállapodást, a szervezet struktúrájának átalakítását, a működési környezetet érintő összes szabályzat kidolgozását, a képzési rendszerünk kialakítását (Vezetőképzők rendszere), a Közéleti Mentorprogram elindítását, valamint olyan sikeres projektek megvalósítását, mint a “Lépj fel!” címet viselő programsorozatunk.

A NIT elnökeként – civil szervezeti részről – tagja vagyok a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, delegáltként a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, valamint elnökként koordinálom az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport működését. Az ifjúságpolitikai szerepvállalás mellett igyekszem a tudományos életben is jelen lenni, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának negyedéves doktorandusz hallgatója vagyok.

Hegedüs Zoltán

elnök

ELÉRHETŐSÉG:

elnok@ifjusagitanacs.hu

Több, mint egy évtizede foglalkozom ifjúsági érdekképviselettel, annak különböző szintjein és színterein. Ezt a tevékenységemet a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatában kezdtem, majd a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájánál folytattam, ahol elsődlegesen tehetséggondozással és ifjúságpolitikával foglalkoztam egészen 2018-ig.

Szűkebb értelemben az ifjúsági – civil szektorral és a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2015-ben kerültem kapcsolatba, amikor is a szervezet budapesti koordinátora, majd pedig alelnöke lettem. Szintén ebben az évben hoztunk létre egy ifjúsági egyesületet szülővárosomban, Kisvárdán, amely két évvel később megnyitotta saját közösségi terét. Ebben az időszakban volt alkalmam bekapcsolódni az Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum (ISZEF), valamint a Köznevelési Kerekasztal működésébe, a fiatalokat érintő érdekképviseleti folyamatokba, a szervezet stratégiai anyagainak kidolgozásába, valamint az Új Nemzedék Központ által elindított EFOP-1.2.3. projekt megvalósításába is.

Az itt szerzett tapasztalatok – helyi és országos hálózatokban – a civil szféra alapos megismerése, valamint az ifjúsági szektor és a NIT iránti elkötelezettségem együttesen odáig vezettek, hogy 2018 szeptemberében a szervezet elnöke lettem, amely titulust azóta is betöltöm, jelenleg második ciklusomban. Az első időszak legfontosabb eredményeinek tartom az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött stratégiai partnerségi megállapodást, a szervezet struktúrájának átalakítását, a működési környezetet érintő összes szabályzat kidolgozását, a képzési rendszerünk kialakítását (Vezetőképzők rendszere), a Közéleti Mentorprogram elindítását, valamint olyan sikeres projektek megvalósítását, mint a “Lépj fel!” címet viselő programsorozatunk.

A NIT elnökeként – civil szervezeti részről – tagja vagyok a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumnak, delegáltként a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, valamint elnökként koordinálom az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport működését. Az ifjúságpolitikai szerepvállalás mellett igyekszem a tudományos életben is jelen lenni, a Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának negyedéves doktorandusz hallgatója vagyok.

elnök

Djogni Joel Ségnon

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

Djogni Joel Ségnon

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

alelnök

Kovács Péter

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

peter.kovacs@ifjusagitanacs.hu

Kovács Péter vagyok, Pécsett születtem 1994-ben. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem tanárszakon folytatom tanulmányaimat. Egyetemi tanulmányaim korábbi szakaszában szakmai tudományos tevékenységet folytattam. Ifjúsági érdekvédelemmel, érdekképviselettel először középiskolámban kerültem kapcsolatba, ahol diáktársaim bizalmából egy évig a Diákönkormányzat elnöki posztját tölthettem be.
Később, immáron egyetemi polgárként saját tanulmányaim során ébredtem rá arra, hogy a szakom, képzésem, karom és egyetemem olyan lesz, amilyenné mi, egyetemi polgárok formáljuk. 2015 tavaszán kapcsolódtam be a BTK hallgatói önkormányzatának munkájába, tanulmányi érdekképviselőként, 2016 januárjától a szervezet alelnöke, 2017 májusától 2018 decemberéig annak elnöke voltam. Az eltelt időszak alatt aktívan részt vettem az összegyetemi érdekképviselet fórumain, valamint évek óta részese vagyok a tanárképzéssel kapcsolatos helyi és országos bizottságok munkájának. 2018 májusa óta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ifjúságügyekért felelős elnökségi tagja voltam, 2019. január 1-jétől pedig a HÖOK elnökhelyettesi feladatait látom el.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját a 2012-es indulásától kezdve figyelemmel kísérem, 2018 óta tagja vagyok az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának. 2018 decemberében a HÖOK delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagnak, 2020. január 1-jétől pedig alelnök vagyok. Pécsett eltöltött 25 évem alatt átéltem azt, hogy a városban és körülötte a régióban is, egyre nehezebb helyzetbe kerültek az ifjúsági szervezetek. Célom az, hogy a következő időszakban tenni tudjak a pécsi és ezen túlmutatóan a dél-dunántúli ifjúsági szerveződések fejlődéséért. Elhivatott vagyok abban, hogy erősítsük a társadalmi felelősségvállalást generációnkban és tudom, hogy képesek vagyunk tenni azért, hogy a fiatalság érdekérvényesítő képessége javuljon a Nemzeti Ifjúsági Tanács tevékenységén keresztül.

Kovács Péter

alelnök

ELÉRHETŐSÉG:

peter.kovacs@ifjusagitanacs.hu

Kovács Péter vagyok, Pécsett születtem 1994-ben. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem tanárszakon folytatom tanulmányaimat. Egyetemi tanulmányaim korábbi szakaszában szakmai tudományos tevékenységet folytattam. Ifjúsági érdekvédelemmel, érdekképviselettel először középiskolámban kerültem kapcsolatba, ahol diáktársaim bizalmából egy évig a Diákönkormányzat elnöki posztját tölthettem be.
Később, immáron egyetemi polgárként saját tanulmányaim során ébredtem rá arra, hogy a szakom, képzésem, karom és egyetemem olyan lesz, amilyenné mi, egyetemi polgárok formáljuk. 2015 tavaszán kapcsolódtam be a BTK hallgatói önkormányzatának munkájába, tanulmányi érdekképviselőként, 2016 januárjától a szervezet alelnöke, 2017 májusától 2018 decemberéig annak elnöke voltam. Az eltelt időszak alatt aktívan részt vettem az összegyetemi érdekképviselet fórumain, valamint évek óta részese vagyok a tanárképzéssel kapcsolatos helyi és országos bizottságok munkájának. 2018 májusa óta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ifjúságügyekért felelős elnökségi tagja voltam, 2019. január 1-jétől pedig a HÖOK elnökhelyettesi feladatait látom el.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját a 2012-es indulásától kezdve figyelemmel kísérem, 2018 óta tagja vagyok az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának. 2018 decemberében a HÖOK delegáltjaként választottak meg a NIT elnökségi tagnak, 2020. január 1-jétől pedig alelnök vagyok. Pécsett eltöltött 25 évem alatt átéltem azt, hogy a városban és körülötte a régióban is, egyre nehezebb helyzetbe kerültek az ifjúsági szervezetek. Célom az, hogy a következő időszakban tenni tudjak a pécsi és ezen túlmutatóan a dél-dunántúli ifjúsági szerveződések fejlődéséért. Elhivatott vagyok abban, hogy erősítsük a társadalmi felelősségvállalást generációnkban és tudom, hogy képesek vagyunk tenni azért, hogy a fiatalság érdekérvényesítő képessége javuljon a Nemzeti Ifjúsági Tanács tevékenységén keresztül.

alelnök

felügyelő bizottság

Nemes László

Felügyelőbizottság elnöke

ELÉRHETŐSÉG:

laszlo.nemes@ifjusagitanacs.hu

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Felügyelő Bizottságának elnökeként kiemelten fontosnak tartom, hogy a FEB aktívan támogassa az Egyesület működését. Ennek szellemében koordinálom a Bizottság munkáját. Nemcsak a hozzánk intézet kérdésekben foglalunk állást, hanem a működést folyamatosan nyomon követve teszünk javaslatokat szervezeti és szakmai téren egyaránt. E feladatok ellátásban hasznosítom az elmúlt években szerezett szervezői, illetve vezetői munkatapasztalataimat, valamint doktori képzésem során folytatott kutatásaim eredményeit. A FEB tagjának a Doktoranduszok Országos Szövetségének ajánlásával az egyik NIT alapító szervezet, a Magyar Információtudományi Alapítvány törvényes képviselőjeként lettem megválasztva.
Forduljatok hozzánk bizalommal!

Nemes László

Felügyelőbizottság elnöke

ELÉRHETŐSÉG:

laszlo.nemes@ifjusagitanacs.hu

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Felügyelő Bizottságának elnökeként kiemelten fontosnak tartom, hogy a FEB aktívan támogassa az Egyesület működését. Ennek szellemében koordinálom a Bizottság munkáját. Nemcsak a hozzánk intézet kérdésekben foglalunk állást, hanem a működést folyamatosan nyomon követve teszünk javaslatokat szervezeti és szakmai téren egyaránt. E feladatok ellátásban hasznosítom az elmúlt években szerezett szervezői, illetve vezetői munkatapasztalataimat, valamint doktori képzésem során folytatott kutatásaim eredményeit. A FEB tagjának a Doktoranduszok Országos Szövetségének ajánlásával az egyik NIT alapító szervezet, a Magyar Információtudományi Alapítvány törvényes képviselőjeként lettem megválasztva.
Forduljatok hozzánk bizalommal!

Felügyelőbizottság elnöke

Jósa Bálint

Felügyelőbizottsági tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.josa@ifjusagitanacs.hu

Jósa Bálint

Felügyelőbizottsági tag

ELÉRHETŐSÉG:

balint.josa@ifjusagitanacs.hu

Felügyelőbizottsági tag

Hegedűs Imre

Felügyelőbizottság tag

ELÉRHETŐSÉG:

imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu

Hegedűs Imre

Felügyelőbizottság tag

ELÉRHETŐSÉG:

imre.hegedus@ifjusagitanacs.hu

Felügyelőbizottság tag

titkárság

Kovács Dóra

Titkárságvezető

ELÉRHETŐSÉG:

titkar@ifjusagitanacs.hu

Kovács Dóra

Titkárságvezető

ELÉRHETŐSÉG:

titkar@ifjusagitanacs.hu

Titkárságvezető

Faragó Dóra

projektmenedzser

ELÉRHETŐSÉG:

dora.farago@ifjsuagitanacs.hu

Faragó Dóra

projektmenedzser

ELÉRHETŐSÉG:

dora.farago@ifjsuagitanacs.hu

projektmenedzser

Bajkó Kinga

Kommunikációs vezető

ELÉRHETŐSÉG:

kinga.bajko@ifjusagitanacs.hu

Bajkó Kinga

Kommunikációs vezető

ELÉRHETŐSÉG:

kinga.bajko@ifjusagitanacs.hu

Kommunikációs vezető

a nemzeti ifjúsági tanács

megyei delegáltjai

HU_counties_blank_edit.svg