Nemzetközi munkacsoport

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Nemzetközi munkacsoportja egy éve alakult azzal a célkitűzéssel, hogy segítse a nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tag munkáját, nemzetközi lehetőségek, konferenciák alkalmával képviselje a szervezetet, illetve ötleteikkel támogassák a szervezet nemzetközi vonalának erősítését. A munkacsoport tagjai több ízben segédkeztek idegen nyelvű dokumentumok fordításában, nemzetközi pályázatok körvonalazásában. Szeretnénk egy olyan angol nyelvű dokumentumot összeállítani, mely külföldi képviseleteknek, potenciális partnereknek szólna, tartalmában pedig megjelennének a NIT mind hazai, mind nemzetközi célkitűzései, eddigi eredményei. Céljaink között szerepel, hogy a nemzetközi szervezetek mellett működő hazai képviseletek ifjúságügyi osztálya és a NIT között szorosabb együttműködés jöjjön létre.

Társadalmi ügyek munkacsoport

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Társadalmi ügyek munkacsoport alakuló ülésére 2020. január 18-án került sor, amelynek keretében belül a munkacsoport tagok megismerkedtek egymás személyes és szakmai életútjával kapcsolódási lehetőségek keresésével. Az alakuló ülésen továbbá a bemutatásra került a Nemzeti Ifjúsági Tanács céljai, feladatai, működési keretei, futó projektjei, valamint ismertetésre kerültek a Nemzeti Ifjúsági Tanács 2020. évi programjai, projektjei, olyan szempontból, hogy Társadalmi ügyek munkacsoport hogyan fog tudni mindezekhez relevánsan kapcsolódni. A társadalmi ügyek, prioritások mellett a részvevők közösen megbeszélték, hogy kinek milyen elvárásai, és félelmei vannak a munkacsoporttal szemben. Az alakuló ülés legfontosabb célkítűzése volt, hogy a munkacsoport tagok együtt, közösen kialakítsák a munkacsoport célját, feladatait, működési kereteit, fontosabb határidőket, illetve meghatározzanak további teendőket, feladatokat a következő munkacsoport ülésig. A következő munkacsoport ülésre 2020.01.27-én került sor, ahol a jelenlévő tagok döntöttek arról, hogy munkacsoport szinten adjunk be egy Szolidaritási projektet 2020. február 5-ei határidővel. Illetve egy KA2-es vagy REC pályázatot valószínűsíthetően 2020. áprilisi határidővel. Az előző munkacsoport ülésen a résztvevő munkacsoport tagok 12 prioritást határoztak meg a különböző társadalmi ügyek mentén, amelyből konstruktív módon 3 olyan téma, prioritás került ki, amellyel a munkacsoport tagjai érdemben foglalkozni szeretnének az idei évben. Az alábbi prioritásokkal szeretne foglalkozni a Nemzeti Ifjúsági Tanács Társadalmi ügyek munkacsoportja a 2020-as évben:

  • Roma fiatalok közéleti részvételének erősítése, társadalmi szerepvállalásuk növelése
  • Önkéntesség, Iskolai Közösségi Szolgálat népszerűsítése, vonzóbbá tétele
  • Online bántalmazás, gyűlöletbeszéd, iskolai zaklatás, bűnmegelőzés

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Társadalmi ügyek munkacsoportjának az alapvető feladata a meglévő prioritások mentén a különböző társadalmi ügyek, mint az önkéntesség, a fenntartható fejlődés, a társadalmi felzárkózás, a magyarországi nemzetiségek, vagy épp a fiatalok társadalmi felelősségvállasával és a közéleti aktivitásukkal összefüggő témák feldolgozása, szakpolitikai javaslatok megfogalmazása együttműködve a szakmai munkacsoporttal. A Társadalmi ügyek munkacsoport előtt álló feladatok, hogy az érintett prioritások mentén minden téma felelőse ötleteket, kezdeményezéseket, témával összefüggő érdekképviseleti ügyeket gyűjtsön össze, valamint ezekhez olyan szakembereket, szakértőket, intézmények, nonprofit/forprofit szervezetek vonjon be, akikkel együtt közösen programokat, projekteket valósítunk meg, valamint érdekképviseleti ügyek tudunk szolgálni.

Ifjúsági életút” munkacsoport

2020. január 16-án, csütörtökön 15:00-tól került sor a Budapesti Európai Ifjúsági Központban a NIT Ifjúsági Életút Munkacsoportjának alakuló ülésére. A Munkacsoport megalakulásakor komoly célt tűzött ki maga elé: feladatunk az idei évben egy komplex javaslatcsomag összeállítása a NIT Tanácsadó Testületének bevonásával az Elnökség felé, amely felrajzolja az ifjúságszakma helyzetképét 2020 Magyarországán és beavatkozási javaslatokat fogalmaz meg a döntéshozók felé. A munkacsoport feladatának tekinti, hogy azonosítsa azokat az életkori szakaszokat, ahol az ifjúsági szolgáltatások, valamint az ifjúságsegítés területén beavatkozási területeket tudunk meghatározni.

Az első ülésünkön meghatároztuk a munkacsoport működésének ügymenetét. Célunk, hogy áprilisig a NIT Szólj Bele nagymintás kutatását, valamint diákönkormányzati kapcsolatait felhasználva közvetlen kapcsolatba kerüljünk ifjúsági vezetőkkel és rajtuk keresztül valós problémákat azonosítsunk. Áprilistól augusztusig a fesztiválkitelepüléseken folytatva ezt a munkát felvennénk a kapcsolatot az ifjúságügyi szakma területén jártas szakemberekkel, akiket a munkacsoport tagjai keresnének fel személyesen. Célunk, hogy az azonosított problémákra a szakmában 10-20 éve tevékenykedő szakemberek bevonásával javaslatokat fogalmazzunk meg az ifjúsági alrendszer jobbítására.
A munkacsoport tagjai:
Papp Bálint –  Szentgotthárd Város Önkormányzata
Leviczki-Horváth Aliz –  Hírös Fiatalok Egyesület
Pásztor Sándor –  Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége
Taraczközi Anna – Nemzeti Ifjúsági Tanács
Azbej Theodor –  Országos Diáktanács

Munkacsoport vezetője: Kovács Péter – Nemzeti Ifjúsági Tanács

Kommunikációs munkacsoport

A NIT Kommunikációs munkacsoportja tavaly év végén alakult. A csoport tagok az elmúlt félévben ismerték meg egymást a Nemzeti Ifjúsági Tanács rendezvényein (NIT Vezetőképző, NIT Szabadegyetem). Résztvevői jelenleg is több tevékenységet folytatnak: különböző ifjúsági – civil szervezetekben vállalnak önkéntes tevékenységet, képviselik egyetemi tanulmányaik mellett hallgatótársaik és településük fiatal közösségeinek érdekeit vagy éppen állnak ki különböző társadalmi kezdeményezések mellett önkéntesként. Ötleteikkel és munkájukkal a Nemzeti Ifjúsági Tanács rendezvényeinek megvalósulását és a szervezet kommunikációját fogják elősegíteni.

 

Ez is érdekelhet