Szendi – Gondos Fanni vagyok, egy borsodi kistelepülésen élek születésemtől kezdve. Már korán megtapasztaltam kortársaimmal együtt, hogy egymást és másokat segítve csodákra vagyunk képesek. Ennek a tapasztalatnak a birtokában kezdtem meg középiskolai tanulmányaimat.

Az érettségit követően mielőtt felsőfokú tanulmányaimat megkezdtem volna a középiskolában elvégeztem a gyógypedagógiai segítő munkatársi képzést, amelynek elvégzése során önkéntes munkát végeztem fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek életének minőségibbé tételében. Az itt végzett munkámat tekintem önkéntes tevékenységem első igazi állomásának. Ezt követően, a sárospataki Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campusán kezdtem el óvodapedagógusi tanulmányaimat, így emiatt ezen időszakban nem tudtam önkéntes munkát végezni, valamint sajnos nem volt lehetőségem részt venni az Európai Önkéntes Szolgálat programjában úgy, hogy külföldön önkénteskedjek, de mindig igyekeztem segíteni a Magyarországra érkező önkéntesekkel kapcsolatot teremteni. Ez ugyan több – kevesebb sikerrel járt, de tudatosította bennem azt, hogy önkénteskedni jó és ezt nemcsak végezni kell, hanem pedagógusként a gyerekekkel is meg kell ismertetnem. Tanulmányaim befejezését követően lakóhelyem óvodájában helyezkedtem el, óvodapedagógusként, ahol fő célkitűzésem volt, hogy azon gyerekek, akik a csoportomba járjanak már megismerjék foglalkozások keretében az önkéntes munka pozitív hozadékát. Természetesen ezen ismereteket a korosztályuknak megfelelő módszerükkel sajátítják el.

Emellett rendszeresen részt veszek a Tiszalúci Mesevár Alapítvány munkájában, akik a települési rendezvényeken résztvevői. Önkéntes munkámmal segítem a szervezetet, hogy minél inkább hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyerekek és fiatalok elköteleződjenek Tiszalúc mellett. Fontos a településünk iránti lojalitás az itteni fiatalok részéről. Emiatt másik 4 társammal együtt gondoltunk egy nagyot és elindítottunk egy projektet, amely azt a célt tűzte ki, hogy minél több fiatal maradjon a településen, valamint egy összetartó közösség részesei legyenek. Ezeket kulturális- és szabadidősport rendezvények szervezésével kívánjuk elérni. A Tiszalúc Jövőjéért! projekt egy éves időszaka alatt számos új hagyományteremtő rendezvényt szerveztünk meg a település lakosai számára, amelyen egyaránt jól szórakozott öreg és fiatal, így ezen munkámat a jövőben is folytatom, mert úgy érezem, hogy ezzel segítek másokon. A település érdekében végzett önkéntes munkámmal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy megteremtsük az itt élő fiatalok számára azon lehetőségeket, amelyek a nagyvárosi kortársaik számára már a küszöbön van, így többek között ezért kezdtem elkövetni a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját is, ahol a digitális térben rendezett eseményeken rendszeresen részt veszek.

Ha valaki, pedig szembejönne velem az utcán és megkérdezné, hogy mit jelent nekem az önkéntesség,
akkor csak ennyit felelnék rá:

„Egyetlen jóindulat olyan, mint egy csepp olaj a száraz bőrfolton, amely szivárog, szétterül és
többet érint, mint az eredeti szükséglet.” – Richelle E. Goodrich

 

Ez is érdekelhet