A Küldöttgyűlés megjelent delegáltjai 2021. december 4-én egyhangúan választották meg Kovács Pétert a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökének, aki a hatodik elnök a szervezet életében 2012-es megalakulásunk óta. Az interjúban beszélgettünk a kapcsolódási pontokról, az új elnökségről, valamint a tervekről, célkitűzésekről.

 

Hogyan ismerkedtél meg a szervezettel és hogyan kapcsolódtál be a Nemzeti Ifjúsági Tanács munkájába?

Ifjúsági érdekvédelemmel, érdekképviselettel először középiskolámban kerültem kapcsolatba, ahol diáktársaim bizalmából egy évig a diákönkormányzat elnöki posztját tölthettem be. Később, egyetemi tanulmányaim során jöttem rá arra, hogy a szakom, képzésem, karom és egyetemem olyan, amilyenné mi, egyetemi polgárok formáljuk. 2015 tavaszán kapcsolódtam be a BTK hallgatói önkormányzatának munkájába, 2016 januárjától a szervezet alelnöke, 2017 májusától 2018 decemberéig annak elnöke voltam. Ezen időszak alatt aktívan részt vettem az összegyetemi érdekképviselet fórumain, valamint évekig részese voltam a tanárképzéssel kapcsolatos helyi és országos bizottságok munkájának. 2018 májusa óta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ifjúságügyekért felelős elnökségi tagja voltam, 2019. január 1-jétől 2021 októberéig, két és fél éven keresztül pedig a HÖOK elnökhelyettesi feladatait láttam el. Az idei évtől prof. dr. Fedeles Tamás oktatási rektorhelyettes úr felkérésére tanácsadóként segítem a PTE új tehetséggondozási programjának kialakítását és bevezetését. A Nemzeti Ifjúsági Tanács munkáját a 2012-es indulásától kezdve figyelemmel kísérem, 2018 óta tagja vagyok az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának. 2018 decemberében a HÖOK delegáltjaként választottak meg NIT elnökségi tagnak, 2020. január 1-jétől pedig a szervezet alelnöke lehettem. Az elmúlt években lehetőségem volt részt venni számos szakmai-érdekképviseleti anyagunk elkészítésében, továbbá a harmadik évadát megkezdő — zászlóshajó projektünket — a Közéleti Mentorprogramot is vezethettem.

Korábbi tapasztalataidat hogyan tudod hasznosítani Magyarország legnagyobb ifjúsági ernyőszervezetének élén?

Azt gondolom, hogy az jól látszik, hogy a diák- és ifjúsági érdekképviselet, közösségszervezés valamint oktatáspolitika és tehetséggondozás szavakkal tudom körbeírni azt, hogy mihez is értek valójában, milyen területeken is szereztem tapasztalatot az elmúlt 27 évben. Az elmúlt több mint 1000 napban, amióta a NIT csapatát erősíthetem, úgy vélem, kellőképpen megismertem azt, hogy az ifjúsági civil szektornak mire is lehet szüksége a következő időszakban. Korábbi tevékenységeim során megtapasztalhattam, hogy milyen is emberekkel együtt dolgozni közös célok érdekében, és milyen is csapatokat vezetni és koordinálni. A HÖOK másodkapitányaként láthattam azt, hogy mekkora munka is egy országos ernyőszervezet napi működését koordinálni, és mindezek mellett szakpolitikai érdekképviseletet csinálni. Tudom azt, hogy milyen nehézségeket okozhat a pályázattalapú finanszírozásra alapozott működésünk, de hiszek abban, hogy az ifjúságpolitika horizontális szakpolitikai megközelítése miatt eredményesek tudunk lenni!

Milyen főbb terveid vannak az elkövetkező két évre? Hol szeretnéd látni a NIT-et 2023 decemberében?

Elnökjelölti pályázatomban is három nagy stratégiai célt fogalmaztam meg magunk számára. Egyrészt szeretném, hogy a NIT a magyar fiatalok szócsöve legyen európai uniós szinten is, úgy, hogy végre teljes jogú tagjaivá válunk az European Youth Forumnak! Európában szinte utolsóként szerveződött meg Magyarországon egységes „ifjúsági tanács”, emiatt az európai ifjúsági képviseletbe történő betagozódásunkat is a megkésettség jellemzi. Helyzetünket nem segítette továbbá az sem, hogy 2017-ben csak megfigyelő státuszra tartott alkalmasnak minket az Európai Ifjúsági Fórum (Europan Youth Forum), és azóta a teljes értékű tagságra tett belépési kísérleteink nem jártak sikerrel. A siker alapját úgy vélem most az adja majd, hogy az első évben igyekszünk felkeresni a környező országok ifjúsági tanácsait. Ebben a munkában számítunk a szomszédos országok területén, kisebbségben működő magyar ifjúsági szervezetekre, melyek legtöbbje tagja a helyi ernyőszervezetnek. A környező országokon túl megvizsgáljuk egy V4-es ifjúsági szövetségi rendszer kialakításának lehetőségét is. Nemzetközi együttműködéseinknek a jövőben – a politikai-érdekképviseleti szint mellett – szakmai együttműködésekkéis kell válniuk. Komoly forrásbevonási potenciált látok abban, hogy egyes nemzetközi projektek vezetőiként vagy konzorciumok tagjaként olyan programokat hívhassunk életre, amelyek európai ifjúsági térben is relevánsak lehetnek. Ebben lehet segítsünkre az, hogy a tavalyi évben stratégiai együttműködési megállapodást tudtunk kötni a Tempus Közalapítvánnyal. Nagy potenciált jelenthet továbbá az, hogy az Európai Bizottság a 2022-es esztendőt az Európai Ifjúság Évének nyilvánította, így biztosan tudunk egy nagy ügy mellett közösen szerveződni. 

Másrészt célunk az, hogy a NIT válljon a középiskolai diákérdekképviselet legfontosabb mentorává! A Központi Statisztikai Hivatal 2020-2021-es tanévre vonatkozó adatai szerint a köznevelésben mindösszesen 1,2 millió fő tanul Magyarországon. A köznevelésben tanuló diákok érdekképviseletét 2016 óta az Országos Diákparlament látja el, melyet kétévente hívnak össze. A Diákparlamentek között időszakban a Parlamenteken választott Országos Diáktanács hivatottarra, hogy a fenntartó minisztérium felé képviselje az elfogadott ajánlásokat. A NIT a kezdetek óta támogatja szakmai-mentor tevékenységével mind az ODP, mind az ODT munkáját. Évek óta működő DÖK-Platformunk valamint munkacsoportunk tanácsadóként segíti az Elnökség munkáját. 2019 óta kiemelt figyelmet fordítunk a városi és megyei diákönkormányzatok működésére: évente kétszer megszervezzük az Országos Ifjúsági Fórumot, valamint harmadszorra valósítjuk meg a szervezetfejlesztéseket támogató Építsd fel! programsorozatunkat is. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk létrehozni egy tájékozódási felületet a diákjogok kapcsán támogatva a 2020-as Országos Diákparlament 3. ajánlását.

Harmadrészt a projektjeink palettája nagyon sokszínű, véleményem szerint mindenki aki érdeklődik a közösségszervezés, a közélet vagy az ifjúsági munka egyes témái iránt talál olyan NIT-es programot vagy rendezvényt amin szívesen részt vesz akár több alkalommal is. A rendezvényeinken közvetlenül elért fiatalokkal tudjuk támogatni az ifjúsági civil szektor népszerűsítését, és utánpótlását, valamint kiemelten tudunk foglalkozni az önkéntesség kérdéskörével. Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan új fiatalokkal találkozzunk az általunk szervezett hétvégéken, és szerencsére folyamatosan érkeznek új tehetséges, motivált résztvevők, akiket később hatékonyan tudunk becsatornázni. Szeretnénk elérni, hogy hazai szinten annyi fiatalt tudjunk támogatni és elérni amennyit csak lehetséges, hiszen úgy gondoljuk, hogy a mai fiataloknak arra van szüksége, hogy legyen egy szervezet akik ténylegesen az Ő érdekeiket támogatja, és lehetőséget teremt arra, hogy a véleményük célt érjen akár nemzetközi szinten is.

Milyen szempont alapján kerültek kiválasztásra az Elnökség tagjai? 

A NIT Elnökségének tagjai önálló tagszervezeti jelöltek az alapszabályunk értelmében. A tagszervezetek delegáltjaiból álló küldöttgyűlésünk bizalmának hála, azonban egy olyan csapatot kaptam magam mellé, akikkel már elnöki pályázatom első betűinek leütése óta együtt tudtam gondolkodni és tervezni. Egy tisztújítás körüli és utáni időszak mindig hatalmas jelentőséggel bír a szervezetek életében: a friss csapat dinamizmusa és lendülete rengeteg kreatív és proaktív energiát szabadít fel, melynek becsatornázása és szinten tartása igazi vezetői kihívást jelent! A pandémia következtében kialakuló online munkaszervezés folyamatok és a távmunka számtalan lehetőségét kihasználva igyekszünk majd munkánkat hatékonyabbá és láthatóbbá tenni mindenki számára. A fiatal csapat ellenére – a legidősebb képviselő én vagyok a magam 27 és fél évével, míg a legfiatalabb elnökségi tagtársam most töltötte be 20. esztendejét – egy igenis tapasztalt teammel vágunk bele a munkába. Évek óta közösségünket erősítő személyként biztos támaszom lesz a két alelnököm, Turi Ádám és Szabó Bálint. A csapatot erősíti továbbá:

Simon Ádám tagszervezeti vezetőnk, korábbi megyei delegált kollégánk, aki az önkéntesség és a közművelődés területe mellett a civil médiában is aktív,

Kocsis Petronella szintén korábbi megyei delegáltunk, aki diákönkormányzatok világában szocializálódott, települési ifjúsági munkában tapasztalatot szerzett közösségszervezős hallgató

Molnár Janka Sára oktatási és innovációs szakértő, tiktok influenszer fizikus,

valamint Antal Kinga Kincső egyetemi tehetséggondozásban jártas fiatal joghallgató.

Szerencsésnek érzem magam: egy biztos alapokkal rendelkező, ám bővülésre képes szervezet vezetését vehettem át olyan társakkal, akik hitelesek, szakmailag felkészültek és emberileg is értékesek!

Hogyan indult el az új elnökség? Hogyan kezditek a közös munkát?

A napjaink most elsősorban az átadás-átvétel – közel sem egyszerű folyamatai – körül zajlanak. Az első két hétben számos bemutatkozó érdekképviseleti és szakmai egyeztetésen estünk már túl, de persze itt is a találkozók sora csak egyre bővül. A Vezetőséggel és az  Elnökséggel közösen most az évtervezés fázisát kezdtük meg: január harmadik hetére szeretnénk a teljes rendezvénynaptárunkat véglegesíteni, úgy hogy közben folyton számolnunk kell a COVID-19 világjárvány esetleges újabb hullámaival. Emellett jóhány ifjúságszakmai rendezvényen is megjelentünk már, így volt szerencsénk részt venni Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldött átadás-átvételi eseményén vagy a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum első találkozóján.

Elnöki pályázatom mottója Benjamin Disraeli korábbi brit miniszterelnöktől származott, mely azt hiszem az elmúlt két hetet is jól jellemzi:  ”A cselekvés ugyan nem mindig hozza meg a boldogságot, tettek nélkül viszont senki sem lehet boldog.”

 

 

Ez is érdekelhet