ÉPÍTSD FEL!

 

A települési szinten működő diák- és ifjúsági önkormányzatok számára találkozási pontot generál, képzéseket és szervezetfejlesztést biztosít, pályázati lehetőségeket és szakmai támogatást nyújt.

A NIT az elmúlt években mind önállóan, mind tagszervezetei révén számos tapasztalatot szerzett a Diákönkormányzatiság területen, és tett lépéseket annak érdekében, hogy segítse ezen fiatalok munkáját. Alapításától kezdve megfigyelőként részt vettünk az Országos Diáktanács ülésein, meghívott vendégként részt veszünk a Megyei Diákparlamentek ülésein, a korábbi években működtettünk egy DÖK platformot, valamint több szakemberünk is részt vett a 2020-as Országos Diákparlament szekcióvezetői között. Mindezek mellett a tavalyi évben útjára indítottuk Helyi Ifjúsági Összefogást Támogató projektünket, amelyet „Építsd fel!” néven folytatunk.

 

Projektünk három alappilléren nyugszik:

 

 1. Az évente két alkalommal rendezzük meg ezt az országos programot, mely lehetőséget biztosít a települési diákönkormányzatok igényeinek felmérésére, az általuk jelzett problémák becsatornázására, valamint a diákönkormányzatok egymás közti hatékony kommunikációjának segítésére.
 2. Patronálás – helyi programok megvalósításának támogatása: egy belső pályázati rendszeren keresztül több települési diák – és ifjúsági önkormányzat számára tudunk szakmai és anyagi segítséget biztosítani egy – egy programjuk megvalósításához.
 1. Lehívható képzések rendszere: fél-egynapos szakmai képzéseket szervezünk régiós szinten a települési diákönkormányzatok számára, amelyek között vannak állandó, olyan folyamatosan felmerülő igényekre és hiányterületekre reagáló tematikák, mint a bevonás, a kortárs-mentorálás, a kommunikáció, a tárgyalástechnika, és olyanok, amelyeket a fiatalok önálló igényfelmérés keretei között jelölhetnek meg.

 

Egyéb felmerülhető tematikák:

 • Cyberbulling
 • Digitális Immunerősítés
 • Párkapcsolati egészség
 • Mentális egészség
 • Családi értékek fontossága
 • Társas normák

 

 

KÖZÉLETI MENTORPROGRAM

 

A tehetséges fiatalok közéleti aktivitását fokozza, a társadalmi felelősségvállalást erősíti a felnövekvő generációk körében.

A NIT kiemelt célkitűzésének tekinti a tehetséges és aktív fiatalok képzését, az ifjúsági – és civil szektor rektrutációs folyamatainak támogatását, az ifjúsági korosztály társadalmi aktivitásának növelését. Ezekhez a célokhoz kiváló kiindulási alapot nyújt Közéleti mentorprogramunk, amelynek elsődleges feladata a célcsoport képzése, a társadalmilag aktív, a közélet iránt érdeklődő fiatalok mentorálása.

A program során egy éven keresztül 42 tehetséges fiatallal dolgozunk együtt. A résztvevőkből a program indulását követően területi egységenként alkotunk csoportokat (hat fő), amelyek az ifjúsági és közéleti szektorban releváns és számottevő tapasztalatokkal rendelkező mentorokat kapnak. A program során három egész hétvégés közéleti képzést szervezünk a résztvevők számára, a programot pedig egy több napos tábor zárja. Ezek a hétvégi alkalmak a bevonás és a közösségfejlesztés mellett egyrészt a résztvevők képzésére szolgálnának, másrészt pedig a látókörük szélesítésére, szemléletük formálására. Fontos, hogy a hétvégi és az alapozó képzések mellett a résztvevők

testközelből is tapasztalatokat szerezzenek. Ennek keretei között látóutakat szervezünk számukra olyan helyekre, mint az Országház, a különböző kormányzati és állami intézmények, a piaci szektorban működő cégek. Helyi szinten pedig összekapcsoljuk őket az országos hálózatokban és rendszerekben szerveződő intézményekkel.

A program utolsó heteiben a mentorok és a mentoráltak részvételével helyi szinten szervezünk programokat, kötetlen beszélgetéseket, előadásokat a fiatalok számára.

A 2020-as Magyar Ifjúságkutatás kimutatja, hogy a mai fiatalok (15-29 év) 93%-ban nem kapcsolódnak semmilyen módon szervezethez. Ez a szám 2012- ben 75%, míg 2016-ban 78% volt.

 

 

SZÓLJ BELE!

 

Az Ifjúsági Párbeszéd projekt megvalósítása. A hazai fiatalok becsatornázása EU-s szinten az őket érintő ügyek és kérdések kapcsán.

A Szólj Bele! a NIT egyik legrégebb óta meglévő és sikeresen működő projektje, amelynek célja az EU-s Ifjúsági Párbeszéd hazai szintű megvalósítása. A folyamat célja, hogy párbeszéd jöjjön létre az ifjúságot érintő kérdésekben a döntéshozók és fiatalok között helyi, nemzeti és európai szinten.

A megvalósításhoz országonként egy-egy nemzeti munkacsoport kapcsolódik a fiatalok, ifjúsági (civil) szervezetek delegáltjai, ifjúságkutatók és politikai döntéshozók részvételével. Az Ifjúsági Párbeszéd másfél éves ciklusokra tagolódik, amelyet az Európai Unió soron következő három elnökségi tagországa, az úgynevezett elnökségi trió koordinál, félévente más ország vezetésével. Első lépésként meghatározzák a 18 hónapos ciklus témáit, a trió elnöksége és az Európai Ifjúsági Fórum prioritásai alapján, majd ezt követően megkezdődik a munka a tagországokban, amely hazánkban az alábbi tevékenységeket jelenti:

 

 • Ifjúságkutatások – Minden ciklus során – általában annak a közepén – egy reprezentatív online kutatást végzünk el, az adott időszak témái kapcsán a 14 és 29 éves korosztály körében Fókuszcsoportos beszélgetések – A témák kapcsán regionális szinteken valósítunk meg fókuszcsoportos beszélgetéseket. Országos konferenciák – Minden év őszén egy országos (a ciklus közepén félidős, a végén záró) konferenciát valósítunk meg döntéshozók, szakemberek és fiatalok részvételével Régiós konferenciák – Tavasszal és ősszel is régiós szinteken is feldolgozzuk az adott témákat, ültetjük egy asztalhoz a fiatalokat és a döntéshozókat. Fesztiválkitelepülések – A nyár során részt veszünk a legnagyobb hazai fesztiválok civil terein, ahol interaktív programokkal, beszélgetésekkel és kérdőívekkel igyekszünk begyűjteni a fiatalok véleményét.
 • Ifjúsági küldöttek – Azok a fiatalok (2 fő) akik a projekt során az Ifjúsági Konferenciákon képviselik hazánkat.
 • Régiós nagykövetek – Minden régióban egy – egy fiatal segíti nagykövetként a projekt megvalósulását, az ifjúsági párbeszéd módszertanának népszerűsítését.

 

Hogyan tudok beleszólni?

FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK Az egyes ciklusok reprezentatív kutatását minden tavasszal és ősszel régióként fókuszcsoportos kutatással egészítjük ki, annak érdekében, hogy átfogó képet kapjunk a 16-30 év közötti korosztály aktuális véleményéről, problémafelvetéseiről és javaslatairól.  

ÉVES SZÓLJ BELE! KONFERENCIA A Szólj bele! projekt legnagyobb eseménye a minden ősszel megrendezésre kerülő konferenciánk, ahol fiatalok és döntéshozók találkozhatnak egymással egy több napos esemény keretében. Ha szeretnél te is részt venni, kövesd a felhívást a felületeinken!

KEREKASZTALOK, TALÁLKOZÓK Évközben minél több helyen szeretnénk elősegíteni a párbeszédet – nem csak az aktuális témával kapcsolatban, hanem általánosan is! 

FESZTIVÁLOK A nyári időszakban megtalálsz Bennünket a legnagyobb fesztiválok civil faluiban, ahol megismerkedhetsz velünk, az aktualitásokkal és elmondhatod a véleményedet!

ONLINE KUTATÁS Csak pár kattintás, és a véleményed máris hatással lehet az EU-s döntéshozatalra!

NAGYKÖVETEK Ha a folyamat bármely szakaszában szeretnél helyi vagy regionális szinten bekapcsolódni vagy tenni, az adott régió Ifjúsági Párbeszéd nagykövetéhez bármikor fordulhatsz!

RÉGIÓS RENDEZVÉNYEK Minden ciklus tavaszán és őszén régiós nagyköveteink megszervezik a régiós eseményeinket, ahol a projekt központi témáját és a fiatalok aktuális problémáit dolgozzuk fel döntéshozókkal egy kerekasztal beszélgetés keretein belül, valamint egy interaktív workshopon keresztül! Ha szeretnéd te is elmondani a véleményedet és javaslatodat, figyeld a Szólj Bele! projekt facebook oldalát, ahol meghirdetésre kerülnek ezek az események!

IFJÚSÁGI DELEGÁLTAK A félévente megrendezésre kerülő EU Ifjúsági Konferencián ők képviselik a magyar fiatalok véleményét, így, ha bármikor hozzászólnál az aktualitásokhoz, nyugodtan keresd őket! Elérhetőségek az online felületeinken.

FOLYAMATOS DÖNTÉSHOZÓI EGYEZTETÉS A megvalósítás során felmerülő kérdések, problémák és javaslatok kapcsán folyamatosan egyeztetünk a hazai és eu-s döntéshozókkal annak érdekében, hogy a véleményeteket a leghatékonyabban becsatornázzuk.

 

 

SZABADEGYETEM

 

Célja a fiatalok megszólítása, edukálása egy több napos, szórakoztató nyári program keretei között.

2016 óta rendezzük meg szervezetünk legnagyobb léptékű rendezvényét a Szabadegyetemet, amely az elmúlt években folyamatosan 80-100 fő közötti létszámmal valósult meg. A tavalyi évet követően újragondoltuk a rendezvény profilját és tematikáját, amelynek eredményeként a klasszikus tudástranszfer a vezetőképzők rendszerébe ágyazva jelenik meg, így a Szabadegyetem fókusza egyértelműen a fiatalok bevonása felé tolódik el. A június végén megrendezésre kerülő program elsődleges célcsoportját a 18 és 24 év közötti fiatalok alkotják. A négy nap során a résztvevők kiscsoportos tréningeken, előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, szemléletformáló és önkéntes programokon egyaránt részt vesznek, valamint közösen dolgoznak mintaprojekteken.

 

YOUTUBE: Első Szabadegyetem 2016.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2018.

YOUTUBE: Szabadegyetem Promo 2019.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2020.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2021.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2022.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2022. – Keszthelyi Televízió


 

KÖZÖSSÉGKÉPZŐ

 

Az ifjúsági szektor utánpótlásképzését biztosítja, a 35 év alatti szakemberek és önkéntesek vezetőképzése.

 

A civil szektoron belül hosszú ideje megfigyelhető jelenség, hogy egy-egy kezdeményezés, szervezet sokáig képes magas szinten működni, amikor azonban elérkezik a generációváltás ideje nincs kinek továbbadni az egyesület vagy alapítvány vezetését, mert vagy egyáltalán nincs megfelelő és közéletileg, társadalmilag aktív fiatal, vagy ezek a fiatalok nincsenek szakmailag kellőképpen felkészítve erre a feladatra. Ennek a problémának a megoldására hívtuk életre 2019-ben a Vezetőképzőnk rendszerét, amelyet évente két alkalommal, a tavaszi és az őszi időszakban valósítunk meg.

 

A Közösségképzőket mindkét esetben egy-egy vidéki helyszínen rendezzük meg. A résztvevők a NIT tagszervezeteinek vezetői, delegáltjai, szakemberei közül kerültek ki, azzal a megkötéssel, hogy a szakmai képzéseken csak 35 év alattiak vehetnek részt, ezzel is segítve az utánpótlásképzést. A komplex módon kialakított képzési program elsődleges célja a résztvevők tudásának bővítése, a szektor és a szervezetek működésének fejlesztése, professzionalizálása olyan területeken például, mint az ifjúsági munka, szervezet- és projektmenedzsment, CSR tevékenység, közösség- és hálózatépítés, vezetői kompetenciák és képességek fejlesztése, civil szervezetek gazdálkodásának és szolgáltatói profiljának fejlesztése.

 

A rendezvények során a képzési modulok mellett kerekasztal beszélgetéseket, projekt-tervező workshopokat, valamint szakmai előadásokat szervezünk a területet érintő legaktuálisabb információk átadására, a jó gyakorlatok megismerésére és implementálására. A Közösségképzők általában március és október végén kerülnek megrendezésre, a részvétel, ami tartalmazza a szállást és az étkezést is, a tagszervezeteink fiataljai számára ingyenes.

 

 

PRO ÉS KONTRA – Érvekkel elő! vitasorozat

 

A fiatalok fejlesztésére, és közéleti aktivitásának ösztönzésére, bevonására számos módszertan és projektötlet létezik mind a NIT-en, mind a tágabb értelemben vett ifjúsági szektoron belül. Az aktív állampolgárrá válásban kiemelten fontos eszköznek tartjuk a fiatalok vitakultúrájának fejlesztését, amelyhez kapcsolódóan egy középiskolásoknak szóló vitaverseny koncepcióját készítettük elő.

A kritikai gondolkodás fejlesztésére számos képzést és alkalmat indítottunk az elmúlt években, amelyek főleg elméleti oldalról közelítették meg a témát, és a szükséges tudásanyag átadására fókuszáltak. E mellett szeretnénk a gyakorlatban is fejleszteni a fiatalok kapcsolódó kompetenciáit. A vitaverseny struktúrájának kialakítása során az úgynevezett Karl Popper-vita mintáját kívánjuk követni, amelynek jellemzői a következők:  

A vitában minden esetben két háromfős csapat vesz részt, és minden résztvevő egyszer mondhat beszédet. A vitában a beszédek mellett a csapatoknak lehetőségük van kérdések feltevésére is a másik fél által képviselt állásponthoz kapcsolódóan. Az oktatási és gyakorlati célú fejlesztést szolgáló lehetőségek közül ez a formátum azért is különösen hasznos, mert a kevésbé rutinosabb vitázóknak is lehetősége van a gyakorlásra, mivel a felelősség egyenletesebben oszlik el. A vita menetéről és forgatókönyvéről a régiós vitanapoknál részletesebben írunk.  

A program várható hatásaként fejlődik a fiatalok vitakultúrája, fokozni tudjuk a közéleti – társadalmi aktivitásukat, népszerűsíteni tudjuk a gondolatébresztő vita műfaját, valamint a csapatmunkát és a közös gondolkodást egyaránt.

 

 

LÉPJ FEL!

 

Célja, hogy egy hazai turné alkalmával országos szinten felmérje és összegezze a fiatalok problémáit, majd azokra megoldási javaslatokat dolgozzon ki.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a Lépj fel! programsorozatának keretei között arra tett vállalást, hogy közel egy év leforgása alatt, az ország összes megyéjébe eljutva felméri a fiatalság aktuális problémáit, majd azokra megoldási javaslatokat dolgoz ki. 2019-ben egyszeri projektnek indult a Lépj fel! címet viselő rendezvénysorozatunk, amelyet egy Erasmus + pályázat keretei között valósítottunk meg.

A progamsorozat alatt az ország minden egyes megyéjébe ellátogattunk, ahol szakmai napokat szerveztünk, amelyek több célt szolgáltak egyszerre:

 

 • Fiatalok és döntéshozók egy asztalhoz ültetése, a közöttük lévő párbeszéd segítése.
 • Problématérképek készítése – azokhoz kapcsolódó megoldási javaslatok összegyűjtése.
 • A megyékben működő ifjúsági szervezetek bemutatkozása, megismertetése a fiatalokkal.
 • A résztvevő fiatalok érdekképviseleti tevékenységét segítő képzések, tréningek megtartása
 • A NIT bemutatása, ismertségének növelése 

A zárást és a kiértékelést követően úgy döntöttünk, hogy mind az elnevezést, mind pedig az alapkoncepciót megtartjuk, vagyis azt hogy évente minden egyes megyében megrendezzük ezeket a napokat, majd ezt követően egy zárókonferencián összegezzük a problématérképek eredményét, és az azokra kidolgozott megoldási javaslatokat.

A 2020-ban lezárult projekt kapcsán, a hét fő területen belül megkülönböztethetők regionális és országos szintű tematikák. A teljes listát, a megfogalmazott célokat és a konkrét módosítási javaslatokat, az azokhoz szükséges beavatkozásokat, illetve a tervezett változások társadalmi hasznosságát kiadvány formájában hoztuk nyilvánosságra, amely elérhető weboldalunkon.

 

 

NIT TÁRSTÉR

 

A projekt célja, hogy az ifjúsági közösségekkel és a fiatalokkal minél szélesebb körben megismertessük az innováció fogalmát, az innovatív gondolkodásban rejlő lehetőségeket és a startup kultúrát.

A Társtér azzal a céllal alakult meg, hogy az ifjúság bevonásával fejlessze a hazai szociális szférát. Az összefogás jegyében erős bázist, kapcsolati hálót építettünk ki. Erre alapozva képezzük, környezeti és társadalmi tudatosságra tanítjuk a fiatalokat, hogy a legtöbbet hozzák ki ambícióikból. Összekapcsoljuk a közösségeket az ország minden pontján, megerősítjük és felzárkóztatjuk a kisebb mikroközegeket, így lehetőséget adunk az ifjúságnak kitörni és felszólalni változás érdekében.

 

 

LÉGY TUDATOS

 

Célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a környezetvédelem és a fenntartható fogyasztás fontosságára. Mindezt workshopok és kerekasztal-beszélgetések által szeretnénk kézzelfoghatóvá és a gyakorlatban is alkalmazhatóvá tenni.

 

 

EGYÜTT.ÚJRA.

 

A civil közösségi élet újraindulásának bemutatása fiatal szemmel.

A 2020 márciusa óta mindannyiunk életét befolyásoló koronavírus-járvány a civil szektor működését, illetve a szervezetek által megvalósított programok és rendezvények lebonyolítását is nagymértékben megnehezítette. 2021 nyári hónapjaiban szerencsére újraindulhatott a közösségi élet, és az online térből végre mindenki visszaköltözhetett az offline világba, megint személyes keretek között megtartva az elmaradt vagy a nyári időszakra tervezett eseményeket. A formális és az informális közösségek újraindulása ismét megmutatta, hogy mekkora összetartó és értékteremtő ereje van a hazai civil szektornak.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács által indított, és a Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló fotópályázat célja az volt, hogy ezeket az értékeket az újraindult programok változatosságát, azok legszebb pillanatait a résztvevők szemével és kameráin keresztül mutassa meg a nagyközönségnek. Célunk, hogy a fényképek segítségével láttassuk, milyen sokszínű és izgalmas tevékenyégeket folytatnak ma hazánkban a civil szervezetek és közösségek.

A versenyre a nevezési időszak alatt 81 pályamunka érkezett be, amelyek beküldői mindannyian 18 és 35 év közötti fiatalok voltak, akik maguk is kötődnek valamilyen civil szervezethez. A beérkezett fotókat egy öttagú zsűri értékelte, és választotta ki első lépésben a húsz legjobb pályamunkt, amelyekből közönségszavazás, valamint egy vándorkiállítás indult. Utóbbi során 20 hét alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten is megtekinthetők a képek az érdeklődők számára a Civil Közösségi Szolgáltató Központok irodáiban egy – egy héten keresztül. Második lépésben a zsűri kiválasztotta a három legjobb pályaművet, amelyek alkoi, valamint a közönségszavazás győztese értékes díjazásban részesültek ünnepélyes keretek között.

 

 

INNOFEST

 

Az InnoFest 3 hónapos képzéssorozatában olyan 16-29 éves fiatalokat kerestünk, akik egyedül, vagy már meglévő csapattal szeretnék kipróbálni magukat vállalkozóként.Nem fontos, hogy kész ötlettel gyere, csak az, hogy szívesen tanulj új dolgokat egyből a gyakorlatba ültetve: 2 webináriummal és egy 2 napos intenzív workshoppal segítünk, hogy a program végére egy szuper, átgondolt koncepcióval a zsebedben szállj ringbe az anyagi támogatásért. A legütősebb ötleteket szakértő zsűrink választotta ki.

 

 

KONFERENCIÁK

 

Fontos célunk, hogy a NIT erős szakmai aktorként jelenjen meg, így a különböző képzések, projektek, programok és közösségépítő rendezvények mellett országos szakmai konferenciákat szervezünk egy – egy téma mentén. Ezek között megtalálhatók állandó és eseti jelleggel megrendezésre kerülő események egyaránt.

 

 • DIGITÁLIS VALÓSÁGOK

Konferenciák szervezése: tematikus események szervezése kerekasztal-beszélgetésekkel, előadásokkal, kiállításokkal (pl. digitalizáció, ifjúsági munka, fenntarthatóság, stb.). hagyományosan az év elején (február – március) rendezzük meg az első szakmai konferenciánkat, amelynek központi témája minden évben a digitalizáció és annak különböző aspektusai – pl. oktatás, smart cities, gamifikáció és számítógépes játékok, a jövő munkahelyei. 2020 márciusában például a robotikával foglalkoztunk, annak az oktatásra, a munkaerőpiacra és a mindennapi életünkre gyakorolt hatásaival.

 

 • IFJÚSÁGI MUNKA KONFERENCIA

A másik évről – évre visszatérő rendezvényünk témája az ifjúsági munka hazánkban és Európában. A programban kerekasztal- beszélgetések, módszertani bemutatók és kiscsoportos workshopok egyaránt helyet kapnak, a kulcstémák között pedig megjelent az ifjúsági munka jövője, valamint a kistérségi ifjúsági munka egyaránt.

 

 • ROMA IFJÚSÁGI KONFERENCIA

2021-ben először rendeztük meg azt a rendezvényt, mely kifejezetten a roma fiatalok tehetséggondozását, elhelyezkedésüket, és a mindennapos diszkriminációval kapcsolatos nehézségeiket érintette. A rendezvény a tavalyi évünk egyik leglátogatottabb programja volt, így visszatérő elemként mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is foglalkozni a védett tulajdonságokkal rendelkező fiatalokkal.

Ez is érdekelhet
Olvass el

NIT Sajtómegjelenések – NIT10 Roll-up kiállítás

Megjelenés időpontja Sajtóorgánum Cím Link 2011.06.06. os.mti.hu Nemzeti Ifjúsági Tanács helyzetjelentés http://os.mti.hu/hirek/68803/nemzeti_ifjusagi_tanacs_helyzetjelentes 2012.06.21. os.mti.hu A Jobbik IT elkötelezett…