A Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága 2023. március 24 – 26. között Székesfehérváron tartja a soron következő Országos Diákparlamentet. Az Országos Diákparlament (ODP) szekciómegbeszéléseinek vezetésére keresünk tapasztalt ifjúsági szakembereket.

 

A szekció célja:

A szekciók alapvető feladata az ODP előzetes témáival, valamint a megyei küldöttek által felvetett további kérdésekkel kapcsolatos vélemények, javaslatok megvitatása és összegyűjtése, valamint a szekció címében megjelölt témában ismeretterjesztés és a szekciótagok kérdéseinek megválaszolása, a tapasztalatok megosztása.

 

A szekció résztvevői:

 • a diákparlamenti küldöttek;
 • szekcióvezető;

 

A szekcióban megfigyelőként jelen lehetnek:

 • előkészítő bizottsági tagok;
 • az illetékes minisztérium képviselői;
 • ODP meghívott vendégei és szervezői.

A szekcióülésen szavazati joga kizárólag a küldötteknek van.

 

A szekció menete (2023. március 25.):

9:00-12:00 óráig

 • A szekció résztvevőinek bemutatkozása, ismerkedés.
 • Az Országos Diákparlament záródokumentumával kapcsolatos szekciójavaslat megfogalmazása.
 • Szekcióképviselő (1 fő) delegálása az ajánlást előkészítő szerkesztőbizottságba.

14:00-16.30-ig tematikus szekció

 • A szekció címében szereplő téma bemutatása.
 • A szekció címében szereplő téma feldolgozása a résztvevők bevonásával.

 

A délutáni tematikus szekciók témái:

1/ A diákönkormányzatok tevékenysége, működése, belső és külső kommunikációja.

2/ Az iskolán, kollégiumon belüli konfliktusok, problémák megoldása.

3/ Kell egy csapat, azaz hogyan lesz néhány diákból jól működő szervezet?

 

A szekcióvezető feladatai:

 • Részvétel a szekcióvezetők felkészítő megbeszélésén 2023. március 24-én.
 • A küldöttek közti kommunikáció elősegítése.
 • A szekcióban zajló beszélgetések moderálása.
 • A szekció címében szereplő téma bemutatása.
 • A szekció címében szereplő téma feldolgozása a résztvevők bevonásával.
 • Az Országos Diákparlament záródokumentumával kapcsolatos szekciójavaslatok összegyűjtése, word formátumban megküldeni a szerkesztőbizottság és a szekciódelegált részére 2023. március 25. 19 óráig. A papír alapú hitelesített javaslatok átadása a szekciódelegált részére 2023. március 25. 19 óráig.
 • Jelenléti ív készítése a szekció résztvevőiről.
 • A szekció beszámolójának és a szekció jegyzőkönyvének elektronikus formában való megküldése a megadott címre 2023. március 26-ig.
 • Gondoskodnia kell a szekciódelegált és jegyzőkönyv-hitelesítő választásáról.
 • Gondoskodnia kell a szekción belül az ODP ügyrendjének betartásáról.

 

A jelentkezés módja:

Szekcióvezetői jelentkezést 2023. február 19-ig lehet elküldeni a Nemzeti Ifjúsági Tanács titkar@ifjusagitanacs.hu email címére. Kérjük, a levél tárgyaként a következő szerepeljen: „ODP szekcióvezetői jelentkezés”

A jelentkezésben fel kell tüntetni, illetve csatolni kell:

 • a jelentkező nevét, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám, postacím),
 • elsősorban melyik tematikus szekció vezetésére vállalkozik, illetve a megadott témák közül melyek vezetését vállalná még el,
 • milyen szekcióvezetői tapasztalatokkal rendelkezik,
 • számlaképes-e,
 • milyen tréneri tapasztalatokkal rendelkezik,
 • a vállalt témában, témákban milyen tapasztalatai vannak,
 • az első helyen vállalt témából elkészített délutáni szekció tematikát.

A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkező önéletrajzát és egy ifjúsági civil szervezet ajánlását. Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a szekcióvezetői feladatokra történő felkérés során adminisztratív okokból előnyben részesülnek azok, akik vállalkozási szerződés keretében tudják ellátni a feladatot (egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság) és tevékenység ellátásához szükséges tevékenységi körrel rendelkeznek.

A kiválasztott szekcióvezetőkkel a feladat elvégzésére a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség köt szerződést.

A felhívás letölthető és megtekinthető PDF-ben: ITT

Ez is érdekelhet