Felhívás civil szervezetek számára: NIT x MIK Szabadegyetem – Pályázati lehetőség side event események megvalósítására

A Nemzeti Ifjúság Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia (NIT, MIK, továbbiakban esetenként: kiíró) pályázatot hirdet kárpát-medencei ifjúsági szervezetek számára a NIT X MIK Szabadegyetem keretén belül side event események megvalósítására. 

1. Mi az a NIT x MIK Szabadegyetem?

A Szabadegyetem célja, hogy a fiatalok közvetlen kapcsolatba kerüljenek ifjúságpolitikai szakemberekkel és döntéshozókkal, testközelből ismerkedhessenek meg velük és feltehessék számukra azokat a kérdéseket, amelyek ma foglalkoztatják a fiatal generációt és az ifjúságszakmát egyaránt. A résztvevők négy napon keresztül számos gondolatébresztő előadáson, valamint több mint 100 interaktív képességfejlesztő workshopon vehetnek részt. 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Konferencia 2024. június 27-30. között rendezi meg nyári szabadegyetemét. Az esemény során a szakmai képzések, előadások és a felejthetetlen szabadegyetemi beszélgetések mellett, a péntek este folyamán lehetőséget biztosítunk öt civil szervezet számára is, hogy bemutatkozzon egy esti „side event” eseménnyel a résztvevőink és közösségünk számára!

Bővebb tájékoztatás a Szabadegyetemről: www.nitszabadegyetem.hu 

2. Mikor és hol lesz az esemény?

A NIT x MIK Szabadegyetemet Keszthelyen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Campusán rendezzük meg 2024. június 27-30. között. 

A side event események időpontja: 2024. június 28. (péntek) 21:00-00:00

3. A pályázat célja és a pályázásra jogosultak köre

A pályázat célja, hogy a Szabadegyetem résztvevői jobban megismerjék a NIT és a MIK tagszervezeteinek működését és tevékenységi körét, és közvetlenül kapcsolatba kerüljenek értékteremtő helyi és országos ifjúsági közösségekkel.

A pályázaton kárpát-medencei ifjúsági civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek) és nonprofit gazdasági társaságok vehetnek részt. A pályázat során előnyt jelent továbbá ha a szervezet a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség  vagy a Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezete.

4. Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében a NIT x MIK Szabadegyetem megadott idősávjában a pályázó civil szervezetek egy side event esemény megvalósítására nyerhetnek el támogatást. A pályázat keretében a pályázó által megadott programterv és költségterv figyelembevételével a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia biztosítja a szükséges programelemek fedezetét és garanciát vállal a program teljes infrastrukturális megvalósításáért.

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  • terembérlet
  • eszközbérlet
  • előadói díj
  • catering szolgáltatás
  • helyben kiosztandó reklámanyag (ennek grafikai és nyomda költsége)

A pályázat keretében megvalósítandó rendezvények kapcsán az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:

  • rendezvényszervezés szolgáltatás
  • közvetítői díj (előadóművész kapcsán)
  • eszközbeszerzés (eszköz vásárlás)
  • marketing szolgáltatás

6. Pályázati feltételek és finanszírozási szabályok

A pályázat keretében az elnyerhető pénzügyi hozzájárulás maximális összege: bruttó 250.000 forint. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a jelen pontban meghatározott maximálisan megítélhető hozzájárulási összegeknél kisebb összegű hozzájárulást ítéljen meg. A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban megjelölt összegek a maximálisan kifizethető összegek, vagyis ezek mindenfajta adó, illeték, járulék, valamint egyéb költség összegével együtt értendőek.

A pályázathoz mellékelni szükséges a megvalósítani kívánt rendezvény költségvetés tervét a pályázat keretében elszámolni kívánt költség, vagy költségek megjelölésével, illetve legalább 1000, de legfeljebb 4000 karakter terjedelemben szükséges bemutatni a rendezvényt, illetve annak célcsoportját, szakmai tartalmát, valamint a pályázati felhívásban megjelölt célkitűzésekkel, vagy legalább azok közül egy célkitűzéssel való összhangját (projektterv).

A pályázatok értékelése után összesen öt szervezetet fog kiválasztani a Kiíró.

A pályázat nyerteseivel a Kiíró együttműködési megállapodást köt a side event megvalósítására vonatkozóan, amelyben a nyertes pályázó vállalja a rendezvény megszervezését, lebonyolítását, minden olyan költség finanszírozását, amelyre a pályázat nem nyújt fedezetet. Emellett a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben a rendezvény olyan okból marad el, amelyért a nyertes pályázó a felelős, úgy a Kiíró költségeit és kárát, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a megítélt támogatás összegét megtéríti.

A Kiíróval megkötendő együttműködési megállapodás értelmében a nyertes pályázó vállalja, hogy a hozzájárulással érintett esemény megvalósulásáról legalább 5 fotóból álló fénykép dokumentációt és jelenléti ívet – amely igazolja, hogy a rendezvény a résztvevők száma alapján megfelel a kiírásban támasztott feltételeknek – bocsát a Kiíró rendelkezésére.

8. A pályázat benyújtása

A pályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanácshoz kell benyújtani elektronikusan, a következő pályázati űrlapon keresztül: NIT x MIK szabadegyetem – Side Event

A pályázati űrlap teljeskörű kitöltése kötelező érvényes pályázat benyújtásához.

 9. A pályázatok beadásának határideje

A pályázatokat 2024. május 14, csütörtök és május 31, péntek között lehet benyújtani, a benyújtási határidő az utolsó napon 12:00 órakor jár le.

10. Hiánypótlás

A pályázati eljárás során hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség!

11. Bírálati szempontok

A pályázatnak legalább 30 pontot el kell érnie ahhoz, hogy támogatható legyen.

A program relevanciája, indoka és hatása (25 pont)

• A program relevanciája a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia célkitűzései és prioritásai tekintetében, valamint a pályázó saját alaptevékenységével kapcsolatban;

• A program relevánsan bemutatja a civil szervezet tevékenységét és a civil működés értékeit a résztvevő fiatalok számára;

• A program releváns közösségépítő aktivitást is tartalmaz és képes legalább 50-60 fő egyszerre történő aktivizálására;

A projektterv minősége (25 pont)

• A Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang;

• A projektterv innovatív és kreatív megoldásokat tartalmaz valamint a nonformális módszereket is alkalmazza;

• A projektterv során megjelenik, hogy a program során és után megvalósuló kommunikáció hogyan segíti a fenti értékek megjelenítését a kommunikációs felületeken

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség és a Magyar Ifjúsági Konferencia Fiatalok részvételéért és az ifjúsági munka előmozdításáért felelős csoportja végzi el. A pályázatokról a döntést a csoportvezető javaslatának figyelembevételével a NIT Elnöksége végzi el.

A pályázat formai és tartalmi értékelése 2024. május 31. és június 7. között zajlik.

A pályázat eredményéről szóló értesítést a döntést követően 2 munkanapon belül a NIT elektronikus úton (e-mail) küldi meg a pályázók részére a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. A döntéssel szemben kifogásnak és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

12. Kapcsolat

A pályázati kiírással, illetve pályázattal kapcsolatos kérdésekben kollégáink az alábbi elérhetőségen fogadják a megkereséseket: lola.nemeth@ifjusagitanacs.hu 

Kelt.: Budapest, 2024. május 14.

Kovács Péter
elnök
Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetség