A Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulását a civil szervezetek képviselőinek lelkesedése révén egy hosszú és alapos előkészület előzte meg (országos konzultácók 2012 őszéig), melynek folyamatait az úgynevezett Előkészítő Bizottság koordinálta. A Bizottság feladata volt  eredmények összegzése, szakértői vélemények és tapasztalatok gyűjtése és az Alapszabály előterjesztése.

 

Megalakulás (2012)

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács alakulására 2012. december 1-jén került sor, melyet maratoni előkészítő tanácskozás előzött meg november 30-án. Illetve többéves előkészítő munka és konzultációk sora előzött meg. 

A szervezet létrehozásának gondolata végigkísérte a rendszerváltást követő éveket és számos próbálkozás volt hazánkban egy ifjúságot képviselő ernyőszervezet létrehozására, azonban tartósan működő, átfogó képviselet nem tudott létrejönni. A Nemzeti Ifjúsági Tanács megalakulása mérföldkő az újkori magyar demokráciában, amellyel lehetőség nyílt, hogy – az uniós tagállamok közül utolsóként – Magyarország is csatlakozzon a jelenleg több mint 100 európai ifjúsági szervezetet tömörítő Európai Ifjúsági Fórumhoz (European Youth Fórum, EYF), ezáltal pedig a magyar fiatalok képviselete itthon erősebbé váljon, a nemzetközi színtereken pedig megjelenjen.

Az alakuló ülésen való részvételhez z alábbi dokumentumok voltak szükségesek:

 •  a szervezet hatályos (!) létesítő okirata,
 • a szervezetről készült 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat,
 • amennyiben az alapító okirat a más szervezethez való csatlakozást valamilyen szerv (közgyűlés, elnökség) hozzájárulásához köti, a megfelelő szerv hozzájárulását tartalmazó irat (közgyűlési határozat, elnökségi határozat),
 • amennyiben nem a szervezet hivatalos képviselője jár el, meghatalmazás a hivatalos képviselőtől (kérjük használja a honlapunkról letölthető formanyomtatványt – a biztonság kedvéért ezt is csatoltam),
 • a bejegyzett vagy meghatalmazott képviselő hivatalos iratai: személyi igazolvány, lakcímkártya.

 

A tanácskozás tagjai fiatalos lendülettel láttak hozzá a munkának, ugyanakkor a későbbi vitákból kézzel foghatóan átérezve felelősségük súlyát. A pénteki nap a köszöntők után a NIT előkészítő bizottsága tartotta meg rövid és lényegre törő tájékoztatóját, melyből kiderült, komoly, sok esetben több éves munka állt egy-egy döntés, alapszabályi paragrafus hátterében. Ezt követően a résztvevő közel száz szervezet munkacsoportokra bontva látott hozzá az előzetesen kiküldött alapszabály mondatról mondatra történő átvizsgálásához. A párhuzamos vitacsoportok a tervezet fejezeteit egymás között felosztva dolgoztak együtt, sok esetben csak minimális mennyiségű szünetet tartva a műhelyek között, melyekbe szabad volt az átjárás. Így minden szervezetnek volt lehetősége arra, hogy saját szakterületén szerzett tapasztalatait megoszthassa a résztvevőkkel.

A műhelymunkák során nem volt ritka az érdekek és elképzelések ütközése, ugyanakkor az előkészítő bizottság tagjai, valamint a minden egyes csoport munkáját segítő jogászok tanácsadása mellett sikerült konszenzusra jutni. A több órás, kimerítő szakmai viták után az este az elnökjelöltek és az elnökségi tagjelöltek bemutatkozásával folytatódott, melynek során a jelöltek lobbizhattak még a szavazatokért.

A szombat az előző napi műhelymunkák eredményeinek bemutatásával folytatódott, majd a közel száz szervezet részvételével kezdte el munkáját az alakuló közgyűlés, mely több mint négy órás munka, a szavazatok összeszámlálása és az eredmény kihirdetése után egyhangúlag fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Tanács alapszabályát. A bejelentést követő tapsvihar kitörése az előrevetített történelmi esemény fontosságát jelentette. Az alakuló közgyűlés ezután szavazás útján döntött az elnök személyéről, az elnökség tagjairól, az alelnökökről, valamint a Felügyelő Bizottság összetételéről is.

A NIT célja a közös gondolkodás előremozdítása az ifjúság, az ifjúsági és az ifjúsággal foglalkozó szervezetek között, a szervezett ifjúság és a fiatalok érdekképviselete hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Nemzeti Ifjúsági Tanács alakuló ülésén. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere
Fotó: Burger Zsolt
2012.11.30.

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke:

Popper Eliza (AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány)

A NIT alelnökei:

Ament Balázs (Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület)

Gulyás Tibor (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája)

 

A NIT elnökségi tagjai:

Czérna Beatrix (Munka Világa Közhasznú Egyesület)

Janzsó Ádám (Várfok Alapítvány)

Kaszás András (Európai Kisebbségekért és Demokráciáért Alapítvány),

Kovács Dávid (Tett-Hely Ifjúsági Egyesület)

 

Felügyelő bizottsági tagok:

Csóka Sarolta (Magyar Cserkészszövetség)

dr. Jásper András (Diákközéletért Alapítvány)

Kósa András Csaba (Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége)

 

Forrás:
http://munkavilaga.eu/node/26
https://vehir.hu/cikk/19814-megalakult-a-nemzeti-ifjusagi-tanacs

 

 

Belső szervezeti egység kialakítása (2013)

 

Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöksége által meghirdetett munkacsoport felhívások

Munkacsoportok: A Nemzeti Ifjúsági Tanács Elnöksége pályázatot hirdetett operatív munkacsoportban való részvételre. A munkacsoport tagság általános feltétele, hogy a jelentkezőt a Nemzeti Ifjúsági Tanács egy tagszervezete delegálja.

 

 • Jogi munkacsoport

A munkacsoport célja: A Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségének támogatása, segítése a szervezet jogi feladataiban.

A munkacsoport vezetője: Czérna Beatrix

A munkacsoport tagjai: Ezen felhívásban 3-7 munkacsoport tagot keresünk, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 •  jogi vagy politológiai végzettség, illetve jogi/politológiai tanulmányok folytatása
 •  nonprofit szervezetek jogában jártasság
 •  jó kooperációs képesség
 •  jó kommunikációs készség
 •  mobilitási hajlandóság 

A munkacsoport feladatai:

 •  területi hatásköri nyilatkozatok felülvizsgálata
 •  mandátum vizsgálat
 •  SZMSZ előkészítése
 •  alapszabály módosítási javaslatok előkészítése (közgyűlések előtt)
 •  a közgyűlések között döntések előkészítése
 •  tisztújító közgyűlés előtt a tisztségekre jelentkezők választhatóságának vizsgálata
 •  belépési szándéknyilatkozatok előzetes vizsgálata
 •  stratégiai munkacsoport javaslatainak – jogi – véleményezése, átdolgozása 

Jelentkezési határidő: 2013. február 15. (éjfél)

 

 • Kommunikációs munkacsoport

A munkacsoport célja: A Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségének támogatása, segítése a szervezet kommunikációs, marketing és PR feladataiban.

A munkacsoport vezetője: Kaszás András

A munkacsoport tagjai: Ezen felhívásban 3-7 munkacsoport tagot keresünk, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • kommunikáció/marketing/PR/grafikai/stb. ismeretek (előny főiskolai vagy egyetemi
 • végzettség, vagy jelenleg is ott folytatott tanulmányok)
 •  kiváló kommunikációs készség
 •  kommunikációs/marketing/grafikus területen szerzett szakmai tapasztalat
 •  rugalmas időbeosztás / online elérhetőség
 •  számítógépes felhasználói ismeretek 

Továbbá az alábbi kompetenciák előnyt jelentenek:

 •  szövegírói (cikk, háttéranyag, levél, beszéd) gyakorlat
 •  az angol nyelv magas szintű ismerete
 •  grafikai programok ismerete
 •  honlapszerkesztői tapasztalat 

A munkacsoport feladatai:

 •  hivatalos honlap/facebook folyamatos tartalom frissítése, aktualizálása
 •  média adatbázis frissítése, karbantartása
 •  folyamatos kapcsolattartás a média szereplőivel
 •  kommunikációs bemutatkozó anyag elkészítése
 •  PR anyagok elkészítése
 •  marketing feladatok ellátása
 •  cikkek, sajtóanyagok, közlemények, beszámolók, beszédek készítése 

Jelentkezés módja: Önéletrajz, motivációs levél, valamint NIT tagszervezeti delegáló levél elküldésével az andras.kaszas@ifjusagitanacs.hu és az info@ifjusagitanacs.hu email címen. A munkacsoporti tagok kiválasztását személyes/telefonos interjú és próbafeladat előzi meg.

Jelentkezési határidő: 2013. február 15. (éjfél)

 

 • Gazdálkodási munkacsoport

A munkacsoport célja: A Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségének támogatása, segítése a szervezet gazdálkodási, pályázatírási és szponzorkeresési feladataiban.

A munkacsoport vezetője: Janzsó Ádám

A munkacsoport tagjai: Ezen felhívásban 3-7 munkacsoport tagot keresünk, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 •  projektszemlélet
 •  pályázati tapasztalat
 •  adománygyűjtési tapasztalat
 •  szponzorációs tapasztalat
 •  rugalmasság
 •  elérhetőség
 •  internet hozzáférés
 •  idegen nyelv (nemzetközi anyagokhoz) (1-2 fő) 

A munkacsoport feladatai:

 •  forrásteremtés
 •  adományozás
 •  szponzoráció
 •  pályázatfigyelés
 •  pályázatkészítés
 •  pályázatmenedzsment
 •  gazdasági egyeztetések 

Jelentkezés módja: önéletrajz, motivációs levél, NIT tagszervezeti delegáló levél valamint pályázatírási referenciák elküldésével az adam.janzso@ifjusagitanacs.hu és az info@ifjusagitanacs.hu email címen.

Jelentkezési határidő: 2013. február 15. (éjfél)

 

 • Nemzetközi kapcsolatok munkacsoport

A munkacsoport célja: A Nemzeti Ifjúsági Tanács képviselete európai és nemzetközi rendezvényeken, nemzetközi munkaanyagok véleményezése, fordítása, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás.

A munkacsoport vezetője: Popper Eliza

A munkacsoport tagjai: Ezen felhívásban 3-7 munkacsoport tagot keresünk, akik az alábbi

feltételeknek megfelelnek:

 •  angol nyelv felsőfokú ismerete
 •  magyar ifjúsági szféra ismerete
 •  angol-magyar/magyar-angol fordítási gyakorlat
 •  utazási hajlandóság
 •  nyitott, könnyen kapcsolatteremtő személyiség
 •  képes idegen nyelven felszólalni akár nagyobb tömeg előtt tapasztalat az európai/nemzetközi ifjúsági szférában előny 

A munkacsoport feladatai:

 •  részvétel az Európai Ifjúsági Fórum rendezvényein, illetve kampányaiban
 •  régióbeli együttműködések kialakítása, erősítése, V4-ek együttműködésekben aktív
 • részvétel
 •  kooperáció az európai NIT-ekkel, közös projektekben való részvétel.
 •  részvétel a Strukturált Párbeszéd magyarországi folyamatainak koordinálásában, a
 • magyarországi munkacsoport munkájában
 •  az Európa Tanács, az Európai Bizottság illetve az ENSZ ifjúságügyi munkásságában
 • való részvétel 

Jelentkezés módja: önéletrajz, motivációs levél, valamint NIT tagszervezeti delegáló levél elküldésével az eliza.popper@ifjusagitanacs.hu és az info@ifjusagitanacs.hu email címen. A munkacsoporti tagok kiválasztását személyes/telefonos interjú és próbafeladat előzi meg.

Jelentkezési határidő: 2013. február 15. (éjfél)

 

Ötletpiknik – Helyben vagyunk országos projekt (2014)

 

A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány (VEHA) – a NIT egyik alapító tagjaként az Ötletpiknik projekt segítségével kívánt hozzájárulni a fiatalok igényein alapuló, valós érdekképviselet megteremtéséhez, az alulról építkező jelzőrendszer kiépítéséhez, valamint a döntéshozók, a fiatalok és a NIT közötti párbeszéd elindításhoz, megalapozásához, a fiatalok aktív bevonásának előremozdításához. A projekt a fiatalok igényeire épült, terve a velük való egyeztetések során alakult, így hozzájárult az aktív részvételükhöz.

Az Ötletpiknik program segítségével egy strukturált párbeszéd alapján szerveződő országos ötlet fórumok kerültek megszervezre. A rendezvény célja, hogy az ifjúság az-az a 16-35 év közöttiek problémáit, esetleg annak megoldási ötleteit az érintettektől összegyűjtse és azokat összefoglalja. Továbbá  a fiatalok bevonása az aktív demokráciába, társadalmi nyilvánosság biztosítása a fiatalokat érintő problémáknak, illetve ezen problémák megoldásához közös gondolkodáson alapuló projekttervek kidolgozása, valamint a helyi kezdeményezések fontosságának népszerűsítése.

Célok:

 • Strukturált párbeszéd indítása, fenntarthatósághoz szükséges struktúra létrehozása;
 • Fiatalok bevonása az aktív demokráciába és a demokráciára nevelés nem-formális eszközökkel;
 • Társadalmi nyilvánosság biztosítása a fiatalokat érintő problémák, szükségletek számára, ezek megoldásához közös gondolkodáson alapuló projekttervek kidolgozása;
 • Helyi kezdeményezések fontosságának népszerűsítése.

 

Ötletpiknik Nap

A rendezvény a Nemzeti Ifjúsági Tanács projektje, és célja volt a demokráciára nevelést, valamint a fiatalok minél szélesebb körének elérését és bevonását a strukturális párbeszéd folyamatába. Közös beszélgetések útján próbáltak megoldást keresni az különböző problémákra. Az Ötletpiknik napokon aktív fiatalok, baráti társaságok, ifjúsági szervezetek önkéntesei egy jó hangulatú pikniket szerveztek és beszélgettek barátaikkal, ismerőseikkel az általuk választott témában.

YOUTUBE: Mosonmagyaróvár TV – NITnikék – Ötletpiknik helyben

YOUTUBE: Salgótarjáni Városi Televízió – Új Nemzedék Kontaktpont – 2014. 03. 14.

YOUTUBE: Komáromi Televízió – “Szót kérünk!” VIII. IFJÚSÁGI KONFERENCIA – Mag-ház

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

További fotók az Ötletpiknik Facebook oldalán, ide kattintva.

 

 

Jogi bejegyzés (2015)

 

A 2015-ös év a Nemzeti Ifjúsági Tanács hivatalos megalakulást mellett még egy nagyobb mérföldkövet is tartogatott. Elindította az Érdekel az érdeked Erasmus+-os KA3-as projektjét.

A 2015-ös évben a Nemzeti Ifjúsági Tanács elindította az Erasmus+-os KA3-as projektjét. A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetségének (DKMT ERISZ) Erasmus+ Program keretén belül megvalósuló projektje a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítését tűzte ki céljául, ezen belül is elsősorban hazai polgári részvételüket ösztönözi. A projekt célja volt a fiatalok bevonása az aktív demokráciába, a fenntarthatósághoz szükséges struktúra létrehozása, valamint társadalmi nyilvánosságot biztosítani a fiatalokat érintő problémáknak. Célunk ezen problémák megoldásához közös gondolkodáson alapuló projekttervek kidolgozása és a helyi kezdeményezések fontosságának népszerűsítése. A felvázolt problémák mentén olyan megoldási javaslatok kidolgozása a fiatalok és az ifjúsági szakemberek bevonásával, melyek elősegítik a fiatalok életminőségének javulását és segít nekik jövőjük formálásában.

A projekt keretében 5 Szakmai Műhely került kialakításra, melyek célja és feladata a felvázolt témákban való közös munka által olyan megoldási javaslatok kidolgozása a mindenkori magyar kormány számára, melyek segítik és támogatják a szakpolitikai intézkedések létrejöttét.

 

Civil szervezetek működése és szabályozása 

A Műhely célja, hogy összegyűjtse a tapasztalatokat és véleményezze a megalkotott jogszabályokat, valamint módosítási javaslatokat dolgozzon ki, melyek segítik és támogatják a különböző szakpolitikai intézkedések létrejöttét és az ifjúsági törvény megalkotását szorgalmazzák.

 

Demokráciára nevelés 

A Műhely feladata, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki, melyek hozzájárulnak a fiatalok a demokráciára, aktív állampolgárságra való neveléséhez, diákönkormányzatok létrejöttéhez és stabil működésük elősegítéséhez.

 

Ép testben ép lélek 

A Műhely célja, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki, melyek javítják a fiatalok hozzáférését egészségmegőrző és sportolási lehetőségek (pl.: sport általi nevelési programok) igénybe vételére, valamint prevenciós és mentálhigiéniás programokban való részvételre.

 

Láss világot 

A Műhely célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki, melyek javítják a fiatalok hozzáférését a mobilitási lehetőségekhez, valamint egy olyan rendszer kiépítését serkentik és javítják, mely népszerűsíti és elérhetővé teszi a fiatalok körében a különböző programok adta lehetőségeket. A Műhely egyik fő feladata a hazai érdekérvényesítés erősítése nemzetközi szinten.

 

Munka világa

A Műhely célja, hogy megoldási javaslatokat dolgozzon ki, melyek javítják a fiatalok, különös tekintettel a NEET (nem foglalkoztatott és sem oktatásban, sem képzésben nem részesülő) fiatalok elhelyezkedési lehetőségeit a munkaerőpiacon és segítik fenntartható munkavállalásukat itthon és külföldön egyaránt.

A projekt során 3 országos találkozót valósítunk meg, melyek közül az első a projektet indító találkozó is egyben. A konferenciák célja, a projekt és az elért eredmények bemutatása, a fiatalok véleményének, álláspontjának megismerése a témákban, valamint lehetőséget biztosítani a fiatalok, a szakemberek és a döntéshozók találkozására.

Az I. Ifjúsági Konferencia 2015. október 3-4. került megrendezésre, Kecskeméten. A Konferencián 40 fiatal, a szakmai műhelyek tagjai, valamint meghívott vendégek vettek részt, hogy a 2 napos találkozón megosszák tapasztalataikat, véleményüket, és elmondják érdekeiket.

A II. Ifjúsági Konferencia 2016. április 16-17-én került megrendezésre Szegeden. A 2 napos Konferencia legfőbb célja a Műhelyek tevékenységének és az addig elért eredményeinek bemutatása, azok megvitatása mind a fiatalokkal, mind a döntéshozókkal.

A Záró Konferencia 2016. október 22-én kerül megvalósításra, melynek célja a projekt zárása, az eredmények széles körben való bemutatása és a Műhelyek munkája során megalkotott javaslatok a döntéshozóknak való átadása.

A másfél éves folyamat során összesen tizennégy Regionális Ifjúsági Találkozót valósítottunk meg, melyek célja, hogy a Műhelyek 1-1 tagja bemutassa a Műhelyek munkáját regionális szinten, és kikérje a helyi fiatalok véleményét az adott témákban. A találkozók minden ciklus végén kerültek megrendezésre, azaz először 2016. márciusában, majd 2016. októberének elején. Mindkét alkalommal a Műhelyek tagjai roadshow szerűen ellátogattak régiónként egy településre, hogy az ott élő fiatalok véleményét és meglátásait összegyűjtsék. A fiatalok az 5 téma köré csoportosulva kerekasztal beszélgetések, interaktív workshopok keretein belül mondhatták el álláspontjukat és javaslataikat a felvetett kérdésekben.

I. Regionális Ifjúsági Találkozók helyszínei:
Szolnok  Szeged  Szekszárd  Zalaegerszeg  Tatabánya  Salgótarján  Budapest

II. Regionális Ifjúsági Találkozók helyszínei:
Békéscsaba  Salgótarján  Budapest  Nyíregyháza  Székesfehérvár  Szombathely  Kaposvár

YOUTUBE: Érdekel az érdeked!?

YOUTUBE: Érdekel az érdeked!? – I. Ifjúsági Konferencia

 

A 2015-ös évben szintén a Nemzeti Ifjúsági Tanács még egy mérföldkőhöz is eljutott. Az Európai Ifjúsági Fórum megfigyelői státuszban való bekapcsolódás mellett a NIT elindított az első saját nemzetközi projektjét (Get Engaged!).

A Get engaged! projekt az Erasmus+ Program támogatásából megvalósuló hosszú távú stratégiai partnerség, melyben a Nemzeti Ifjúsági Tanács mellett, a Lengyel Nemzeti Ifjúsági Tanács (PROM) és az Erasmus Student Network (ESN) vesznek részt partnerekként. A szervezetek kép

viselői 8 módszert dolgoztak ki tagjaik elköteleződésére és bevonására. A Get engaged! című projekt elindítása mellett azért volt szükség, hogy megoldási utakat keressenek az ifjúságügy területén tevékenykedő, kiemelten a fiatalok által vezetett ernyőszervezetek mindennapos problémáira.

https://www.nonprofit.hu/esemenynaptar/Get-Engaged-Szakmai-Nap

Lehet, hogy egy kép erről: 12 ember Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

Első szabadegyetem (2016)

A Szabadegyetem Felsőörsön a Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Központban került megrendezésre. A Központ az erdő közepén, a Malomvölgyben futó patak partján fekszik. Különleges természeti környezetben, magas minőségű és felszereltségű oktatási helyszínen, kitűnő konyha és kiszolgálás mellett dolgozhattak együtt. Kiváló minőségű termekben valósultak meg workshopok, emellett az erőben izgalmas csapatépítő programok lebonyolításához. Szabadidődben a kialakított sportpályákon a résztvevőknek lehetőségük nyílt egy-egy focimeccs lejátszására, tollasozni vagy akár röplabdázni is. És a grill party sem maradt el. A Szabadegyetem azóta minden évben megrendezésre került, és a szervezet legnagyobb léptékű rendezvénye, amely az lmúlt években folyamatosan 80-100 fő közötti létszámmal valósul meg.

YOUTUBE: Első Szabadegyetem 2016.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2018.

YOUTUBE: Szabadegyetem Promo 2019.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2020.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2021.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2022.

YOUTUBE: Szabadegyetem 2022. – Keszthelyi Televízió

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

A 2015-ös év a Nemzeti Ifjúsági Tanács hivatalos megalakulást mellett még egy nagyobb mérföldkövet is tartogatott.  A NIT hozzálátott egy önkéntes megyei szintű koordinátori hálózat kiépítéséhez, amelynek célja a NIT megyei lábainak kiépítése, a lokális jelenlét erősítése. Illetve 2015 novemberében minden megyében megszervezte a NIT Café – megyei kerekasztal beszélgetéseket, amelyek témája főként “Az ifjúság helyzete” volt.

A NIT Café című programsorozat akkoriban 700.000 Ft támogatásban részesült a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram “Alkoss te is közösséget!” című pályázati kategóriájában.  A programsorozat célja  volt a tagszervezet és más ifjúsági szervezetek képviselői számára egy regionális szintű fórum kialakítása, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat, fejleszthetik képességeit és készségeiket és új tudást szerezhetnek. A fórum résztvevői a közös szakmai munka által erősebb közösséggé válnak, ezzel erősítve a Nemzeti Ifjúsági Tanács működését. Továbbá célja volt  strukturált párbeszéd indítása a fiatalok és döntéshozók között. Továbbá, hogy összehozza a  döntéshozókat, a megyei ifjúsági civil szervezeteket, és a fiatalokat egy beszélgetésre az aktuális helyi/megyei fiatalokat érintő kérdésekről.

A szakmai programok nem titkolt küldetése volt, hogy a fiatalokat sikeres életutak bemutatásán keresztül, kis közösségben együtt dolgozva kivánta fejleszteni, hogy sikeresebben vegyék az akadályokat az életben, fejlődjön kommunikációs készségük és vitakultúrájuk, valamint megtanulják véleményüket kifejezni, meghallgatni másokat és egy erősebb érdekképviseleti tevékenységet végezni. A szakemberek és a fiatalok fejlesztésén keresztül a szervezet mindkét célcsoportját közvetlenül el tudja érni, így erősíti a közösségi életet és minőségi programot tud biztosítani az abban résztvevő emberek számára.

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

Youth Forum megfigyelő tagság (2017) 

Az Európai Ifjúsági Fórumot (EIF) Nemzeti Ifjúsági Tanácsok és nemzetközi ifjúsági civilszervezetek alapították 1996-ban, hogy képviselje a fiatalok érdekeit egész Európában. Ez a szervezet képviseli az ifjúsági szervezeteket az Európai Unióban, az Európa Tanácsban és az ENSZ-ben.

Az EIF legfontosabb céljai, hogy konzultációs testületként működjön minden releváns nemzetközi szervezet felé ifjúsági témákban, hogy ösztönözze az ifjúságpolitikák fejlesztését a kormányzati és intézményi szinten, hogy befolyásolja a nemzetközi intézmények ifjúsághoz kapcsolódó intézkedéseikben. Kiemelten fontos még a fiatalok és ifjúsági szervezetek társadalomban, döntéshozatalban való részvételének ösztönzése, valamint a kölcsönös megértés és esélyegyenlőség elősegítése Európában. Az Európai Ifjúsági Fórum legfontosabb döntéshozatali szerve a Közgyűlés, ami kétévente ülésezik. Ekkor választják meg az elnökséget és a főtitkárt is. A főtitkár a főállású dolgozókat foglalkoztatja és az irodát vezeti. A Végrehajtó Bizottság általában évi kétszer jön össze, az elnökség az itt hozott döntéseket dolgozza ki, valósítja meg. A Nemzeti Ifjúsági Tanácsoknak mindenkor ugyanannyi szavazata van összesen, mint a nemzetközi civilszervezeteknek, de egy-egy döntésnél mindkét pillérben el kell érni egy minimum támogatói arányt.

Tagságot Nemzeti Ifjúsági Tanácsok (National Youth Council – NYC) és Nemzetközi Nem Kormányzati Ifjúsági Szervezetek (International Youth NGOs – IYNGOs) kaphatnak. A teljes jogú tagság megszerzése érdekében 2 éven keresztül kell tagjelöltként a tagság feltételeinek megfelelni. Ezek a következők:

 • Európai Ifjúsági Fórum céljainak elismerése és munkájában való aktív részvétel,
 • nem-kormányzati és non-profit szervezet
 • demokratikus célok és struktúra, az Emberi Jogok Európai Konvenciójának elfogadása,
 • Európai Ifjúsági Fórum alapszabályának elfogadása,
 • adott ország törvényeinek megfelelően bejegyzett szervezet,
 • fiatalokkal való közvetlen munka, fiatalok által felügyelt döntéshozó szerv,
 • döntéshozatalban minden külső szervtől független.

Egy országból csupán egyetlen egységes ifjúsági ernyőszervezet lehet az EIF tagja. A kétéves megfigyelő jogú státusz után válhat az adott NIT teljes jogú taggá. A tagdíj befizetése (ami országonként eltérő, de nem egyszer meghaladja az évi 4000 eurót) a szavazás előfeltétele. Az EIF nem szól bele az adott ország ifjúsági tanácsának kialakításába, de a tagság feltétele a demokratikus és autonóm szervezet, az ifjúság részvétele a döntéshozatalban, az európai értékek képviselete és az egységesség.

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

Családok éve pályázat (2018)

A Családok Éve éve keretein belül megvalósított projekt kapcsán a Nemzet Ifjúsági Tanács szabályzata lehetővé tette, hogy a tagsága részéről rendelkezésre álló erőforrásokat hasznosítani tudta, tendereztetési eljárást folytathatott a tagok egyes tevékenységek ellátásába történő bekapcsolódása érdekében. A tagszervezetek az alábbi szempontok szerint tudtak pályázni:

– Régiónként két regionális szinten megvalósuló rendezvény (összesen 14), alkalmanként 200 000 Forintos keretösszeggel

– Régiónként két helyi szinten megvalósuló rendezvény (összesen 14), alkalmanként 50 000 Forintos keretösszeggel.

 

Belső pályázati felhívás családok éve – Régiós projektek

Tender témája, tartalma:

A pályázati felhívásra olyan programok (beszélgetések, workshopok, szakmai napok, egyéb rendezvények) megvalósításával lehet pályázni, amelyek témájukat tekintve alkalmasak arra, hogy a szülők és a fiatalok közötti generációs szakadékot csökkentsék, a szülők látókörét bővítsék a fiatalokra az “online világban” leselkedő veszélyeket illetően, továbbá elősegítsék a generációk közötti hatékonyabb kommunikációt.    A tervezett programok keretében alapvetően fiatal és szülő párosokban gondolkodunk, hiszen cél a közös élményszerzés és tudásbővítés, az egymástól tanulás és egymással való hatékonyabb kommunikáció kialakítása.

Témakörök:

 1. Cyberbullying – online zaklatás és ami mögötte van: outing, flaming, sexting,
 2. Digitális immunerősítés – hogyan védhetjük meg magunkat az online világ veszélyeitől,
 3. Közösségi média – ismerkedés a különféle közösségi felületek, applikációk funkcióival (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder, stb.)
 4. Digitális játékok és az e-sport világa – minden amit a digitális játékokról, az online sportokról tudni lehet, mitől sport az online sport, mikortól ártalmas a monitor előtti játék és mikortól válik a hobbi profi tevékenységgé,
 5. Prevenció – neves előadók meghívása közös beszélgetésekre
 6. Közös sport az élményekért – számos alkalommal halljuk és látjuk a hazai versenysportolók eredményeit. Tény, hogy nem lesz mindenkiből olimpikon, azonban számos olyan tevékenységre is lehetőség nyílik, melyet a család tagjai együttesen végezhetnek.

 

Program jellege:

A tenderre olyan programokkal lehet jelentkezni, melyek legfeljebb egy naposak, a fent leírt témák valamelyikében valósulnak meg, valamint fiataloknak (16-35 éves korosztály) és szüleiknek, nagyszüleiknek szólnak.

 

Belső pályázati felhívás családok éve – Helyi projektek megvalósítása

 

Tender témája, tartalma:

A pályázati felhívásra olyan települési szinten megvalósuló programokra (beszélgetések, workshopok, szakmai napok, egyéb rendezvények) lehet pályázni, amelyek témájukat tekintve alkalmasak arra, hogy a szülők és a fiatalok közötti generációs szakadékot csökkentsék, a szülők látókörét bővítsék a fiatalokra az “online világban” leselkedő veszélyeket illetően, továbbá elősegítsék a generációk közötti hatékonyabb kommunikációt. A tervezett programok keretében alapvetően fiatal és szülő párosokban gondolkodunk, hiszen cél a közös élményszerzés és tudásbővítés, az egymástól tanulás és egymással való hatékonyabb kommunikáció kialakítása.

Témakörök:

 1. Cyberbullying – online zaklatás és ami mögötte van: outing, flaming, sexting,
 2. Digitális immunerősítés – hogyan védhetjük meg magunkat az online világ veszélyeitől,
 3. Közösségi média – ismerkedés a különféle közösségi felületek, applikációk funkcióival (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder, stb.)
 4. Digitális játékok és az e-sport világa – minden amit a digitális játékokról, az online sportokról tudni lehet, mitől sport az online sport, mikortól ártalmas a monitor előtti játék és mikortól válik a hobbi profi tevékenységgé,
 5. Prevenció – neves előadók meghívása közös beszélgetésekre
 6. Közös sport az élményekért – számos alkalommal halljuk és látjuk a hazai versenysportolók eredményeit. Tény, hogy nem lesz mindenkiből olimpikon, azonban számos olyan tevékenységre is lehetőség nyílik, melyet a család tagjai együttesen végezhetnek.

Program jellege:

A tenderre olyan rövid programokkal lehet jelentkezni, melyek legfeljebb 3-4 órásak, és céljuk az

ifjúsággal kapcsolatos párbeszéd (pl.: kerekasztal beszélgetések, fórumok, vita estek stb.). A programnak a fent leírt témák valamelyikében kell megvalósulnia, valamint fiataloknak (16-35 éves korosztály) és szüleiknek, nagyszüleiknek kell szólnia. A Nemzeti Ifjúsági Tanács képviselőjét minden esetben szükséges meghívni a beszélgetőpartnerek közé.

 

 

Stratégiai megállapodás megújítása (2019)

Az új aláírt megállapodás tárgykörei a következők voltak:

A Felek – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján – a következő tárgykörökkel kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, módosításában, felülvizsgálatában működnek együtt:

ifjúságpolitika terén a hazai és nemzetközi színtéren fellelhető ifjúsági szektorokban szereplő szerveződésekkel való kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, azon belül az európai ifjúsági kapcsolatok fejlesztése, valamint a hazai ifjúsági szervezetekkel való együttműködés és hálózatosodás fejlesztése; a fiatalok munkavállalása és elhelyezkedése; a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek javítása; közösségtudat erősítése; egészséges életmódra nevelés; ifjúsági közösségfejlesztés; ifjúsági szervezetfejlesztés; a hazai intézményrendszer monitorozása, és javaslattétel annak optimalizálására; az ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szervezetek számára érdekérvényesítés és részvétel lehetőségének biztosítása hazai és európai szinten;

önkéntesség területéhez kapcsolódóan az önkéntes tevékenység elterjedésének támogatása, az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése az ifjúsági korosztályban; a fiatal önkéntesek számának növelése; humanitárius fejlesztési együttműködések előmozdítása, bővítése;

tehetséggondozás az ifjúsági korosztályban, különösen a tehetségek mentorálása, önmenedzselő, innovációs és vezetői képességeinek fejlesztésébe történő bekapcsolódás; a sikeres és tehetséges fiatal vállalkozók, sportolók, művészek, közéleti szereplők felelősségének és példaképként történő szerepvállalásának erősítése; nemzetközi jó gyakorlatok megismerése és hazai szinten történő implementálása, elterjedésük segítése, támogatása; nemzetközi fejlesztési együttműködések előmozdítása, bővítése.

oktatás: A köznevelésben tanuló diákok társadalmilag aktív életmódra nevelésének elősegítése, valamint érdekérvényesítő képességük erősítése, érdekképviseletük segítése. A fiatalokkal foglalkozó szakemberek (felső)oktatási rendszeren belüli képzéséhez kapcsolódó javaslatok megfogalmazása.

sport: A diák- és tömegsport népszerűsítése, a fiatalok sportolási hajlandóságának növelésére irányuló programok, tevékenységek népszerűsítése, a sport általi nevelés elterjedésének segítése.

digitalizáció: Az ifjúsági korosztályt érintő digitalizációs folyamatokban való együttműködés, olyan területeken, mint az online zaklatás (cyberbullying) ellen való fellépés, az e-sportok, az innovatív technológiák implementálása az ifjúságügy területén, valamint a digitális térben szükséges adatbiztonsági ismeretek terjesztésével, azok tudatosításával az ifjúság körében.

kultúra: A minőségi online és offline kultúrafogyasztás népszerűsítése a fiatalok körében, az offline kultúra digitális eszközökkel való közelebb hozása a korosztályhoz.

Nincs elérhető leírás.

Kapcsolódó cikkek:

Demokrata.hu – Megállapodást kötött az EMMI és a Nemzeti Ifjúsági Tanács

Origo.hu – Új stratégiai megállapodást kötött az EMMI a Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal

 

 

Közéleti Mentorprogram elindítása (2020)

 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács kiemelt célkitűzésének tekinti a tehetséges és aktív fiatalok képzését, az ifjúsági – és civil szektor rektrutációs folyamatainak támogatását, az ifjúsági korosztály társadalmi aktivitásának növelését.

A program során egy éven keresztül 35-45 tehetséges fiatallal dolgoznak együtt. A résztvevőkből a program indulását követően területi egységenként (Kelet-Magyarország, Dél-Magyarország, Budapest, Pest megye, Közép-Dunántúl és Nyugat-Magyarország) alkotnak csoportokat (hat fő), amelyek az ifjúsági és közéleti szektorban releváns és számottevő tapasztalatokkal rendelkező mentorokat kapnak.

A csapatok vezetését egy – egy az ifjúsági szektorban tapasztalt mentor látta el. Az ő feladatuk volt a résztvevők „coacholása”, tapasztalataik átadása, szakmai szempontok szerint történő mentorálása, tanácsadás, a fiatalok által meghatározott mintaprojektek kidolgozásának szakmai támogatása, koordinálása. A személyre szabott mentorálás keretei között havonta legalább két alkalommal konzultálnak mentoráltjaikkal az online és az offline térben.

Mindezek mellett a program során három egész hétvégés közéleti képzést szerveznek a résztvevők számára, a programot pedig egy több napos tábor zárja. Ezek a hétvégi alkalmak a bevonás és a közösségfejlesztés mellett egyrészt a résztvevők képzésére szolgálnának, másrészt pedig a látókörük szélesítésére, szemléletük formálására. Fontos, hogy a hétvégi és az alapozó képzések mellett a résztvevők testközelből is tapasztalatokat szerezzenek. Ennek keretei között látóutakat szerveznek számukra a különböző kormányzati és állami intézményekbe, a piaci szektorban működő cégekhez. Helyi szinten pedig összekapcsolják őket az országos hálózatokban és rendszerekben szerveződő intézményekkel.

 

Személyes mentorálás

Az egyes csoportok egy, az ifjúsági- és közéleti szektorban releváns és számottevő tapasztalattal rendelkező mentort kapnak maguk mellé. Az említett személyek kiválasztásához megfelelő merítési lehetőséget biztosítanak a NIT tagszervezetei (közel száz, fiatalokkal foglalkozó civil szervezet, melyek között a legnagyobb országos ifjúsági szervezetek, valamint a helyi szinten működő egyesületek és alapítványok egy-aránt megtalálhatók), a partnerszervezetek, az országos hálózatok (pl. Erzsébet Ifjúsági Alap, Nemzeti Művelődési Intézet), valamint az elmúlt évtizedekben az ifjúsági szektorban tevékenykedő szakemberek és a szektor átfogó ismerete. A mentorok feladata a résztvevők „coacholása”, tapasztalataik átadása, szakmai szempontok szerint történő mentorálása, tanácsadás, a fiatalok által meghatározott mintaprojektek kidolgozásának szakmai támogatása, a régiós programok koordinálása. A személyre szabott mentorálás keretei között havonta legalább két alkalommal konzultálnak mentoráltjaikkal elősegítve személyes és szakmai fejlődésüket, valamint nyomon követik a résztvevők számára előzetesen meghatározott fejlesztési célok előrehaladását.

 

Közéleti- és szakmai képzések, szemléletformáló előadások

A tíz hónap során három közéleti hétvégét szervezünk a résztvevők számára, a programot pedig egy záró – disszeminációs hétvégével fejezzük be. Ezek az alkalmak a bevonás és a közösségfejlesztés mellett egyrészt a résztvevők képzésére szolgálnak, másrészt pedig a látókörük szélesítésére és a projektjeik előrehaladásának bemutatására, csoportos megvitatására. A hétvégék egy*egy kulcstéma köré szerveződnek, amelyek során a forprofit és a nonprofit szektorból érkező előadók, közéleti személyiségek beszélgetései és előadásai mellett profi trénerek dolgoznak a célcsoporttal. Ezen kívül fél, egy napos úgynevezett „alapozó képzéseket” valósítunk meg egy koherens, a mentorprogram egészén átívelő képzési tervbe illeszkedve, valamint a mentorok különböző témákat dolgoznak fel csoportos beszélgetések során a mentoráltjaikkal. Utóbbiakat személyre szabottan egy központi listából tudják kiválasztani.

 

Mintaprojektek

A hét régió fiataljai az első félévben egy–egy specifikusan, a területi egységükre jellemző ügy vagy probléma megoldására dolgoznak ki mintaprojekteket, mint például a fiatalok vidéken tartása, a szegregáció csökkentése, az ifjúság körében jellemző strukturális munkanélküliség, vagy éppen a generációk közötti együttműködések ösztönzése. A második félévre a résztvevők megismerkednek egymással, kialakul a mentoráltak közötti csoportdinamika, világosan kirajzolódnak a régiókon átívelő közös érdeklődési körök, valamint részt vesznek több alapozó képzésen is. Ebbe a szakaszba lépve, a régiós projektjeik mellett lehetőségük lesz más régiók fia-

taljaival együtt dolgozni olyan területeken, mint az ifjúsági korosztály közéleti aktivitásának növelése, a fiatalok véleményének hatékony becsatornázása országos és helyi szinteken, vagy éppen a NEET fiatalok társadalmi integrációja. Ezekben – a mentorok mellett – a partneri hálózatunkba tartozó szakemberek, valamint a tagszervezeteink egyaránt részt vesznek.

 

Látóutak, önkéntesprogramok

Fontos, hogy a hétvégi és az alapozó képzések mellett a résztvevők számára látóutakat szervezünk olyan helyekre, mint az Országház, a különböző kormányzati és állami intézmények, illetve a piaci szektorban működő cégek. Helyi szinten is összekapcsoljuk a fiatalokat az országos hálózatokba és rendszerekbe szerveződő intézményekkel. A részvételükkel több önkéntes akciót valósítunk meg, amelyek célja, hogy a fiatalok elsajátítsák és beépítsék gondolkodásmódjukba annak kultúráját és fontosságát. A vonatkozó 2018-as kutatás eredményei alapján a 18 és 29 közötti korosztály kevesebb, mint harmada végzett ilyen tevékenységet az elmúlt egy évben, míg majdnem ötödük soha nem volt önkéntes. Az aktívan önkénteskedő személyek átlagéletkora 46 év, annak érdekében, hogy ez változzon, az elkövetkezendő években minél jobban be kell építenünk ennek fontosságát a fiatalok mindennapi életébe, gondolatvilágába.

A program utolsó heteiben a mentorok és a mentoráltak részvételével helyi szinten szervezünk kötetlen beszélgetéseket és előadásokat a fiatalok számára. Ezeknek a programoknak az élménybeszámolók és vitaszimulációk mellett fontos részét képezik a mentorok által tartott előadások is a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, egyéni tapasztalataikról, ugyanakkor segítik a program disszeminációját és széleskörű társadalmi ismertségét.

Az első évfolyam 2020. februárja és 2020. szeptembere között végzett, míg második évadunk 2020. októbere és 2021. júliusa között zajlott. Harmadik évfolyam 2021. szeptembere és 2022. június 11-e között végezte el a programot. A negyedik pedig 2022 októberében vette kezdetét. A három év alatt több mint 100 proaktív, a civil szektor vagy a közélet iránt érdeklődő fiatallal dolgoztunk együtt.

Közéleti Mentorprogram Zárókiadvány

YOUTUBE: NIT Közéleti Mentorprogram 4. évad – nyitóhétvége

Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez. Nem érhető el leírás a fényképhez.

Lehet, hogy egy kép erről: 14 ember, álló emberek, fa és szabadtéri Nem érhető el leírás a fényképhez. Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek, szabadtéri és , szöveg, amely így szól: „MONTANA”

 

 

Y.Z. folyóirat (2021)

 

Az Y.Z. Folyóirat olyan témákra kíván reflektálni: Digitális oktatás, Önkéntesség, Ifjúsági munka (online és offline), A fiatalok társadalmi és közéleti aktivitása – bevonódása a döntéshozatalba.

Az első szám tematikája a digitalizáció, a digitális oktatás és az EU-s ifjúságpolitika köré épült az alábbi témákban:

 • Hogyan látják a távoktatást a mai egyetemisták?
 • Melyek az iskolai zaklatás és cyberbullying különbségei, hasonlóságai
 • Tudás és szakértelem az ifjúsági szektor szolgálatában
 • Tudatos internethasználat a Kortárs NETMENTOR programmal
 • Tanulási eredményesség és irodalomtanítás a távoktatásban
 • Múzeumok közösségi média jelenléte COVID-19 pandémia előtt és alatt
 • Az “Ifjúsági Párbeszéd Magyarországon” kutatás eredményei

 

A kész írásokat az alábbi témákban várja: 

 • Tanulmányok, cikkek, publikációk a fiatalokat, az ifjúságpolitikát, az ifjúsági munkát érintően.
 • A terepen végzett ifjúsági munkához kapcsolódó jó gyakorlatok, módszertanok, projektleírások, minden ami a gyakorlatban végzett ifjúsági munkával összefügg, ahhoz kapcsolható.
 • Recenziók, rövid tartalomismertetők a legfrissebb hazai és nemzetközi tanulmányok, újdonságok kapcsán.
 • A legfrissebb, a fiatalokat érintő kutatások, felmérések és elemzések (hazai és nemzetközi) eredményei, legfontosabb megállapításai.
 • Minden a fiatalokat, illetve a civil szervezeteket érintő új trend, tendencia – pl. fiatalok média vagy kultúra fogyasztása, pályaválasztási vagy oktatási trendek, stb. bemutatása.
 • A fiatalokról szóló cikkek, és kapcsolódó írások, amelyek kevésbé sorolhatók a tudományos munkák közé.

 

Az alábbi formai követelményeknek szükség megfelelni:

 • A folyóirat formájában és jegyzetelésében az APA hivatkozási rendszert követi, ezért kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően készítse el a szerkesztőknek továbbítandó írásokat. Az APA formai követelményei ITT érhetőek el.
 • A tanulmányok terjedelme minimum 12 000 maximum 18 000 karakter A terjedelembe nem tartozik bele a tanulmány végén feltüntetett forrás és szakirodalom lista.
 • A recenziók terjedelme minimum 6 000 maximum 8 000 karakter A terjedelembe nem tartozik bele a tanulmány végén feltüntetett forrás és szakirodalom lista.
 • Egyéb cikkek, módszertani anyagok, jó gyakorlatok terjedelme minimum 4 000 maximum 12 000 ezer karakter. Fontos: a beküldött tanulmányok nem kerülnek automatikusan publikálásra.

A folyóirat példányai elérhetőek a weboldalunkon, IDE kattintva.

 

 

Ifjúság Európai Éve (2022)

 

2022-ben a fiatalok kerülnek a figyelem középpontjába Európában. Az Ifjúság Európai Évében a Nemzeti Ifjúsági Tanács is rá szeretnénk világítani arra, milyen fontos szerepet játszanak az európai fiatalok a jövő építésében és egy környezetkímélőbb, befogadóbb és digitálisabb Európai Unió létrehozásában. Itt az idő, hogy a világjárványt lassan magunk mögött hagyva bizalommal és reményekkel lépjünk tovább.

Ifjúság Európai Éve projekt keretében az Európai Unió öt fő célkitűzés az alábbi:

 

I. – rávilágítson arra, hogy a zöld átállás, a digitális átállás milyen lehetőségeket kínál a fiatalok számára és a társadalom egésze számára;

II. – felelősségvállalásra ösztönözze és támogassa a fiatalokat arra, hogy megfelelő tudást és kompetenciákat szerezzenek, és így – az európai összetartozás érzéséből merítve – tevékeny és elkötelezett polgárokká váljanak;

III. – támogassa a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű közpolitikákból eredő, különféle, számukra elérhető lehetőségeket, és aktívan népszerűsítse ezeket a lehetőségeket;

IV. – általánosan érvényesítse, hogy az ifjúságpolitika valamennyi releváns szakpolitikai területen a 2019–2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégiával összhangban álljon.

V. – az Ukrajnából menekülő fiatalok támogatása és integrációja az Év eseményeibe.

https://youth.europa.eu/year-of-youth_hu

 

Pályázat programmegvalósításra fiatalokból álló informális közösségek és szervezetek, valamint ifjúságszakmai szervezetek számára. Az IPMCS munkacsoport által létrehozott szakmai zsűri tesz javaslatot, hogy az IPMCS kiket támogossan.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács az alábbi aktivitások megvalósítását tűzte ki, és szeretne közreműködni az Ifjúsági Év kapcsán:

 • Programindító sajtótájékoztató és sajtóreggeli: CSTNM, NIT és a releváns döntéshozók/szervezetek bevonásával. “Launch event” 2022 március elején.
 • Fiatalok Magyarországon – Ifjúságszakmai programsorozat 2022 őszén
 • A hagyományos Ifjúsági Munka konferencia, a Digitális Valóságok, valamint a Roma Ifjúsági Konferencia mellett vidéki helyszíneken olyan speciális workshopokat valósítana meg, melyek az “Év” szakmai célrendszeréhez igazodnának.
 • Magyar fiatalok pályázat alapú kiutaztatása nemzetközi rendezvényekre: a hazai fiatalok eljuttatása a European Youth Evenre, valamint a Democracy Festivalra a Bizottság elvárásaival összhangban.
 • EYF BICC Meeting 2022: A BICC egy informális képviselői csoport, amely a Brit-szigetek, a Benelux államok, Közép-Kelet-Európa, illetve Svájc nemzeti ifjúsági tanácsainak képviselőcsoportja az Európai Ifjúsági Fórumon belül. A szervezet találkozóját 2022 áprilisában Magyarországon fogja tartani.
 • “Magyar Fiatalok” könyvsorozat: Új – neves szakértők szerkesztésében megjelenő – ifjúságszakmai elektronikus és offline könyvsorozat elindítása, mely a hazai fiatalok aktuális helyzetét mutatja be egy-egy európai szinten is értelmezhető aspektusból.
 • Vállalkozásoktatás felmérése Magyarországon: a zöld és digitális átállás stratégiai céljával összhangban, különös tekintettel a középiskolák és szakképző intézmények szerepére.
 • Ifjúság500 ifjúságsegítő felnőttképzés elindítása: A hazai ifjúságszakmában egyedülálló államilag elismert, 500 órás ifjúságsegítő felnőttképzés elindítása, mely a felsőoktatási közösségszervező képzés mellett a hazai ifjúságszakma utánpótlását biztosíthatná.
 • YouthPass alkalmazhatóságának, relevanciájának és hatásának felmérése Magyarországon: E tevékenység keretében érdemes lenne megvizsgálni a YouthPass alkalmazhatóságát, relevanciáját és hatását Magyarországon.

 

Ez is érdekelhet
Olvass el

NIT Sajtómegjelenések – NIT10 Roll-up kiállítás

Megjelenés időpontja Sajtóorgánum Cím Link 2011.06.06. os.mti.hu Nemzeti Ifjúsági Tanács helyzetjelentés http://os.mti.hu/hirek/68803/nemzeti_ifjusagi_tanacs_helyzetjelentes 2012.06.21. os.mti.hu A Jobbik IT elkötelezett…