A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) stratégiai célja, hogy önálló felnőttképzési portfólióval és tehetséggondozó, fejlesztő programokkal segítse az ifjúsági szakembereket és az fiatalokat.

PRIME

A „Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation” (röviden: PRIME) projekt célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarország, Szlovákia, Románia), a mai fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) által megfogalmazott problémákra reagálva. 

A PRIME program célja, hogy olyan képzéseket biztosítson diákok, pedagógusok és önkormányzati dolgozók számára, amelyek elősegítik a diákönkormányzatok helyes működését. 

Diákképzésünk minden középiskolás tanuló számára elérhető lesz, melyben fejleszteni kívánjuk a diákönkormányzati munkához szükséges kompetenciákat. Ilyenek  például a kommunikáció, konfliktuskezelés, tárgyalástechnika. Emellett a diákok jógyakorlatokat, érdekképviseleti ügyeket és rendezvényeket bemutató kiadványunkból is ihletet gyűjthetnek. 

A projekt keretén belül, olyan tudásközpontot és információs portált tervezünk létrehozni amelyen hasznos információk gyűjteménye és képzési anyagok érhetőek el diákönkormányzatok számára. 

Bövebben: https://diakerdekkepviselet.hu/

Közéleti Mentorprogram

A Közéleti Mentorprogram célja, hogy országos szinten gyűjtse össze a tehetséges és a közélet, valamint a társadalmi ügyek iránt fogékony fiatalokat. A résztvevők számára közéleti képzési hétvégéket szervezünk, ahol kézségfejlesztő tréningeken és interaktív kerekasztalbeszélgetéseken vehetnek részt, mintaprojekteket hozunk létre közösen, amelyek egy-egy, a fiatalokat érintő kérdésre, problémára kínálnak megoldást. Látóutakat szervezünk piaci-, civil- és állami intézményekbe, valamint mentorok segítségével fejlesztjük a résztvevők kompetenciáit.

A Mentorprogram következő évfolyamában hat divízióban zajlik a képzés: a nemzetpolitikai, politikai elméleti, nemzetközi, önkéntes, ifjúsági részvételi és diák érdekképviseleti csoportokban sajátíthatják el az aktív társadalmi szerepvállalás alapjait és a korosztályos érdekképviselet alapjait, a hazai és határon túli közélet aktualitásait, valamint testközelből találkozhatnak a szektor releváns képviselőivel, döntéshozóival.

Diákönkormányzatok Országos Találkozója (DOT)

Az országos program lehetőséget biztosít az iskolai, városi, vármegyei  diákönkormányzatok igényeinek felmérésére, az általuk jelzett problémák becsatornázására, valamint a diákönkormányzatok egymás közti hatékony kommunikációjának segítésére.

A rendezvény plenáris részei arra szolgálnak, hogy a diákönkormányzatban tevékenykedő fiatalok betekintést nyerjenek jógyakorlatokba, az ifjúsági érdekképviselet jogi kereteibe, és ütköztessék nézőpontjaikat. 

Az aktív programelemek célja, hogy összegyűjtsük és megvitassuk a diákönkormányzatokat leginkább érintő témákat. Az ismerkedés, kapcsolatépítés sem maradhat el, hiszen ez fontos kommunikációs lehetőséget biztosít a résztvevők számára. Legutóbbi rendezvényünkön ilyen közösségépítő program volt a “poszterséta”, amelyre a diákok munkásságukat bemutató poszterekkel készültek és mesélhettek egymásnak diákönkormányzati tevékenységeikről.

A Diákönkormányzatok Országos Találkozója jövőre is megszervezésre kerül, ahova sok szeretettel várjuk a diákönkormányzatban tevékenykedő, vagy a téma iránt érdeklődő fiatalokat!

Ifjúság220!

A hazai ifjúságszakmában egyedülálló, államilag elismert, 220 órás ifjúságsegítő felnőttképzést indítottunk az EuroConsult Bt – mint felnőttképzéssel rendelkező, ifjúságszakmai kompetenciákkal bíró szolgáltató – valamint a NIT szakembereinek bevonásával, melynek célja a felsőoktatási közösségszervező képzés mellett a hazai ifjúságszakma utánpótlását biztosítása. Mivel Magyarországon jelenleg nem létezik az európai képesítési keretrendszer szerint önálló ifjúsági szakemberképzés: a felsőoktatás területén a közösségszervező alapszak szakirányaként ugyan megjelenik az ifjúságsegítő szakirány, de a magyar társadalom körülbelül 1/5-ét lefedő társadalmi csoporttal foglalkozó szakemberek formális utánképzése nem biztosított. Az ifjúsági civil szektor fejlesztése érdekében egy jelentős szakmai és gyakorlati tudást átadó felnőttképzés elindítását tűzte ki célul a Nemzeti Ifjúsági Tanács, amely kifejezetten az ifjúsági munka elősegítse céljából létrehozott, engedélyezett felnőttoktatási képzés lenne. Az összesen 220 óra alatt a különböző korú, előképzettséggel nem rendelkező, de az ifjúsági korosztállyal aktívan dolgozó civil szakemberek, közalkalmazottak kapnak általános, sokrétű felkészítést munkájuk hatékony végzéséhez. 

Köz(ös)nevelés fejlesztése

Köz(ös)nevelés fejlesztése című projekt keretén belül a köznevelésben és szakképzésben dolgozó pedagógusok és pedagógiai asszisztensek számára hozunk létre képzési anyagokat, amelyeket később képzések formájában mutatunk be. Négy képzési témát választottunk ki, amelyek a tanárok és diákok számára is aktualitást élveznek, és segítik a munkájukat. Ezen négy téma:

  • online bántalmazás
  • médiatudatosság
  • pályaorientáció
  • demokráciára nevelés

A cél az, hogy fejlesszük a pedagógusok és a pedagógiai asszisztensek digitális kompetenciáját, erősítsük inklúziós attitűdjüket. Emiatt a képzéseinket, olyan tanárok számára hirdetjük, akik a hátrányosabb régiók iskoláiban tanítanak, így nyújtva számukra lehetőséget a fejlődésre. 

A képzéseken a tudásgyarapításon túl az adott témákban több nem formális tanulási módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyeket a saját munkájukba tudnak integrálni. 

A tesztképzések 2024 tavaszán kezdődnek.